Nationalkonservativ økonomi – når målet helliger midlet.

En af Jyllandspostens faste bloggere, den nationalkonservative Rune Selsing, påstår i sit seneste blogindlæg, “Når arbejdsgivere nasser på samfundet“, at indvandring af “lavproduktiv” arbejdskraft gør “Danmark fattigere”.

Således slutter Rune Selsing af med at konkludere, at

Virkningen af deres [arbejdsgivere og liberalisters]  indvandringspolitik er ikke, at Danmark bliver rigere, men at de velstående bliver bedre stillet, og at Danmark som helhed bliver fattigere. Ønsket om lavproduktiv indvandring er i virkeligheden udtryk for et helt andet klassisk økonomisk problem, nemlig ’fælledens tragedie’. Når man søger selv at opnå en lille fordel mens kollektivet betaler prisen. Hvis indvandring skal være økonomisk gavnlig, skal den være højproduktiv, og for sådanne indvandrere er Danmark heldigvis helt åbent.

I forsøget på at argumentere økonomisk for sit synspunkt om indvandringens negative økonomiske konsekvenser, henviser han til et par teorier, som man møder på 1. del af cand. polit. uddannelsen.

Således skriver Selsing, at

Siden er den såkaldte Heckscher–Ohlin-model blevet standard i handelsteori, og med udgangspunkt i denne model viste Wolfgang Stolper og Paul Samuelson i 1941, at effekterne af international handel ikke fordeler sig jævnt. Faktisk viste deres teorem, at ufaglærte arbejdere i et højproduktivt samfund som det danske, vil blive stillet dårligere af international handel med lavindkomstøkonomier. Det er da også derfor, at danske ufaglærte industriarbejdspladser er forsvundet, og de ufaglærte må søge over i fag, der ikke er konkurrenceudsat fra udlandet. Men det helle fra konkurrencen forsvinder, når den lavproduktive arbejdskraft får lov at komme hertil. Så må danske ufaglærte prøve at lære at leve med permanent forringede vilkår.

Her har den gode Selsing desværre misforstået noget. Det er korrekt, at Stolper og Samuelson kommer frem til at gevinsterne ikke er lige fordelt, hvilket kan anvendes som et argument for en midlertidig kompensation til de der oplever negative konsekvenser af en fjernelse af begrænsninger mod handel (det gælder i så fald både ejere og medarbejdere i sektorer der ikke længere er konkurrencedygtige).

Men Rune tager helt fejl, når han heraf udleder, at det at en række arbejdspladser forvinder/outsorces indebærer et permanent tab for ufaglært arbejdskraft. På samme måde tager han fejl, når han konkluderer at “når den lavproduktive arbejdskraft får lov at komme hertil. Så må danske ufaglærte prøve at lære at leve med permanent forringede vilkår.”

Der er nok en grund til at hans indlæg glimrer ved sit fravær af empiri der understøtter hans påstand, for en sådan eksisterer ikke.

Det er korrekt, at indvandring fra det vi kalder “ikke-vestlige lande” i gennemsnit har været en underskudsforretning her i landet (men ikke i alle lande).

Det skyldes Ikke, at de der kommer til landet er “lavproduktive”, men at vi har indrettet vores arbejdsmarked og velfærdsstat således, at en stor del (især flygtninge) ikke kommer i arbejde, mens de er berettigede til en række skatteyderbetalte ydelser.

Eller sagt med andre ord:

Problemet i den konkrete sammenhæng med indvandring er ikke, at indvandrerne tager, men at den vestlige landes skatteydere giver

Er Danmark en han, hun eller måske en “hen”?

Rune Selsing er voldsomt optaget af betydningen af indvandring for BNP per indbygger i en sådan grad, at han taler om at den gør “Danmark fattigere”. Her må man spørge sig selv om hvem er Danmark? Jeg kender hende (eller ham) ikke. Jeg har aldrig mødt vedkommende . Jeg kender en masse danskere. Ja, jeg er normalt omgivet af dem hver dag. Her er vist tale om en form for retorik, som vi kender alt for godt fra venstrefløjen, hvor individet ikke eksisterer, men kun er til og giver værdi i kraft af at være arbejder, kapitalist, kvinde, mand, hvid eller sort.

