Kom forbi (næsten) helt tilfældigt

Flere danske medier – både Danmarx Radio Nyheder og Berlingske Tidende – har bragt interviews med en stakkels tilfældig demonstrant, Nina Liv Brøndum, der bare skulle med “for at hygge sig” men helt ”tilfældigt” var endt i den såkaldt ”sorte blok” og derfor blev sat på den kolde jord i nogle timer.

Men hvor tilfældigt var det nu også? Vi ved det i sagens natur ikke, men efter lidt googling kan vi da se, at den stakkels tilfældigt forbipasserende tilsyneladende har visse erfaringer med helt tilfældigt at være in media res.  For ved siden af at være en engageret aktivist i Enhedslisten og kommunistiske kredse, som hun har optrådt som repræsentant for på den venstreekstremistiske hjemmeside Modkraft.dk, har frk. Nina såmænd også lagt vejen forbi en besættelse af Københavns Universitet tidligere i år, hvor hun som sit mål pluralistisk erklærede at ville ”befri” universitet ”ved at udrydde neoliberalismen på universitetet”. Apropos ”udrydde”, så redigerede frk. Nina i 2006 Socialistisk Ungdoms Fronts skrift ”Frontalt”, der bl.a. agiterede for direkte støtte til terrorbevægelserne PFLP og FARC.  Om hun var med ved Brorsons Kirken eller indtrængningen på Avedøre Værket, skal vi ikke kunne sige, om end hendes Facebook-profil i hvert fald antyder sympatierne.

Alle – og ikke mindst staten – skal behandle mennesker ordentligt, også mennesker med gakkede og usmagelige holdninger, og dét at sidde på jorden i fire timer i eget eller andres tis kan næppe være en hverken ideel eller nødvendig behandling. Men omvendt har mediernes dækning generelt været ganske ensidig, smagende af det forudindtagede.  Lidt interessant opsøgende journalistik kunne måske derimod være at afdække, om det var den unge kvinde, der selv henvendte sig til journalisterne, eller om de altid upolitiske journalister mon fik hende anbefalet fra en PR-medarbejder hos ”den sorte blok”?

31 thoughts on “Kom forbi (næsten) helt tilfældigt

 1. JC

  Det er komplet ligegyldigt, om kvinden er aktivist og om hun er at finde yderst på den røde fløj. Det afgørende er, om hun blev anholdt uden at have gjort noget.

  Faktum er, at politiet anholdte 968 demonstranter, og at de kun rejste 4 sigtelser og derudover konstaterede 17 lovovertrædere:

  http://www.politi.dk/Klimatopmoede/da/nyheder/Presse/presse_131209_12_afg%C3%B8relser.htm

  Derudover har der måske, måske ikke, været andre demonstranter, som kunne have været til fare, eller som planlagde ulovligheder. Der kan have været 10 eller 50, men der var ikke 947.

  Politiet har ikke gjort noget for at dokumentere, at de 947 af de 968, som ikke overtrådte loven, var til fare eller planlagde ulovligheder. Dette på trods af, at der var rigeligt med TV-billeder, overvågningskameraer, politiets eget videoovervågning osv.

  Det har aldrig været god liberal politik at anholde uskyldige. Ikke én, og slet ikke 947.

  Jeg har personligt aldrig været nogen stor demonstrant, men nu skal jeg da slet ikke nyde noget af at demonstrere. Risikoen for at havne i en nedværdigende situation, f.eks. et futtog på asfalten i fire timer en frostkold aften, er simpelthen for stor.

  Det er dybt krænkende for demonstranterne, og det udgør en alvorlig udhulning af forsamlingsfriheden. Derudover er det næppe befordrende for klimaet ved fremtidige demonstrationer.

  Svar
 2. Martin Rannje

  Hvis man ser bort fra selve den juridiske problemstilling, der jo sådan set blot er en konsekvens af lømmelpakken, så er det temmeligt mærkværdigt at der er så mange hard-core aktivister/venstreorienterede der bliver interviewet i forbindelse demonstrationer (ligegyldigt hvad det er efterhånden), uden at deres baggrund bliver præsenteret. Forleden var det Rasmus Pinnerup, fra Forum.anarcho.dk der var i Politiken. Og det var det samme mønster i forbindelse med hele kirkeasyl-sagen osv. osv. Jeg ved ikke om det er fordi at de er gode til at gøre sig bemærket og tiltrække journalisternes opmærksomhed, eller om det er fordi de har kontakter til journalisterne i forvejen eller hvad det er.

