Dansk velstandsudvikling – hvad vi burde tale om!

Der tales meget om den danske udvikling i velstand. Cepos og andre har gjort opmærkso m på, at Danmark stille og roligt falder i de internationale rangeringer, men danske politikere (udenfor LA) har stort set ignoreret det. Så i tråd med talemåden, at et billede taler højere end tusinde ord, er her dagens blog i figurform. Den tykke, sorte streg er Danmarks gennemsnitsindkomst (BNP per capita, købekraftsjusteret) i forhold til OECD-gennemsnittet – hvis nogen skulle være i tvivl. Figuren viser således den relative økonomiske vækst over perioden 1970 til 2009. De andre streger repræsenterer vores nærmeste naboer, som man nok burde tro vi kunne følge med. Og for dem, som er ekstra interesserede, er det ganske tydeligt, at faldet har været klart værst i Fogh-regeringernes periode (i gennemsnit 0,8 procentpoint per år).

2 thoughts on “Dansk velstandsudvikling – hvad vi burde tale om!

  1. Kim, Århus

    Udviklingen er vel ikke så overraskende i lyset af en meget lav produktivitetsvækst i Danmark. Jf. OECD’s forecast for dansk vækst frem til 2025 er der udsigt til nogen forbedring – tværtimod.

    Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.