Det er jo dog et besynderligt kriterie at lægge til grund for sin kritik at indvandringen, at det skulle gøre Danmark fattigere, i og med – hvis markedet får lov til at fungere – at både de herboende og indvandrerne opnår en højere levestandard. Med andre ord – alle bliver mere velstående, men Danmark bliver fattigere – måske.

I USA, hvor både antal og forskel i human capital, målt på uddannelse, hos indvandrere og den indfødte befolkning er større end i Danmark, er BNP steget betydeligt hurtigere end herhjemme.  Og der er intet som tyder på at indvandringen fra især Latinamerika af ufaglært arbejdskraft har haft en negativ effekt på lønningerne i USA.

Sammenligner man således populationen – i stedet for blot indkomstdeciler –  er konklusionen ganske klar – alle vinder, omend nogle mere end andre.

Der er egentlig ikke noget nyt i det Rune Selsing skriver. En anden af JPs faste bloggere, Morten Uhrskov, skrev for et par år siden netop en bog, “Indvandringens pris – på vej mod et fattigere Danmark”, baseret på samme fejlagtige opfattelse af økonomi. Mens man kan undskylde Uhrskov med hans manglende faglige viden, når det kommer til økonomi, gælder dette ikke Rune Selsing, som er uddannet økonom. Derfor må det undre at han ikke har forstået helt fundamentale økonomiske sammenhænge. (Jeg har tidligere skrevet et ret omfattende blogindlæg om Uhrskovs bog, se her)

Nyprotektionismens grimme ansigt

Det er interessant, at hvor vi i mange årtier herhjemme var vant til at det stort set udelukkende var venstrefløjen som kritiserede markedskapitalismen, har nationalkonservative  stemmer som Rune Selsing o. a. fået mere plads de senere år. Også de er som deres røde fælder, vældig glade for staten. Det eneste problem med den er vist for denationalkomservative, at det er de forkerte som sidder på magten. Med andre ord har de det ikke godt med Public Choice.

Rune Selsings indlæg illustrerer glimrende hvor tæt på hinanden de to kollektivistiske strømninger reelt er – helt ned til en totalt statisk forståelse af økonomi som alene et spørgsmål om fordeling.

Den fælles fjende er naturligvis det frie åbne borgerligt-liberale samfund, som det altid har været.

Det kommer vi nok til at skrive lidt mere om i fremtiden.

 

21 thoughts on “Nationalkonservativ økonomi – når målet helliger midlet.

 1. Kjeld Flarup

  Ja, nu skriver du jo selv at det har været en underskudsforretning her i landet (jeg må åbenbart ikke skrive for Danmark). Så på sin side har de jo ret.

  Der hvor jeg bare synes den diskussion om indvandring ALTID strander, er på at man kan ikke have indvandring og velfærd. Jeg har beskæftiget mig med politik i 25 år nu, og intet er ændret på det punkt. At tage velfærden op til debat er og bliver et tabu.

  Svar
 2. Christian

  Ikke-vestlig indvandring et ikke kun en økonomisk underskudsforretning. Herreste Gud de penge kan vi tjene igen. Nej, den største pris vi må betale er i form af den etniske og kulturelle splittelse som kommer i kølvandet. Det smadre samfundets sammenhængskraft fuldstændig. Se rundt om i verden hvordan det typisk går når vidt forskellige kulturer levere side om side. Det ender sjældent godt

  Svar
 3. Hans Und

  Niels,

  1) Jeg fornemmer en vis tilknytning til det synspunkt, at det hele er socioøkonomisk og kultur betyder intet, bare vi har designet inticiamenter hensigtsmæssigt går det alt sammen godt?

  2) Jeg har stadig til gode, at se den teoretiske udredning, der godtgør at indvandring i sig selv er et gode.

  3) Jeg har stadig tilgode, at se den empiri, der peger på, at indvandring alle steder (og til alle tider) i sig selv er et gode.