  Men uanset hvad er der det problem med det at det bliver meget vanskeligt at bedømme udsagnenes sandhedsværdi, fordi man ikke kender de interviewedes motiver. Jeg finder det eksempelvis noget sværere at købe Pinnerup eller Brøndums udlægning af sagen, end en eller anden person som ingen tilknytning til venstrefløjen har. Derfor er det også lidt relevant for den juridiske del, for det er lidt sværere at tro på at Brøndum er fremmødt uden tvivlsomme hensigter, end at en tilfældig københavner-borger uden tilknytning til venstrefløjen er.

  Svar
 3. JR

  Hendes veninde har forresten en lignende forhistorie der heller ikke kommer frem:

  http://www.uriasposten.net/?p=10325

  JC: “Politiet har ikke gjort noget for at dokumentere, at de 947 af de 968, som ikke overtrådte loven, var til fare eller planlagde ulovligheder. Dette på trods af, at der var rigeligt med TV-billeder, overvågningskameraer, politiets eget videoovervågning osv.”

  Men det skal de jo gøre når klagerne skal behandles. De må jo kun gribe ind overfor forsamlingsdeltagere som “giver anledning til fare for betydelig forstyrrelse af den offentlige orden eller fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed.” Hvis det kriterium ikke er opfyldt er de tilbageholdte ligesom alle mulige andre uskyldigt tilbageholdte berettiget til erstatning.

  JC: “Det er dybt krænkende for demonstranterne, og det udgør en alvorlig udhulning af forsamlingsfriheden. Derudover er det næppe befordrende for klimaet ved fremtidige demonstrationer.”

  Nej. Det er også ulovligt hvis de bryder ovenstående (giver anledning til fare for betydelig forstyrrelse af den offentlige orden eller fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed) og det er det de ryger i den administrative frihedsberøvelse for også selv om de ikke sigtes for alvorligere forbrydelser. Om frihedsberøvelserne var berettigede eller ej må vi vente og se domstolens vurdering af. Mit gæt er, at politiet kommer til at betale erstatning til en del af de frihedsberøvede. Og antallet vil naturligvis være et vink om politiet har tilbageholdt for mange. Men det må vi jo vente og se.

  Derudover giver jeg ikke en disse for at politiet skulle have holdt sig tilbage af hensyn til “klimaet ved fremtidige demonstrationer”. Deres opgave er at håndhæve loven uanset hvordan diverse demonstranter ser på det. Og en af deres opgaver er derfor at forhindre voldelige opløb.

  Svar
 4. Altmann Forfatter

  PD Hansen:
  “Tænk også lidt over hendes udtalelse i videoen: “Jeg har lige fået en SMS fra min veninde, der STADIG sidder i STRIPS derinde”…”

  Det må vist være det der hedder en håndfri mobil . . . .

  Svar
 5. Søren Nørbak

  JC
  Nej det er centralt at medierne præsenterer de interviewedes baggrund. Hvis personen er yderliggående venstreorienteret, kan man højest sandsynligt trække linjer tilbage til tidligere “problematiske” aktiviteter og derved viste at denne person
  a) har en forkærlighed for at være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
  b) er en professionel ballademager/ politisk stormtrop.

  Det er yderst beklageligt at politiet må skride til præventive anholdelse, men de sidste 4 års venstreekstremistiske demonstrationer har vist at en “fredelig” demonstration aldrig er mere end 5 min fra at udvikle sig til Hyskenstræde. Og lad os lige sætte anholdelserne i perspektiv: der blev anholdt 1000 samtidig demonstrerede 100000 i god ro og orden. At påstå at anholdelserne er en “alvorlig udhulning af forsamlingsfriheden” er en voldsom overdrivelse.

  Svar
 6. Ole Sanvig

  … og under det hele ligger så den her tone af, at “så er de sq selv ude om det, hvis de får lidt knippelsuppe”.

