Statsministerens nytårstale – håb forude eller……?

Lad det være sagt med det samme. I forhold til regeringens første politik siden den kom til magten i 2001, var Lars Løkkes nytårstale et på mange måder (tiltrængt) nybrud. Man kan kun glæde sig over, at man endelig taler om at afskaffe efterlønnen. Men når Lars Løkke får ros for (endelig) at “træde i karakter“, så er det vist først og fremmest udtryk for hvor godt og grundigt vi hænger fast i den socialdemokratiske hængedynd, der er den “unikke” danske velfærdsmodel.

Statsministerens tale var ikke et opgør med denne model – tværtimod. Det var først og fremmest en anvisning på hvordan man kan få den til at hænge sammen lidt længere. Den grundlæggende argumentation for at afskaffe efterlønnen var jo ret beset, at det ville sikre ressourcer andre steder i den offentlige sektor. Og så bliver valget af efterlønnen jo lidt arbitrær.

I sin tale peger statsministeren på, at;

Hvis vi passivt lader udviklingen fortsætte, vil vi støt og roligt blive trukket i retning af usund økonomi, voksende gæld, højere renter og tab af arbejdspladser. Og vi vil blive nødt til at skære i kernevelfærden. I sygehuse og skoler. Det ønsker jeg ikke. Det ønsker ingen af os. Tværtimod. Vi vil gøre et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Vi vil løfte en god folkeskole ind i en fremtid, hvor danske børn skal kunne måle sig med de bedste i verden.

Og senere i talen understreger understreger han, at

For det første koster efterlønnen 16 milliarder kroner hvert år. Det svarer til udgifterne til 240.000 folkeskoleelever eller 40.000 plejeboliger eller mere end tre nye supersygehuse. Om året! Hvert år!

Hermed ligger talen desværre i forlængelse af hvad de konservatives Henriette Kjær udtalte til Jyllands Posten den 29.12, nemlig at;

De Konservative har gødet jorden for det her [afskaffelse af efterlønnen] i næsten et år. Det har betydet, at befolkningen har fået øjnene op for, at de 20 mia. kr., som bruges på en relativ lille gruppe mennesker i befolkningen, kan bruges på andre ting som folkeskolen, dagpleje og sundhedsvæsenet.

Så kunne man jo med en hvis rimelighed pege på, at hvis Danmark opnåede samme effektivitet som det finske uddannelsessystem ville det indbringe ca. det dobbelte i årlig besparelse. De er altså med væsentligt færre midler i stand til at “producere” det vi ikke kan herhjemme, men som statsministeren ønsker sig – “børn der kan måle sig med de bedste i verden”

Uden gennemgribende reformer kan det meget vel (hvis det altså lykkes at gennemføre ændringer af efterlønnen på denne side af valget) vise sig, at gevinsten vil blive soldet op og blot kortvarigt stille den offentlige sektors tilsynladende grænseløse sult (og evne til at opfinde nye problemer der naturligvis kræver kollektive løsninger).

Som professor Michael Svarer, institut for økonomi på Aarhus Universitet  siger til Børsen:

I det hele taget må man sige, at en reform af efterlønnen ikke kan stå alene. Der skal flere tiltag til, hvis dansk økonomi skal rettes op.

Og så er vi ved et grundlæggende forhold; Var statsministerens tale præget af reformiver ud af et hensyn til den danske befolknings ve og vel i fremtiden, eller var den først og fremmest båret af ønsket om at “redde” de grundlæggende træk i en dysfunktionel velfærdsmodel, der er hovedansvarlig for Danmarks pauvre økonomiske vækst de seneste årtier (se Christians tidligere indlæg) med udsigt til en endnu ringere fremtid? Desværre hælder jeg mest til det sidste.

Det er sikkert forståeligt ud fra en professionel politikers synspunkt. Vores velfærdsmodel indebærer jo at politikeren er placeret som en central aktør, og sikrer at man kan føre sig frem på sin evne på at “frelse vælgerne”. Godt nok er der tale om en illusion, men da de fleste i den “politiske klasse” er enige om at der ikke er grund til at bryde illusionen, er det et punkt hvor opposition og regering grundlæggende støtter hinanden. For tænk hvis det gik op for den brede befolkning, at de reelt ville klare sig bedre og have flere “velfærdsydelser” til rådighed hvis politikerne og deres vilige hjælpere fyldte mindre.

For hvad mener statsmininisteren egentlig, når han i sin tale siger, at

for alle os, der er vokset op med velfærdsamfundet, kan vores rige og trygge Danmark føles nærmest som en selvfølge. Men det er det ikke. Det er noget, vi skal arbejde for hver dag.