  Jeg kender lidt til filippinerne, og man finder næppe noget der er mere etnisk/kulturelt/religiøst multi på kryds og tværs. Oven i købet er de to store grupper af problembørn i den sammenhæng i praksis stort set fraværende. Samtidig er øerne venligt forfordelt når det kommer til naturresourser. Der er een stærk samlende kultur, nemlig den katolske, med cirka 70% tilslutning (islam 5%, og koncentreret geografisk). Alligevel har miraklet endnu ikke indfundet sig. Det samme kan vidst siges om en masse lande i sydamerika.

  Sagen er vidst nærmere, at de steder man kan finde hvor indvandring har haft en positiv effekt i sig selv, f.eks. Barcelona omkring forige århundredskifte, har der været tale om en indvandring, hvor der har været en benhård selektion af hvem man lukkede ind.

  Sidst: Det er fint at der bliver påvist rod og vrøvl, hos indvandringskritikere. Men det er nu engang dem (jer?) der vil have et pivåbent indvandrings regime, der skal påvise/sandsynliggøre/bevise, at det i det mindste ikke har skadelige virkninger af nogen videre betydning. Det er endnu ikke sket. Tvætimod bliver der religiøst holdt fast i, at problemet er af personlig moralsk karakter hos dem der ikke kan se lyset, som simpelthen bliver bortdømt som onde. Hvilket er en argumentation, der høre hjemme i afdelingen for spekulativ videnskab på akademiet i Lagado. Og uanset, at det rent faktisk måtte være rigtigt, at kritikkerne af den førte indvandringspolitik, er psykopatisk ondskabsfulde, samt har rod i argumentationen, så er det stadigvæk ikke et brugbart argument for, at indvandring er godt.

  Svar
 4. Rune Selsing

  Niels, der er stort set ikke en korrekt sætning i hele dit indlæg. End ikke det faste udtryk i din egen overskrift, har du forstået.

  Lad os tage det kort. Hvis du mener, man kan kompensere danske ufaglærte for tabet, så anerkender du, at der et tab. Og det er min pointe ved at inddrage modellen. Det med arbejdspladser er noget, du selv har fundet på helt ud af det blå, og er i det hele taget en anti-økonomisk måde at tænke på. Skulle du ikke tage at læse mit indlæg i stedet for blot at digte frit?

  Så har du et komisk afsnit, om hvad Danmark er for noget, og mener på den baggrund, at BNP/cap ikke er det relevante mål. Men det er nu engang det altdominerende mål for et lands velstand i mainstream-økonomi. At du ikke anerkender, Danmark som et mål i sig selv, kan du ikke laste mainstream-økonomi, men skyldes alene dine egne skøre anarkokapitalistiske overbevisninger.

  Og nej, jeg hverken afviser afviser individet eller ser alene på fordeling. Jeg tillægger bare både kollektivet og fordelingen en betydning.

  Ps. Jeg er glad for, at du ikke længere vrøvler om, at BNP/cap ikke falder eller, at det handler om grænsenytte (din spøjse misforståelse af den marginale revolution). Fremskridt, fremskridt.

  Svar
  1. Christian Bjørnskov

   Rune, jeg har læst dit indlæg og opfattede det som en rendyrket gang nonsens. Din snak om BNP per capita er misvisende, som en del af den nye amerikanske forskning også peger på. Man kan_sagtens_have en situation, hvor BNP per indbygger falder, men alle stilles bedre: Indvandrerne får højere indkomst end i ‘hjemlandet’ men lavere indkomst end danskere, og danskere får højere indkomst end før – når de f.eks. får adgang til billigere (og ofte bedre) service. BNP kan i dette tilfælde falde af den simple grund, at indvandrerne tjener en del mindre end den gennemsnitlige dansker. Dermed bliver BNP per indbygger et totalt misvisende mål for velfærdsændringen.
   Din karakteristisk af de handelsmæssige effekter er også helt gal – og gal på en måde, der er velkendt i det akademiske miljø. En generel formulering af Stolper-Samuelson teoremet er nemlig, at de ufaglærtes_relative_løn falder, men deres absolutte løn behøver faktisk ikke at falde. Og det er stadig under den antagelse, af handel / indvandring ikke giver produktivitetsgevinster. Men evidensen for at det påvirker produktiviteten er faktisk ret overvældende.
   Med min liberale hat på synes jeg der er et mærkværdigt moralsk synspunkt, at du åbenbart synes at det er okay at stærkt uproduktive ufaglærte erhverv kan udnytte en monopolsituation til at tvinge midler ud af andre danskere. Med min professorhat på kan jeg kun ærgre mig over, at du enten har forstået så lidt handelsteori, eller evt. vælger at ignorere din viden for at presse en politisk pointe igennem.

