Er Brasilien overhovedet en succes?

Dagens spørgsmål er retorisk, fordi svaret er nej. Brasilien er B’et i BRIK-landene, men ser man på landets faktiske udvikling, er der ikke meget at være imponeret over. En del af forvirringen er dog – måske – til at forstå. Det meste statistik i medierne, og desværre også en del af det, der bruges i bankerne, er ikke købekraftskorrigeret. Det har den effekt, at man blander egentlig vækst i købekraft (dvs. økonomisk levestandard) sammen med inflation.

Figuren nedenfor gør det forhåbentligt klart for læserne. Den røde linje er væksten i de rå tal, mens den blå er korrigeret for inflation. Gennemsnittet i de rå tal er en årlig vækstrate på 3,8 % siden de sidste 20 år, men kun 1,7 % når man har korrigeret for prisudviklingen. Det er ikke meget bedre end Danmark! Gør man det, kan man endda se tre år med negativ vækst i perioden.

Bundlinjen er, at Brasilien måske er interessant fordi det er et meget stort land, men når man tager et kig på de faktiske tal, er der ikke meget at være imponeret af. Væksten er endda aftagende, og man regner noget optimistisk med, at 2012 og 2013 lander på omkring 1 %. Så hvorfor er landet blevet så hypet?

UPDATE: Dagens Jyllandsposten er det seneste eksempel på et medie, der ukritisk bringer historien om ’vækstøkonomien Brasilien’. Niels Westy påpeger dog også, at mens tallene ikke helt fanger kvalitetsforbedringen af mange varer og service i landet, skete denne forbedring primært i 1990erne, og mest i første halvdel efter større liberaliseringer. Kvalitetsforbedringer er kun sket i meget begrænset i 00erne, og den handelsliberalisering, der skabte nogle af dem i 1990erne, er gået i stå og på nogle områder trukket delvist tilbage. Ligesom storskurken Argentina har Brasilien brudt Mercosur-aftaler flere gange.

8 thoughts on “Er Brasilien overhovedet en succes?

 1. Troels Bjørnskov

  Er det det samme, der gør sig gældende med Argentina? De har jo også høj økonomisk vækst (eller har i hvert fald haft nogle gode år), men samtidig også en skyhøj inflation?

  Svar
 2. christian stassen

  Landet er blevet hypet fordi det er et stort marked. BRIC landene blev grupperet sammen paa grund af deres potentiale til at udvikle sig til enorme markeder, ikke paa grund af deres potentiale til overnormal vaekst, omend en saadan vaekst over en laengere tidsperiode kunne forventes givet den konvergens man maaske kunne forvente. Sidst skal man ogsaa huske at BRIC landene, og N11 som kom derefter, blev designeret for investeringskarakteristika, ikke som et studie i vaekstteori.

  Bank-sektoren (ved i oevrigt ikke hvorfor du ser dig noedsaget til at indfoere den kommentar, virker lidt ligegyldigt der), hvori jeg selv arbejder, bruger rigtig nok primaert nominel/reel BNP, men man kigger bestemt ogsaa paa kvaliteten af vaekst, baade hvordan den koebekraftkorrigeres, men ogsaa hvordan den distribueres, som er et andet vigtigt middel til at forstaa om det vil vaere godt for en investering (hvis man proever at handle med Brasilien er det bedre hvis der er en stor koebekraftig middelklasse end en hyperrig overklasse). Saa her tager du fejl.

  Med alt det vaerende sagt, saa har du ret i at BRIC landene, paanaer Kina, faktisk ikke har levet op til deres potentiale paa mange maader. Det aendrer dog ikke det faktum at havde man investeret i BRIC lande da de blev designeret (eller sidenhen, same-same) fremfor danske aktier ville man have klaret sig bedre.

  Saa paa den maade kan man egentlig godt sige at Brasilien er en succes, i hvert fald i forhold til det kriterie det blev inkluderet i BRICs for.

  Svar
 3. bjoernskov Forfatter

  @Troels: Argentina er endnu værre idet de forfalsker de officielle inflationstal. Se for eksempel Niels’ fine indlæg på Americas. Det er gået så galt, at hverken IMF eller WB bruger dem længere.
  @Christian: Det var også min fornemmelse, men investeringsklimaet ser jo heller ikke alt for godt ud. Mht. banksektoren var jeg i debat med en fyr fra Nordea (så vidt jeg husker) for to år siden, som påstod at “man jo ikke bruger købekraftskorrigering i væksttal”. Jeg har mødt samme påstand flere gange fra folk i banksektoren, og det er rent vrøvl. Det er godt at vide, at ikke alle lider under samme illusion!

  Svar
 4. christian stassen

  det er rigtigt at sige at investeringsklimaet ikke ser for godt ud. Men husk, BRIC er et gammelt akronym, og det har performet siden det blev lavet. og pointen med BRIC (og N11) er ydermere at det skal vaere langsigtede investeringer, dvs der er ikke sagt noget om kortsigtede konjunkturer.

  men ja, at sige at koebekraftskorrigering ikke er relevant er ikke saa smart, saa maa man haabe at han genstuderer lidt teori.

  Svar
 5. Søren Møller

  @bjoernskov. Hvor har du tallene fra? Det er umiddelbart ikke nogen jeg kan genkende, så er lidt nysgerrig.

  Svar
 6. bjoernskov Forfatter

  Hej Søren: De er fra Penn World Tables, mark 7.1. Det er den seneste version af det, der bredtset betragtes som den bedste kilde til sammenlignelige nationalregnskabstal, som vi har.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.