  Jeg er helt med på, at politiet i en hvis grad er stuck between a eock and a hard place i Kbh lige pt, men kan man forsvare mulige overgreb/overivrighed fra politiets side med motivfortolkning af de tilbageholdtes baggrund?

  Altså, hun er kendt fra et venstreorienteret miljø, så det er nok ikke noget tilfælde, hun var der, og givet hendes omgangskreds, så må vi formode, at hun kan have overvejet at gøre noget, som hun ikke måtte, selv om vi rent faktuelt alene kan konstatere, at hun var til stede og i øvrigt opførte sig “lovligt” og efterkom samtlige af politiets påbud? Og derfor kan politiet i det store og hele gøre med hende, som de vil?

  Hvor langt kan vi strække den? Kan den udstrækkes til også at gælde til hverdag? Hvis nu denne unge dame var blevet antastet fredeligt gående langs Esplanaden, kunne man så også tilbageholde hende med henvisning til, at man i hendes fortid kunne finde tegn på, at hun måske ville “gøre noget” ved Ørkenfortet, uagtet at hun bare var der?

  Kan domstolene også dømme efter den slags motivfortolkning?

  Jeg er ikke helt klar over, hvor den tankerække lander henne, men det er oprigtig talt en urovækkende tendens, der langsomt kommer drivende ind over den danske højrefløj.

  Skal vi kalde den quasiautoritær?

  Svar
 7. Uffe

  Jeg er glad for at politiet gør en aktiv indsats for at forsøge at holde gemytterne på plads.

  Hvordan helvede går man ind i en gruppe på 968 eller hvor mange det var, og siger til 15 at de er anholdt og at politiet har beviser?

  Så var jeg mere tilhænger af en gang lun “knippelsuppe” og et ophold der lige tager dampen af hetzmaskinen.

  Det er jo alligevel knapt så sjovt at kigge på en demonstration når de begynder at kaste brosten og molotov cocktails efter en. Alt andet lige…

  Svar
 8. Altmann Forfatter

  –> JC/Ole Sanvig:

  U R missing the point!

  Der blev intetsteds i posten givet udtryk for, at hun nok ‘havde fortjent det’ (eller ikke havde). Ret beset ved (i bedste fald) kun hun og måske politiet, hvorvidt det er tilfældet (eller ej). Tværtimod blev det ovenfor sagt eksplicit, at man skal behandle hinanden pænt, og at der i særdeleshed er grænser for, hvad Staten kan tillade sig. (“Alle – og ikke mindst staten – skal behandle mennesker ordentligt, også mennesker med gakkede og usmagelige holdninger, og dét at sidde på jorden i fire timer i eget eller andres tis kan næppe være en hverken ideel eller nødvendig behandling.”) Så her er vi nok ikke uenige – om end måske om, hvad det er, Staten kan tillade sig.

  Det næste spørgsmål (som slet ikke blev rejst i posten men af nogle af kommentarerne) er det helt berettigede, nemlig om politiets adfærd i disse sager i almindelighed er acceptabel, herunder fx om lømmel-loven er acceptabel. Om sidstnævnte kan tænksomme mennesker – på tværs af ideologier – nok tillade sig at være uenige. Selv meget frihedselskende og statsskeptiske sjæle vil nok kunne acceptere, at det i hvert fald i visse scenarier kan være acceptabelt, at politiet (følgende andre retsstatsprincipper såsom at frihedsberøvelsen kun kan være midlertidig, skal være begrundet i lov, må kunne underkastes domstolsprøvelse, mulighed for erstatning, osv, osv.) kan gives muligheden for midlertidigt at standse større grupper, herunder evt nogle, hvor man ikke med sikkerhed ved, om de er med i den problematiske gruppe (jf. Uriaspostens fotos af tøjskift hos deltagerne i “sort blok”). Tænk fx Hyskenstræde, rydningen af Ungdomshuset med afbrændingen af Christianshavns Gymnasium, osv, osv.

  Det tredje spørgsmål – som egentligt er postens emne – er noget helt andet, om end relateret: Hvordan kan det være, at medierne igen – og igen og igen og igen . . . .- lader de samme personer, som er en velkendt del af det venstreekstremistiske miljø, optræde som om, at de ‘bare’ var almindelige borgere? Og ukritisk viderekolporterer de mest groteske og uafprøvede udsagn fra disse?