   Svar
 5. Rune Selsing

  Christian, det er naturligvis ærgerligt, at de ikke kan gennemskue sammenhængen, men det skuffer mig mest som skatteborger. At du mener, at min snak om BNP/cap skulle være “misvisende” må bygge på en svag forståelse af enten basal logik eller det danske sprog. Om det er det ene eller det andet, kan jeg ikke afgøre, men jeg kan sagtens forstå ophavet til dine mystiske anklager. Ligesom Niels, forstår du ikke, at det du tror er en økonomisk indvending mod BNP/cap, i virkeligheden er en normativ. Sådan er det i øvrigt med de største makroøkonomiske uenigheder i det 20. århundrede. Helt rimelige overvejelser om eksempelvis beskæftigelse over for vækst. I dette tilfælde er dit normative ideal, dog udtryk for en ekstrem og enfoldig liberalisme. Og endda helt uerkendt. Genindførsel af filosofikum nu!

  Svar
 6. thorsen99

  Det var da en fantastisk logik du gør brug af må man sige. Man kan åbenbart sagtens forestille sig en situation hvor alle stilles bedre, selvom BNP per capita falder.
  Med den type Erasmus Montanus logik, så burde DK jo bare invitere millioner af pjalte proletarer til landet. Så længe de oprindelige beboere i landet ikke mister indkomst, så er der åbenbart ikke noget problem. Vi tilføjer bare en masse mennesker udefra, og får kabalen til at gå op.

  Dernæst operer du med en masse skjulte normative præmisser som røber at du ikke er andet end en simpel demagog med en professor titel i baglommen. Her er en kort opgørelse af de præmisser som du på manipulerende prøver at snige ind i dit indlæg

  1) Hvorfor skal vi som danskere tillægge udlændinges velfærd nogen særlig høj prioritet sammenlignet med danskeres? Politikerne er valgt til at varetage danskernes økonomiske og sociale interesser, ikke udlændingenes. Du fatter åbenbart intet af hvad et demokrati indebærer.
  Derfor betyder dit opdigtede pareto forbedrings scenarie absolut intet i denne sammenhæng. Du inddrager komplet irrelevante størrelser for at give føde til dit fortænkte eksempel.

  2) Du ignorer desuden den ulighed som dit mareridts scenarie vil medføre. Dit tredjeverdens lykkeriddere invasions scenarie, vil naturligvis primært gavne kapitalejerne, som i sidste ende skummer fløden af al den billige arbejdskraft. Men resultatet bliver selvfølgelig et langt mere klasseopdelt samfund. De fleste vil mene dette er uønskeligt. Men pga. at du vil presse din virkelighedsfjerne liberale dagsorden igennem, så ignorerer du selvfølgelig dette aspekt. Dit propaganda nummer er nu ikke svært at gennemskue.

  Svar
  1. thorsen99

   (fortsat)
   3) Dernæst er der alle de kulturelle og sociale effekter som al denne sammenhængskrafts undergraverende indvandring vil medføre. Effekter som er ved at splitte et land som USA på kryds og tværs, med etnisk segregering og politisk polarisering til følge. I USA er det alene de indvandringsliderlige lobbyister som har ansvaret for at et fænomen som Trump er ved at vokse sig stort. Kort sagt, multikultur er noget bras, og det giver ikke bedre service som du påstår. Snarere tværtimod.

