Friheden til at vælge sit eget liv – i hvilke lande?

Forleden skrev vi om, i hvilke lande folk tror at en indsats betaler sig. Et relateret spørgsmål er, i hvilke lande folk føler, at de har frihed til at leve det liv, de gerne vil. Gallups World Poll har stillet spørgsmålet sidste år, og det gode budskab er, at i det gennemsnitlige land siger 2/3 af befolkningen, at de har frihed til at vælge det liv de gerne vil leve. Ligesom med det arbejdsetiske spørgsmål fra forleden, er der dog markante forskelle på tværs af lande.

I bunden befinder sig lande som Bosnien (25 %), Madagaskar (33 %), Pakistan og Serbien (35 %), og Egypten (36 %). Toppen består af Cambodja, Norge, Luxembourg og Australien (93 %) og Danmark (94 %). Af alle de omkring 130 lande, som Gallup har gennemført undersøgelser i, er Danmark det frieste land på dette punkt! Pudsigt nok (og måske lidt sigende) halter vores svenske venner efter med 83 %.

At tallene ikke er helt tilfældige, synes at være klart. For eksempel er gennemsnittet for tidligere kommunistiske lande 50 %, mens det tilsvarende tal for lande uden en kommunistisk fortid er 71 %. Her igen ser den bevidste pacificering af befolkningen under kommunismen ud til at have efterladt sig permanente ar. Der synes også, når man ser på de rå tal, at være en klar tendens til at lande med mindre regulerede økonomier også har borgere, der føler sig friere.

I sidste ende afhænger befolkningers adfærd ikke så meget af, hvordan virkeligheden ser ud, men hvordan de opfatter den: Tror man, at man ikke bliver belønnet, holder man op med at gøre en indsats; tror man, at man ikke har frihed til at vælge sit eget liv, er det heller ikke ens eget ansvar. Så måske skulle man til at interessere sig mere for folks forestillinger om samfundet?

6 thoughts on “Friheden til at vælge sit eget liv – i hvilke lande?

 1. Peter Kurrild-Klitgaard

  “I sidste ende afhænger befolkningers adfærd ikke så meget af, hvordan virkeligheden ser ud, men hvordan de opfatter den: Tror man, at man ikke bliver belønnet, holder man op med at gøre en indsats; tror man, at man ikke har frihed til at vælge sit eget liv, er det heller ikke ens eget ansvar. Så måske skulle man til at interessere sig mere for folks forestillinger om samfundet?”

  Jeg er ikke sikker, Christian. Som erfaringerne med subjektive survey om “lykke”, “korruption” og nu også “frihed” indikerer, kan det meget vel være, at begreberne opfattes så forskelligt af individer i forskellige kulturer, og undertiden i de samme kulturer, at det *kan* være meningsløst at aggregere dem. Her hælder jeg mere i retning af at foretage nogle klare begrebsdefinitioner og -operationaliseringer, og så undersøge disses empiriske anvendelighed.

  Svar
 2. Christian Bjørnskov

  @PKK: Jeg er ikke uenig. At f.eks. Cambodia ligger så højt, er umiddelbart umuligt at forstå. Det interessante her er vel nærmere de store forskelle, der er på lande, som har samme kulturbaggrund? Nord- versus Sydeuropa, Øst versus resten, og Sverige versus Danmark. Jeg kunne aldrig drømme om at ende i Stiglitz-lejren – at alt der er vigtigt er subjektive holdninger – men tror, at der ligger noget ekstra forståelse i disse ting.

  Svar
 3. Carsten Valgreen

  Hvad er ranking korrelationen mellem “frihed til at leve…” og interpersonel tillid?

  Alt handler jo ikke om politiske institutioner. Instinktivt opfatter jeg mere politiske institutioner som en reflektion af interpersonel tillid end omvendt.

  Svar
 4. Carsten Valgreen

  Og hvad er ranking korrelation med Heritage Foundations freedom indeks. Kunne være sjovt at lege med paneldata regressioner her.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.