  Her har vi at gøre med et velkendt ansigt på det yderste venstrefløj, som a) tilsyneladende har deltaget i ulovlige aktioner før, og b) har redigeret et blad der direkte opfordrer til støtte til terrorbevægelser, plæderer blokader og det, der nu (misvisende) kaldes “civil ulydighed”. Vedkommende bliver så af medierne præsenteret som en ren og skær tilfældig borger, der bare ved et uheld får ørerne i maskinen. Er det seriøs journalistik?

  Prøv at tænke igennem, om medierne ville have opført sig på samme måde, hvis de politiske fortegn havde været modsatte. Ville man ikke have brugt fem minutter på at checke, hvem den pågældende var? Og måske så enten have fundet en anden eller gjort det klart for læserne?

  Kun en tåbe frygter ikke en gennemsnitlig dansk journalist . . . . !

  Svar
 9. Lasse Grosbøl

  “Jeg er ikke helt klar over, hvor den tankerække lander henne, men det er oprigtig talt en urovækkende tendens, der langsomt kommer drivende ind over den danske højrefløj.”

  Jeg er ikke superbegejstret for denne form for “præventive” tilbageholdelser. Set i lyset af faren for omfattende hærværk, mener jeg dog man har foretaget en acceptabel afvejning – sålænge det er et middel man kun bruger meget, meget sjældent. Det tvivler jeg så på er tilfældet, desværre.

  Men at tanken skulle være født specielt på den danske højrefløj er lidt en misforståelse. På Vesterbro har vi i mange år haft noget der hed forbudszoner – steder hvor politiet kan pålægge en person ikke at opholde sig. For mange narkomaner dækker deres samlede forbudszoner sådan cirka hele Vesterbro.

  Denne blomst er dog vokset i Nyrup regeringens have. Men det er vist lykkeligt glemt på venstrefløjen.

  Og så håber jeg at de biler bøllerne brænder af er CO2 neutrale… Men det kan selvfølgelig være at de har købt CO2 kvoter?

  Svar
 10. Anders P

  Jeg kan så afsløre at jeg fik sendt adskillelige SMSer fra min bus mens jeg havde min hænder i strips bag ryggen. Jo vist, det er da ikke behageligt at trække hænderne om til sidden, så man kan se displayet på telefonen, men det kan nu sagtens lade sig gøre, og i forhold til at lade ens venner være i uvished er det nu det værd. Måske I lige skulle prøve at overveje om noget kan lade sig gøre inden i fyrer op for alverdens konspirationsteorier.

  Derudover virkede betjentene (i bussen!) en del mere imødekommende end de plejer at være, og således var der ikke nogen der sagde noget til at jeg sad og skrev beskeder meget åbenlyst (det plejer ellers at være no-go) og på et tidspunkt fik vi da også lov til at have vores hænder i strips foran, hvilket altså gør det endnu lettere at fiske telefonen op af lommen og skrive en SMS.

  Og jo, jeg er også blevet anholdt og sigtet flere gange tidligere, men aldrig dømt for noget af det påståede, og jeg vil da også karakterisere det som meget tilfældigt at jeg blev anholdt, da jeg blot stod og ventede på nogle venner længere nede, da gaden blev afspærret. Det må I så tro på eller lade være med – jeg er sådanset ligeglad.

  Svar
 11. Christoffer Bugge Harder

  Kun en tåbe frygter ikke en gennemsnitlig dansk journalist…. !

  En “Nina Liv Brøndum”s person og holdninger siger mig personligt overhovedet ingenting, men jeg må sige, at jeg finder det en smule provokerende at se en aggressiv opfordring til mere baggrundstjek fra en blogger, der er så fej, at han selv optræder anonymt. Egentlig ganske meget i stil med tåbelige “autonome”, der optræder maskeret til demonstrationer? Der er i hvert fald næppe nogen, tåber eller ej, der ryster i bukserne over anonymt blog-brokkeri.

  Hvad står der af interessante ting på din facebook-profil, Hr. “Altmann”? Og kan du give et godt argument for, hvorfor nogen fra MSM eller andre steder fra skulle tage dine anklager alvorligt, når du ikke har rygrad nok til at stå ved dem med navns nævnelse?