Mener han så, at vi først og fremmest er sat på denne jord for at knokle for velfærdsstaten? – eller tror han virkelig selv på vores velfærdsmodels “unikke” evne til at producere store mængder af “velfærdsydelser”. Hvis det er tilfældet, så tager han grueligt galt.

Som det fremgår af nedenstående sammenligning af “produktionen” af velfærdsydelser i en række OECD-lande, må vi konstatere, at på trods af den største offentlige sektor og det højeste skattetryk, så er vores samlende produktion af velfærdsydelser (der inkluderer pension og andre former for overførselsindkomster, uddannelse, sygehuse osv.) som andel af BNP, ikke større end en række andre lande med en mindre offentlig sektor og et lavere skattetryk.

Samlet produktion af velfærdsydelser i andel af BNP

Kilde: http://www.oecd.org/document/9/0,3746,en_2649_34637_38141385_1_1_1_1,00.html

Sammenligner vi med USA , er den samlede “produktion” herhjemme godt nok et par procent højere, målt åp andel af BNP. Men da BNP per capita er ca. 20-25% højere i USA indebærer det, at produktion af velfærdsydelser per indbygger er højere i USA end herhjemme!!

Den borgerlige regering har de sidste 10 år i den grad forspildt at sætte en anden dagsorden, hvor personligt ansvar og frihed er kodeordene i modsætning til socialdemokratisk kvælende kollektivisme, og i det lys er talen måske nok et sort skridt. Men det i så fald primært fordi vi har haft en borgerlig regering af navn, men socialdemokratisk af gavn.

En regering der ofte har foretrukket at henvise til Arbejderbevægelsens Erhvervsråd frem for Cepos, og som allerede tidligt viste at man var mere end villig at spille med på lighedsmageriets ulidelige banehalvdel. Men igen, når alt er sagt, lidt har naturligvis også ret.

Ingen tvivl om at alternativet (S-SF) er langt værre. Men vi må nok konstatere, at vi fortsat har en regering, der stiller sig tilfreds med at administrere et system baseret på, hvad den amerikanske økonom Thomas Sowell i et lyrisk øjeblik engang udtrykte i The Poverty Pimps’ Poem“:

Let us celebrate the poor,
Let us hawk them door to door.
There’s a market for their pain,
Votes and glory and money to gain.
Let us celebrate the poor.
Their ills, their sins, their faulty diction
Flavor our songs and spice our fiction.
Their hopes and struggles and agonies
Get us grants and consulting fees.
Celebrate thugs and clowns,
Give their ignorance all renown.
Celebrate what holds them down,
In our academic gowns.
Let us celebrate the poor.

Indtil man højt og med klar røst tør sige, hvad fagkundskaben har sagt i årtier, nemlig at det grundlæggende problem er indretningen af vores velfærdssystem – eller som Ole Birk Olesen kalder det, “Taberfabrikken” – skal man næppe forvente det store.

Jeg er klar over at en del vil indvende, at jeg jo er en politisk amatør med mit krav om et egentlig opgør med vores nuværende velfærdssystem, og det medgiver jeg gerne at jeg er. Men modsat bør man også stille sig spørgsmålet; Er de “profesionelle” politikere reelt interesserede i at tage et opgør med et system der reelt gør os alle fattigere, men som unægtelig sikrer netop en bestemt slags politikere en central rolle?

Jeg tvivler.

Og hvorfor valgte man, at det netop skulle være de under 45 år, der ikke skulle have retten til efterløn? Hvorfor ikke dem under 50 eller 55? eller slet og ret alle der ikke er nået de 60 år endnu? Der er intet der tilsiger at folk der har haft deres erhvervsaktive år siden slutningen af 1960erne eller begyndelsen af 1970erne, for slet ikke at tale om begyndelsen af 1980erne på nogen måde skulle være mere nedslidte (for dem der er har vi jo som bekendt altid haft muligheden for en førtidspension) eller på anden måde have et større krav på muligheden for efterløn end de, hvis erhversaktive karriere startede i slutningen i 1980erne eller begyndelsen af 1990erne.

Kunne det tænkes at det først og fremmest skyldes at Dansk Folkepartis vælgere primært er over 45, og at man muligvis vil anvende det faktum, at Helle Thorning i forbindelse med hendes valg til formand for socialdemokratiet i 2005 antydede at efterlønnen for de der på daværende tidspunkt var under 40 år (nu under 45 år) skulle afskaffes skal anvendes i den kommende valgkamp? Og hvad er til hinder at man ender med at skæringsalderen for efterløn sættes til 40 år (kunne være DFs “pris”)? eller 35 år eller…..

Som allerede nævnt vil det værste uden tvivl være en S-SF regering efter næste valg, og derfor skal statsministeren have ros for at foreslå en afskaffelse af efterlønnen. Men uden hjælp skal man næppe forvente for meget af Venstre og Konservative – Det er vist fortsat først og fremmest det magelige bagsæde i ministerbilerne der dikterer deres politik. Og så må befolkningens ve og vel jo vige.

