Faldende kriminalitet i USA

Det amerikanske forbundspoliti (FBI) har netop offentliggjort de foreløbige kriminalitetstal for den første halvdel af 2009. I lyset af den økonomiske krise havde mange forventet, at kriminaliteten ville stige, men den er tværtimod faldet markant i forhold til samme periode sidste år. Den voldelige kriminalitet faldt med 4,4 procent, mens berigelseskriminaliteten faldt med 6,1 procent. Antallet af mord faldt med 10 procent. Kriminaliteten i USA har været faldende siden begyndelsen af 90’erne og er nu på sit laveste niveau i mere end 40 år.

3 thoughts on “Faldende kriminalitet i USA

 1. JR

  Betyder det, at fagkundskaben i Danmark tager fejl når de påstår, at højere straffe fører til mere kriminalitet? Personligt tror jeg i hvert fald ikke, at kriminologerne har medtaget alle vigtige effekter på kriminaliteten af langvarig indespærring. Og her tænker jeg specielt på en årsagssammenhæng som først viser sig med et par årtiers forsinkelse:

  Hvis man sidder i fængsel får man færre børn. Kriminel opførsel er både genetisk og miljømæssigt arveligt (adfærdsforstyrrelser er arvelige og de medfører en øget tendens til kriminalitet, se dette overview paper http://www.personalityresearch.org/papers/jones.html). Det er derfor ganske enkelt en logisk konsekvens, at når man spærrer forbrydere inde i længere tid, så reducerer man (alt andet lige, der er naturligvis andre effekter i spil) kriminaliteten i næste generation. Og det behøver man naturligvis ikke at være tilhænger af eugenik for at erkende.

  Hvor stor er effekten så? Der mangler data til at estimere dette. Men lad mig bare opstille en meget oversimplificeret model som måske kan give et fingerpeg om effektens størrelse:

  1) Vi antager, at fængsling reducerer den totale fertilitet af kriminelle fra 3 til 1,5 (kriminelle er jo typisk fra de lavere sociale lag hvor fertiliteten er ret høj).

  2) Vi antager, at et barn af en kriminel far har 25% risiko for selv at blive kriminel og ryge i fængsel.

  3) I USA vil omkring 6,6% af befolkningen på et eller andet tidspunkt ryge i fængsel. Lad os bare sige, at 3% af befolkningen sidder i fængsel i længere tid. For nemheds skyld antager vi at der bor 300 millioner mennesker i USA.

  Det betyder altså ifølge ovenstående model, at der i næste generation i USA vil blive født:

  x = (3-1,5)*0,25*0.03*300.000.000 = 3.375.000

  færre kriminelle, svarende til en “alt andet lige” reduktion på 37,5% i fængselspopulationen per generation i forhold til hvis de gik frit omkring hele tiden. Nu er det som jeg skriver blot en oversimplificeret model og det kan naturligvis vise sig, at effekten måske kun er 5% eller at den er 50%. Men faktum er, at denne effekt hverken er forsøgt kvantificeret eller for den sags skyld nævnes når eksperterne her i Danmark udtaler sig om ulemperne ved længere straffe. Og naturligvis er der en række andre effekter som også kan være vigtige (det er jo nok næppe sundt for et barn at have sin far i fængsel, præventiv effekt, pengene til længere fængselsstraffe skal komme fra et andet sted og så videre).

  Personligt forstår jeg faktisk ikke, at I økonomer ikke har udviklet en model som kan anvendes til at forudsige effekten på kriminalitet af øgede fængselsstraffe. På den måde bør det være muligt at arbejde os henimod en optimering af systemet således, at vi får “mindst kriminalitet for pengene” (evt. indenfor forskellige typer forbrydelser så I slipper for at værdisætte et stk. lirekassemand). Og det er der jo ikke noget odiøst i. Vi kan vel alle blive enige om, at hvis vi kan halvere kriminaliteten for de samme midler bør vi gøre det. Og det er jo ikke småpenge vi bruger på området.

  Svar
 2. falkeøje

  Mon ikke også det har sin indvirkning, at mange steder i USA er det med livet som indsats at begå en forbrydelse.

  falkeøje

  Svar
 3. Niels Bøgegaard

  Ifølge bogen freakonomics er deres bud på den faldende kriminalitet indførelsen af abort i USA. Bogens postulat er at den overvejende del af befolkningen som vil benytte dette tilbud er fra den laveste økonomiske og sociale kvartil og man har alt andet lige større risiko for at blive kriminel hvis man kommer fra denne befolkningsgruppe. Når kvinderne bruger abortmuligheden er der altså en masse børn som ikke fødes der ellers kunne udvikle sig til kriminelle.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.