  Svar
 12. Niels K

  Ser ikke mainstream deltagere og politi har modsatrettede interesser når det gælder afholdningen af demostrationer. God ro og orden sender det bedste signal, til dem der kigger på hjemme i stuen. Var der en villighed, til at samarbejde med politiet, isolere de personer der udøver vold, kan jeg ikke se at det er et uoverkommeligt problem at komme til livs. Desværre er der personer, der ikke selv udøver vold, men faciliterer denne. De muliggør, at de voldige elementer kan gemme sig i demostrationen og derfor ikke isoleres fra mainstreamdeltageren. Dette kan være på grund af frygt, fred være med det. En anden årsag kan være politisk overbevisning. Motivanalysen af denne pige og andre som hende er konstruktiv, fordi det blotlægger en politisk holdning, der ser politiet som en fjende. Hun er med til at muliggøre volden, for derefter at spille offer, altsammen politisk motiveret. Det er det forhold motivanalysen kan blotlægge.
  Hun er muligvis ikke skyldig i rettens øjne, men for de øjne der kigger på hjemmefra stuen, er det en anden historie.
  Jounalisternes manglende motivanalyser medfører, at mediebrugerne ikke for et reel mulighed for, udfra egen moral, at afgøre hvad der er op og ned i den sag. Konsekvensen kan blive et forskruet syn på politiets indsats i demokratiets tjeneste.

  Svar
 13. Anders P

  @Niels K
  Skal det forståes at du mener at en objektiv presse, som havde givet sig tid til at opsøge de i blog-indlæget nævnte forehold vedrørende Nina skulle have konkluderet, som du gør, at “Hun er med til at muliggøre volden, for derefter at spille offer, altsammen politisk motiveret”? Blot fordi hun er aktiv på venstrefløjen og har deltaget i besættelse?

  Den holder altså ikke. Faktum for mig (uanset hvad end jeg så ellers har deltaget eller været aktiv i tidligere) er at jeg havde besluttet mig for at jeg ville gøre alt hvad jeg kunne for ikke at blive anholdt til den demo og alligevel blev det, og står så tilbage med spørgsmålet, “hvad fanden kunne jeg havde gjort anderledes udover at være blevet hjemme?!” Jeg kan virkelig ikke se hvad jeg kunne have gjort anderledes!

  Der er for mig at se således ikke noget “forskruet” i det syn, at politiet begik en kæmpe brøler og anholdte en masse tilfældige folk, som ikke havde haft den fjerneste mulighed for at undgå at blive anholdt.

  Svar
 14. Elefanten

  @ Anders P

  Spændende beretning. Det går jo drabeligt for sig når politistaten helt og fuldstændigt umotiveret anholder fredelige demonstranter der kæmper for det gode.

  Og naturligvis er der behov for ikke at “..lade ens venner være i uvished” – når du sådan bliver fragtet mod koncentrationslejren. De har jo god grund til at være urolige når fascisterne har fanget dig, hvad mon der sker, hvad gør de ved dig. Tortur er jo bragt på banen af medicinstuderende.

  Heldigvis, heldigvis, var der en enkelte forræder blandt politifolkene, og han lod dig skrive en sms. Derefter gik turen hen i varmen hvor I kunne få noget godt at spise. Var der ris-a-la-mande ???
  Rygtet siger at der blev spist hurtigt op.

  Svar
 15. Crass Børsting

  Lille korrigerende bemærkning til JR, der skriver: “Mit gæt er, at politiet kommer til at betale erstatning til en del af de frihedsberøvede.”

  Det er skatteyderne, der kommer til at betale erstatning.

  Danske skatteydere er i forvejen pålagt at yde 1 milliard til det ædle formål, at internationale forbrydere à la Mugabe, og disses bureaukrater, sammen med al mulig anden international udsugermafia kan komme flyvende til København og føre sig frem med fiktive løsninger på et formentlig lige så fiktivt problem.

  Samtidig kommer den internationale demonstrationsmafia og bliver indkvarteret på Københavnske kommuneskoler. Vor hjemlige rødpøbel er selvfølgelig under permanent forsørgelse af Danmarks stadig færre, stadigt hårdere pressede skatteydere.