Indtil vi får en parlamentarisk situation hvor de afgørende stemmer leveres af et parti der ønsker reelle reformer, er det bedste råd til de aldersgrupper, som statsministeren lægger op til skal finansiere den efterløn der også skal betales de kommende mange år, fortsat være;

Tag en uddannelse der kan bruges i udlandet

and get the hell out of here!!

5 thoughts on “Statsministerens nytårstale – håb forude eller……?

 1. Peder Bisgaard

  Hvad mener du med sidste afsnit: “Get the hell out…of. a hwa-ba? Det er dit moderland (eller ved eftertanke – det er det måske ikke?

  med hensyn til at du skal “finansiere” noget, så er du jo offentlig ansat, og DU bliver her jo – det ved vi – får du stiller op til Folketinget. Det vil sige det du skal “finansiere” kommer i forvejen fra de offentlige kasser, så jeg vil ikke kalde dette “bidrag” for noget der er værd at skrive hjem om.

  Nej, du har taget en helt forkert uddannelse. Det som unge skal opmuntres til, er at sætte noget igang selv.

  Men held og lykke med din politiske karriere. Det er vældig smart med at begynde at opfordre folk til at “get the hell out of here!!”
  Det skal nok vinde genlyd. Og hvis de så føler rådet, så bliver det jo ikke dem der stemmer på dig. Og tror du, at når de er rejst, at så chancen er større for at du bliver valgt?

  Svar
 2. Niels Westy

  @Peder

  nu kunne det aldrig falde mig at sige eller skrive ting alene for at det skulle gavne mig selv. Den sidste linie er udtryk for min grundlæggende holdning til hvad der vil være bedst for de der har muligheden, med mindre Danmark undergår væsentlige reformer og finder tilbage til den økonomiske model der oprindelig sikrede, at vi blev et af verdens rigeste samfund – det vil sige lavere skatter og en mindre offentlig sektor.

  Når jeg ikke ønsker at mine egne efterkommere skal leve i det fremtidens Danmark som desværre tegner sig, hvordan skulle jeg så med god samvittighed kunne skrive andet?

  Svar
 3. P.H. Bisgaard

  OK, jeg er enig i den overordnede <i<drift</i< , som der er over indlægget, nemlig at vi som selvstændigt tænkende individer ikke skal falde i svime over at nu er det lige efterlønnen som skal i fokus, og at der er mange andre ting at adressere i dansk økonomi.
  Og vi har en pligt til at nævne disse igen og igen, og i den forbindelse vil jeg gerne bede Jer videnskabsfolk med økonomi som speciale at give jeres input til nogle af de pointer som jeg rejser i det følgende.

  ——-

  Som studerende, B.Sc. in International Business, Daniel Tufte-Kristensen, skrev i Berlingske Business igår :(min fremhævning)

  En nations konkurrencevene, som måles i, hvor meget der bliver produceret pr. betalt arbejdstime, kan forbedres på forskellige måder. Valutakursen kan svækkes og gøre den danske arbejdstime billigere sammenlignet med andre lande.
  Arbejdet kan også gøres mere produktivt, hvis der investeres i innovativ teknologi, der kan effektivisere arbejdsprocesser.

  Ja, lad os bruge det eneste værktøj i vort arsenal som ikke har været afprøvet endnu, men som så godt som alle andre lande på Jordens overflade benytter ( og for hvem en fleksibel vekselkurs her under finanskrisen har virket som en shock absorber [~ støddæmper]). Jeg efterlyser beregninger over hvor meget det har kostet os siden 1982 at føre fastkurs-politik. Da D-Marken i 80’erne og 90’erne var ude for den ene opskrivning efter den anden, påtvunget af markedet (Se note*) var det fra et økonomisk synspunkt ubeskriveligt dumt at skygge verdens stærkeste valuta, medens den altså blev stærkere og stærkere.

  Det er vigtigt at huske at introduktionen af fastkurs-politikken i 1982 var en politisk beslutning, – med den handy bivirkning at den udstillede socialdemokraternes tidligere politik på området som uansvarlig. Og måske gav den mening i de første år – som Hoffmeyer sagde til denne avis i går: (min fremhævning)

  >Anders Andersen og Ib Stetter var de mest håndfaste. Men Venstre-manden Henning Christoffersen og de Konservatives Poul Schlüter var også med. Argumentet var især, at bedre tider var på vej, og der ikke var grund til at poste mere inflation ind i systemet. Fastkurspolitikken udløste et kæmpe rentefald, som satte så meget gang i forbruget, at der kom nogle meget store underskud på betalingsbalancen. Poul Schlüter ville ikke være med til at stramme op i starten, hvilket var meget uklogt, for så blev det senere i 1985 og 1986 nødvendigt at stramme meget mere.«

