Rejeindustrien i Thailand, illegale migrantarbejdere, børnearbejde og tvangsarbejderen som forsvandt

Politiken bringer søndag en historie om forholdene i rejeindustrien i Asien under
Børnearbejdere piller dine billige kæmperejer“, med undertitlen “Danmark importerer kæmperejer fra bl.a. Asien, som bliver pillet af børn og tvangsarbejdere”. Der optræder dog ikke noget om tvangsarbejdere i selve teksten, så måske er de bare med i overskriften for effektens skyld?

Artiklen tager udgangspunkt i en rapport af DanWatch. Vi har tidligere omtalt Danwatch her på bloggen, og det har ikke været for det gode.

I rapporten fra DanWatch fremgår det at der er grove problemer med arbejdsmiljøet på fabrikker i Thailand, hvor der blandt de mange illegale migrantarbejdere også er en del børn helt ned til 9 års alderen.

Og her er det så at jeg vil sige noget venligt om DanWatch. Det fremgår nemlig af artiklen, at direktør i DanWatch Eva Hesse Lundström erkender, at “det er uvist, hvad det vil betyde for de illegale migrantarbejdere fra Myanmar (tidligere Burma) og deres børn, hvis rejefabrikkerne lukker, fordi vestlige forbrugere boykotter produkterne”, som det står i artiklen.

Og fortsætter med at sige, at  »Jeg har ikke løsningen, ud over at de bør ansættes på reelle vilkår. Der er love i Thailand, som burde beskytte arbejderne. Men de bliver ikke håndhævet, fordi rejeindustrien har brug for den billige arbejdskraft, som migrantarbejderne og deres børn udgør«

Hertil kunne man så tilføje, at det er ganske nemt at sige, hvad der ville ske hvis rejeindustrien skulle leve op til gældende lovgivning. Det vil nemlig (også) indebære en forringelse i forholdene for netop de illegale – og legale – migrantarbejdere, inklusiv børn, man som udgangspunkt angiver at kære sig om.

3 thoughts on “Rejeindustrien i Thailand, illegale migrantarbejdere, børnearbejde og tvangsarbejderen som forsvandt

 1. Hans Und

  Nogen burde være vagthund i forhold til foretagender som DanWatch. Misforstå mig ikke, det er kun godt de får alt det kritiske lys, der er muligt.

  Der er tydeligvis tale om en slags dækorganisation, der skal producere tilsyneladende “bekymret” information som umiddelbart virker “uafhængigt” produceret.

  Ser man hvem der er i bestyrelsen så er der dog ikke meget tvivl om, hvem der er opdragsgiver.

  http://www.danwatch.dk/da/sider/danwatchs-organisation

  Dernæst så skal organisationen bruges som rugekasse for kommende venstrefløjsaktivister, eventuelt som opbevaringssted for f.eks en fyret SF aktivist/funktionær.

  “DanWatch er stiftet som en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål.

  DanWatch modtager tilskud af Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne.

  CVR: 3117 2969”

  Vi/man på den velorienteredefløj burde gøre noget tilsvarende det de gør på venstrefløjen. Om ikke andet, så fordi venstrefløjen så får færrer penge fra f.eks. tips- og lottomidlerne.

  Svar
 2. Hans Und

  DanWatch seneste årsrapport 2012:

  http://www.danwatch.dk/sites/default/files/files/dw_aarsrapport_2012.pdf

  Lønomkostninger angives til cirka 850t, hvilket vel er to fuldtidsstillinger. Og det hænger ikke sammen med den forholdsvis omfattende aktivitet man brøster sig af i beretningsdelen.

  Løn til ledelsen fremgår ikke (det skal det heller ikke), men når man er i afdelingen for bl.a. kontrol af jødislk finanskapital, så ville det nok være passende.

  Regnskabslovgivningen har regler om, at når man er en del af koncern lignende strukturere skal det fremgå. Formelt set er det nok overholdt. Realiteten er imidlertid, at DanWatch er en integreret del af miljøet omkring Enhdslisten/SF, ulandsindustrien m.v.

  Aktiviten har, som jeg, skriver været størrer end det fremgår af årsrapportens økonomiske del, og den er i den forstand misvisende. Forklaringen er formentlig, at man simpelthen får materiale fra organisationer såsom Enhdslisten/SFs analyseafdelinger/pressetjeneste, Mellemfolkeligt Samvirke, Forbrugerådet m.v. som man af en eller anden grunde ønsker videre kolporteret af en “uafhæing” kilde. Så de røde fortsætter en arbejdsmetode som just er afdækket i en sag mellem en historiker og en journalist. Værdien af sådanne bidrag skal selvfølgelig måles og opgøres i den økonomiske del også.

  Samtidig så oplyser man selv at man får midler fra diverse offentlige kasser såsom EU og tipsmidler, samt at man søger at komme på finansloven. Det kan bedst ses som skjult partistøtte (til Enhedslisten/SF) ved forholdelse af oplysninger overfor bevilgende myndigheder.

  Svar
 3. Hans Und

  Beklageligvis er de allerede på finansloven:

  13. december 2012:

  “Selv om DanWatch stadig skal søge om pengene på linje med andre, så nævnes organisationen specifikt i aftaleteksten, og Enhedslistens udenrigsordfører, Christian Juhl, forventer, at dens bevilling efterhånden stiger til to til tre millioner kroner årligt. DanWatch har de seneste fire år fået 1,25 millioner kroner fra Danidas Oplysningsbevilling fordelt på i alt fem projekter.

  »Jeg anser DanWatch som en af de skarpeste knive, vi har i skuffen. Den har vist sig at være et enormt effektivt redskab til at afsløre, kontrollere og holde fast i, at der er nogle principper som virksomhederne skal overholde,« siger Christian Juhl.”

  http://www.information.dk/319857

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.