  Politiet er fagforeningsstyret og klemmer tre-cifrede millionbeløb ud af topmødet. Politiet betaler ingen erstatninger. Den danske skatteyder skal til lommerne, og selv om lommerne for en dels vedkommende til næste år vil være fyldt med inflationskroner, så får også de kroner ende.

  Oven i de akutte topmødeudgifter vil hvert eneste nye idiotprogram, vedtaget på topmødet, koste danske og andre vestlige skatteydere fremtidige faste udgifter. Danmarks i statistikken stærkt overdrevne rigdom er fortid, vi mærker det bare ikke for alvor endnu.

  Eneste lille, momentane lyspunkt er vejrudsigten for resten af ugen. Dejligt frysende røvkoldt bliver det i København.

  Svar
 16. Niels K

  Nej. Tallene taler for de har overdrevet. Der udover er de amatører. Hvordan kan det tage så lang tid, at få folk tranporteret væk. Hvorfor har de ikke taget højde for kulden og mennesket urinsystem, når de vidste der ville være colleteral damage?

  Angående faciliteringen. Er det sådan at du ikke mener det finder sted? Og så er det jo ikke en pige, men tilfælde på tilfælde.

  Svar
 17. Anders P

  @Elefanten

  Flot! Dit ad hominem angreb er jo stort set ‘spot on’. Dog må jeg lige tilføje at jeg ikke helt har et så nuanceret verdensbillede, som du giver udtryk for i din karikatur.

  Svar
 18. Bielefeld

  End ikke jernkansler Bismarck ville have fundet på at sætte de stakkels mennesker og kvinder og nonner på den kolde asfalt i timevis. Sædernes forfald, sædernes forfald.

  Svar
 19. Anders P

  Jo, jeg mener at det finder sted at folk lader sig bruge som “dække” for diverse ulovligheder, fordi de basalt set er enige i det der blive begået, men hvorvidt det finder sted eller om det er i orden at disse folk tilbageholdes er irrelevant i forhold til det aktuelle tilfælde.

  Hvis det kan dokumenteres, at man har været aktiv på venstrefløjen og har været med til en besættelse (af et universitet), så er man altså ikke automatisk skyldig eller passiv medskyldig i de ulovligheder der bliver begået.

  Ved ikke hvad du mener med at det er “tilfælde på tilfælde”. Jeg har ikke argumenteret for at dette kun er ét tilfælde. Jeg argumenterer for at det er et ikke-tilfælde.

  Svar
 20. Anders P

  “så er man altså ikke automatisk skyldig eller passiv medskyldig i de ulovligheder der bliver begået [til en vilkårlig demonstration]”

  Skulle der have stået…

  Svar
 21. Niels K

  diskussionen handler vel om mediernes dækning, om den er dækkende og giver brugerne et reelt meningsgundlag. Det er vel vigtigt at få afdækket om der er en kultur i visse kredse der bevidst forhindrer politiets arbejde, og hvis det er tilfældet, hvordan det løses? Derfor er det vigtigt med kildekritik.
  Uden at være enig i “lømmelpakken” er den vel et forsøg på blandt andet at løse det problem?
  Personligt tror jeg på en løsning der giver demostrerende incitament til samarbejde og udelukkelse af voldige grupper.

  Svar
 22. Ole Sanvig

  Havde skrevet en længere klammamse, som åbenbart blev spist af noget system.

  Men – Altmann, jeg var/er mest ude efter de første kommentatorer. Ikke så meget dig; det skulle måske have fremgået tydeligere.

  Og jo, det ville da være rart, hvis medierne altid kunne lave “baggrundscheck” på kilder, men det jo ikke altid, at der er tid til det. Derfor skal man så være desto meget mere på vagt, hvis en professionel organisations pressetjeneste i sådan en situation vil pushe et vidne/en “konsekvensekspert”, al den stund der som oftest ligger en dagsorden bag.