  Er det muligt at ingen havde/har tænkt tanken, at inflationen først og fremmest var forårsaget af olieprisstigningerne, og at alle markedskendere var klar over at der var rigeligt med olie i verden, men at denne erkendelses udbredelse blev forsinket af hyteriet i forbindelse med Shanens fald i 1979? I 1980 begyndte oliepriserne jo et 6 år langt fald – hvilket sammen med Reagans kickstart i form af skattelettelser, satte gang i en verdensomspændende højkonjunktur – hvis danske del Schlüter som bekendt tog æren for. Disse vidnesbyrd om de daværende politikere udstiller desværre en temmelig rudimentær økonomisk forståelse og en god del politisk opportunisme. som først nu i Internet-tidsalderen er blevet almindelig kendt.

  OK, jeg var parat til at sige god for fastkurspolitikken fra 1982 og nogle få år frem, men er det muligt at politikerne blot skulle have ladet tingene gå deres skæve gang og ventet på den verdensomspændende højkonjunktur forårsaget af faldende oliepriser og Reagans skattelettelser? (Men det forudsætter at man forstår hvad der skabte inflationen og hvad der sætter højkonjunkturer i gang) Introduktionen af fastkurs-politikken med der af følgende lavt renteniveau satte jo, som skitseret af Hoffmeyer, FOR MEGET tryk på kedlerne, med det resultat at der skulle bremses hårdt op i 1986 (Kartoffelkuren) – og i den efterfølgende recession virkede det hæmmende for landet at være bundet til verdens stærkeste valuta, som ydermere VAR UDE FOR DEN ENE OPSKRIVNING EFTER DEN ANDEN I DE ÅR!!!

  DET vil jeg gerne opfordre alle interesserede til at komme med deres input til, og andre vil måske gøre emnet til genstand for et speciale eller dissertion. Fordi der findes ikke noget mere frugtbart end at lære af fortidens fejl. Det kan gøre os klogere til at tackle nutidens udfordringer – hvis vi kender de reele omkostninger ved DM/EUR -skygningen (Tryk på mit navn for at læse mere)

  ——–
  *) Note:
  Ironisk nok ikke noget som er muligt i dag- ØMU-konstruktionen forbyder det – men ellers lige nøjagtigt hvad Europa har brug for

  Svar
 4. Peder Bisgaard

  [Jeg ved ikke lige hvordan den emoticon kom ind i foregående postering. Den var utilsigtet :-)]

  Men jeg er skuffet over de lærde som kun taler negativt om Danmarks økonomiske situation, i stedet for at fremhæve de positive ting og hvad vi kan gøre for at bedre Danmarks økonomi. Jeg har allerede nævnt en markedstilpasning af kronens værdi, som en nem måde at rette op på den konkurrencekraft som vi har tabt i det forløbne årti. Nu vil jeg tilføje nyheden om at det kun er udvundet cirka halvdelen af olien i Nordsøen. Det er for mig en positiv nyhed – [men det kommer som bekendt an på om man vælger at se glasset som halvt tomt eller halvt fuldt :-)] Det vil sige at vi har stadig mulighed for at lægge skatteindtægter herfra til side i en oliefond. Løbet er altså ikke kørt: (negative) folk siger at muligheden er forpasset, men det er den jo ikke; vi har stadig muloigheden for at lægge betydelioge beløb til side hvis vi vil.

  (min fremhævning)

  DRNyheder, 4. januar 2011: Olie-chefer: Løkke strammer den

  I 2011 falder olieproduktionen i nordsøen. Dermed kan vi se enden på de oliemillarder, der har været en stor kilde til velfærd gennem de seneste mange år.

  Teksten står at læse i statsministerens annoncekampagne, der har været trykt i flere af landets store aviser.

  Kun udvundet halvdelen
  Men helt så slemt står det slet ikke til, mener Niels Aage Giversen, formand for Offshore Center Danmark.

  Der er jo ikke uendelige mængder olie i Nordsøen, men jeg synes, at statsministeren strammer den. Vi har udvundet cirka halvdelen af den olie, det kan betale sig at udvinde, siger han til Jyllands-Posten.

  Svar
 5. Uffe

  Problemet med at halvdelen af olien er udvundet er at det resterende tryk i reservoirerne ikke kan opretholde den samme udvindingshastighed.

  Den sidste halvdel af olien kommer ikke nær så hurtigt ud som den første halvdel. Dermed problemet, når man betragter bidraget til statskassen på årsbasis. Det langsommere olieflow skal kompenseres for, forhåbentlig med en højere oliepris, i stedet for højere afgifter og skatter.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.