Nye globaliseringstal og et indeks over menneskehandelsindsats

Den nye 2011-udgave af det berømte KOF Globaliseringsindeks kan nu downloades her. Vi har tidligere omtalt det glimrende indeks (her og her), der er udviklet af punditokraternes ven Axel Dreher (pt. på universitetet i Göttingen, men snart Heidelberg). I år ligger Danmark på den overordnede skala en respektabel sjetteplads, men udviklingen ser ikke god ud. Interesserede læsere kan se det ved selvsyn i figuren nedenfor og drage deres egne konklusioner.

Oveni har Drehers forskergruppe også barslet med et nyt indeks, der måler landes position på menneskehandel. Indekset kan ses her. Man kan altid diskutere, hvordan man præcist kan måle den slags, men som det første konkrete mål for politikken overfor menneskehandel er det potentielt af stor betydning. Seo-Young Cho, Axel Dreher og Eric Neumayer fortjener absolut omtale for indsatsen!

1 thought on “Nye globaliseringstal og et indeks over menneskehandelsindsats

 1. Carl-Johan Dalgaard

  Hej Christian,

  Jeg antager din bekymring går på, at KOF indekset aftager fra 2000 og frem. Jeg tror ikke du skal være bekymret. Som du ved er dette indeks en sammenvejning af en række variable såsom handel (andel af BNP), netto FDI indstrømning (pct af BNP), netto løn og rente indkomst til udlandet mv. (Grunddata der i øvrigt alle er i public domain, og er lige til at downloade fra fx Verdensbankens hjemmeside; men lad det nu ligge.)

  I Danmark ses en historisk voldsom stigning i netto FDI i 1999 og 2000; i 2000 var omfanget godt 20% af BNP; dette skal ses i forhold til det historisk normale omfang på 1-5% af BNP. Det er den ”bjergtop” indekset fanger i 1999/2000. Det efterfølgende abrupte fald afspejler en tilbagevenden til normalen.

  Forklaringen på forløbet er, efter alt at dømme, at Danmark i 1999/2000 tiltrak store mængder gennemløbsinvesteringer; udenlandske virksomheder der kanaliserer investeringer via danske selskaber til selskaber i helt tredje lande. Altså ”investeringer” uden realøkonomisk betydning for Danmark. Sagen er så, at der i 2001 strammes op på skattereglerne for holdingselskaber i Danmark, hvorfor denne trafik ikke længere er attraktiv. FDI har herefter ligget på ”normalen”.

  Min egen holdning er, at indeks som “KOF indekset”, i en forskningsmæssig sammenhæng, bør anvendes med ekstrem omhu (om overhovedet; for hvorfor ikke blot anvende grunddata?). Denne lille historie illustrer vist meget godt hvorfor. 🙂

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.