  Til trods for det vil jeg nu gerne understrege pointen med det quasiautoritære igen – i en relateret tråd ovre på 180grader har Niels Westy været inde over og sige så meget. Han gad ikke engang moderere det, og kaldte uden omsvæb for debattørerne for autoritære. Uden nogen synderlig effekt, desværre. En god del af Danmarks fremmeste liberale (?) insisterer på, at hvis man går klædt i sort, så må man forvente at blive tilfældigt tilbageholdt, muligvis også få lidt knippelsuppe og det er bare i orden. Det er mere end bare lidt sørgeligt.

  Og at venstrefløjen også er kørt den vej, hvad betyder det? Siden hvornår er “jamen de andre gør det også” blevet et argument for at gøre noget forkert?

  Apropos: http://jp.dk/klima/kobenhavn/article1920033.ece

  @Niels K: Det er unægteligt lidt svært på afstand at skille snot fra skæg, men tilsyneladende var det politiet, der insisterede på, at båtnakkerne fra NTAC skulle kobles på den store folkelige demonstration? Det er der i hvert fald en del, der siger.

  Svar
 23. JC

  En frihedsberøvelse er det groveste indgreb i individets frihedsrettigheder. De anholdelser, der skete i lørdags, var ikke kun præventive. De var også helt vilkårlige. Anderledes kan det ikke tolkes, når man anholder 968 demonstranter for lovovertrædelser begået af 21 personer.

  Jeg er med på, at 12 timers frihedsberøvelse ikke er meget, men i de 12 timer, bliver de anholdte typisk placeret til almen spøg og spot i ydmygende “futtog” i timevis, mens de bliver filmet og fotograferet af pressen. En erstatning på 2.000 – 3.000 kr. kan ikke gøre det op for den krænkelse, og det er i øvrigt os alle sammen, som betaler erstatningerne over skatten.

  Jeg mener, at knuste ruder, brændte biler og hærværk er at foretrække for 947 uskyldigt anholdte.

  Jeg vil hellere leve i et samfund med demonstranter, der kammer over, og som så bliver retsforfulgt og straffet på baggrund af TV-billeder og videoovervågning, end i en “fredelig” politistat, hvor vi alle kan blive anholdt og ydmyget af statsmagten helt vilkårligt.

  Svar
 24. Martin Rannje

  Sanvig, jeg mener ikke at journalisterne skal lave baggrundstjek på hver eneste person de interviewer – det ville formentlig være en lidt for omfattende opgave, når journalistik skal gå så stærkt som det er tilfældet i dag. Men i situationer hvor der er tale om meget kontroversielle emner, er det nok en idé. Specielt når det jo åbenbart er systematisk at det konstant er en mere eller mindre ekstremistisk venstreorienteret de holder mikrofonen for. Hvis de vitterligt interviewede tilfældige personer, hvor stor er så sandsynligheden for at vi så ofte ville se hooligans fra Kirkeasyl, CJA, Modkraft, Antifa el. lign. udtale sig i landsdækkende dagblade?

  Svar
 25. Ole Sanvig

  Martin – der er vi enige 🙂 Igen, er det lige op til deadline etc. Så kan det være (meget) svært, når man står i marken, og nogen kommer forbi; tilsyneladende oprigtigt tilfældigt. Men er det et interviewoffer, der bliver “udbudt” af nogen, så er der formentlig en dagsorden.

  Og der, når det gælder at pushe de rigtige interviewofre, skulle jeg hilse og sige, er venstrefløjen bestemt ikke enerådende …

  Svar
 26. Niels Christensen

  Problemet er at Nina Brøndum bliver betragtet som en ‘almindelig’ borger, det er hun ikke. Hun er bevidst plantet som vidne. At medierne ikke helt forstår dette kan ikke undskyldes med deadline, men formodentlig med sympati for kvinden.
  Nu er det 3-4 gang indenfor en kort tidshorisont, hvor en lille gruppe af venstreorienterede kører den samme strategi, men de fleste medier betragter det stadigvæk som et tilfældig sammenrend af borgere.
  Om 900 tilbageholdte kan måles med ødelæggelser ved jeg ikke. Sagen er den at sammenlignet med de sidste topmøder, så er det denne i København der er sluppet billigst.
  Men Anders Jerichow har d.d i Politikken en fin kommentar om demonstranterne, og deres evne til at stjæle billedet.

  Svar
 27. Altmann

  Niels Christensen: “Problemet er at Nina Brøndum bliver betragtet som en ‘almindelig’ borger, det er hun ikke. Hun er bevidst plantet som vidne. At medierne ikke helt forstår dette kan ikke undskyldes med deadline, men formodentlig med sympati for kvinden”
  Det er formodentlig blot en hypotese fra din side, men skal vi ikke blot sige, at du dermed formår at gøre eksplicit, hvad der måske stod mellem linjerne i mit indlæg . . . .
  –> Martin Rannje, Ole Sandvig, Anders P mfl: Jow, jow – man kan da være så presset med en deadline, at man ikke kan nå at lave baggrundstjek på alle, man taler med. Men det var i hvert fald ikke tilfældet med Berlingskes artikel, som kom mere end et døgn efter arrestationerne og formodentlig i kølvandet på de andre avisers reportage om Nina Liv Brøndum. Til sammenligning tog det mig mindre end fem minutter med Google at optrevle hendes noget markante løbebane. Kører man den slags historier som her, er man enten en dårlig journalist eller også en aktiv medspiller.
  Man behøver ikke at være paranoid konspirationsteori-elsker for at ane et mønster, når journalister gang på gang ender med at tale med lige præcis de sympatiske unge mennesker, der er aktive græsrødder hos Kirkeasyl, Climate Justice Action, De Autonome, Shut It Down, osv, osv, osv – men som samtidigt alle har en politisk for- og nutid på den alleryderste og mest radikale venstrefløj:

  http://www.uriasposten.net/?s=Nina+Liv+Br%C3%B8ndum&submit=S%C3%B8g!

  http://www.uriasposten.net/?s=Stine+Gry&submit=S%C3%B8g!

  http://www.uriasposten.net/?s=Daniel+Rask&submit=S%C3%B8g!

  osv, osv, osv, osv . . . . (check særligt de links der kommer op i sidste søgning)

  Svar
 28. Bjarne Thyregod

  Som en venstreorienteret der deltog i Den store demonstration kunne jeg i princippet også være havnet i “futtog” og “Klimafængsel”.
  Ikke fordi jeg er speciel rebelsk (det er jeg alt for gammel og fredelig til ) men alene fordi de der kastede med kanonslag og ødelagde ruderne på Børsen – var nogen der pludselig befandt sig midt i den gruppe jeg var i.
  Demonstrationen var opdelt i enheder (efter demonstrationsledelsens beslutning) og de sortklædte bevægede sig ind i vores del af demonstrationen hvor en række venstrefløjsorganisationer bla. Enhedslisten var, hvorfor Kim Uriaspost Møller vil kunne identificere flere kendte ansigter.

  Men det at tilhøre Enhedslisten gør altså ikke en person til tilhænger af ” den sorte blok” – “Never trust a Cop) tværtimod.

  NTAC havde på deres hjemmeside tydeligt udtrykt foragt for denne demonstration og skrev under overskriften “Don´t be hearded be heard” om at de ville bkive i byen og demonstrere – vi der demonstrerede var bare nogle får der fulgte statschefernes dagsorden og lod os fø re ud på en mark udenfor byen.

  NTAC var på Højbro Plads og blev iflg JP, Berlingske, Politiken og Per Larsen tvunget med i den store demonstration – derfor var de der, blandede sig og foretog deres gerninger.
  Efterfølgende ½ time senere foregik “knivtangsmanøvren” der havde “den sorte blok” forlængste sevet ind i demonstrationen og mange af dem var allerede væk.
  De de blev anholdt var en Libertær socialistisk gruppering, nogle fra den socialistiske gruppe og diverse andre.

  Svar
 29. Altmann

  Og så, hvis nogen skulle have overset den, denne morsomme liste, som i flere tilfælde pudsigt nok har de samme journalistnavne på, som nogle af dem der skrev om aktivisterne ifm COP15:

  http://www.uriasposten.net/?p=8367

  Check fx Lene Frøslev fra Kirkeasyls “positivliste”, som (Øst-)Berlin(g)ske Tidende satte til at dække klimaaktivisterne:

  http://m.berlingske.dk/article.pml;jsessionid=7ED553D5F146AE5ED037E6BD48971DA7.uw-portal2?guid=3382800

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.