   4) BNP per capita er den konventionelle måde at opgøre velstand på. Når Westy klovner rundt og lige pludselig ikke kan forstå hvad “Danmark bliver fattigere” betyder, så er han naturligvis ikke ærlig. det meste af hans nonsensbefængte argumentation hænger jo på at han skal spille dum, og ignorere den måde som velstand konventionelt opgøres på. I stedet skal vi blindt tro på at en konstruktion som “markedet” vil gøre os alle mere velstående, hvis vi lader være med at blande os for meget, og ellers lukker sluserne op på vid gab. Det er vist en gang nonsens på stylter vi er ude i.
   Bare fordi i har valgt blindt at tro på “markedets” magiske virkninger, indebærer det ikke at vi andre har slået vores kritiske sans fra.

   Svar
   1. Niels Westy

    Jeg forholder mig alene til Rune Selsings misbrug af økonomisk teori. Der er al mulig grund til at kritisere danske arbejdsgiverorganisationer (og lønmodtagerorganisationer), men det undskylder ikke manglen på sandrulighed i Rune Selsings indlæg. Det kan så skyldes manglende viden og forståelse eller det kan være bevist. hvor han satser på at læseren ikke kender til og forstår de teorier han henviser, og disse blot bruges som en slags namedropping (lige som jeg i går hørte en vegetar fremhæver dette livsvalg med at Einstein var vegetar). Det er junk-science og rune argumenterer på same måde som den yderste venstrefløj. Dermed har han meldt sig endegyldigt ud af gruppen af personer man bør lytte til, fordi de har en faglig baggrund for det de udtaler sig om. Ligesom Rune Selsing udviser en komplet mangel på grundlæggende borgerlige dyder som sandrulighed.

    Svar
  2. Uffe

   BNP per capita er faktisk ret let at forstå. Der er en sum i tælleren (BNP) og i nævneren står antallet af personer i det geografisk begrænsede område (capita).

   Når du øger nævneren (capita) uden du proportionalt øger tælleren, så får du samlet set en lavere værdi af brøken. Men den snilde pointe er netop at capita’erne der kommer udefra godt kan have fået det bedre ved at gå fra at deltage i den ene brøk til at deltage i en anden brøk.

   Det synes jeg sådan set ikke der er noget demagogisk over.

   Svar
   1. thorsen99

    Jeg går ud fra at det er mit indlæg du tiltaler. Jeg forstår udmærket hvad BNP per capita dækker over. Jeg har ikke noget problem med dets anvendelse heller, da alternativerne er noget dårligere. Ret din kritik mod punditokraterne i stedet.

    Ja, capitaerne der kommer ude fra, udlændingene, kan sagtens have fået det bedre. Det er bare ikke relevant set fra et dansk perspektiv. Politikerne er valgt til at varetage danskernes interesser, ikke udlændingenes. Hvorfor er det så svært at forstå?

    Det er ret demagogisk at snige en masse normative præmisser ind i diskussionen med det formål at promovere en neoliberal dagsorden.Blandt andet den præmis at udlændingenes velfærd tæller med i en nationaløkonomisk evaluering. Det har jeg ingen respekt for.

    Svar
    1. Niels Westy

     BNP per capita kan stige for både danskere og indvandrere. Mit indlæg kan IKKE læses som hverken et forsvar for Dansk Arbejdsgiverforenings ageren eller for blot at lade grænserne stå piv åbne.

     Tilbage står fortsat om Rune Selsing så blot lyver fordi det gavner hans sag eller han slet og ret ikke fatter de økonomiske teorier han omtaler. Og det er hvad mit indlæg handler om.

     Svar
    2. Uffe

     Som jeg forstår dit udgangspunkt, så mener du at der absolut er en interessekonflikt mellem den almindelige danske vælger, og en udlænding der kommer til landet. Jeg tror du tager fejl, jeg er næsten overbevist om at den almindelige danske vælger synes at det er godt at staten tager sig af udlændinge der kommer til landet, fordi vælgerne enten er meget altruistiske eller tror at alle der kommer over grænsen er krigshærgede stakler, hvis hjem de danske F16 fly har bombet, og at den danske skatteyder derfor moralsk har en forpligtigelse til at hjælpe.

     Jeg siger dermed ikke at jeg er enig, vil jeg gerne understrege.

     Mit synspunkt er midlertid at problemet skabes fordi den danske velfærdsstat så generøst uddeler skatteydernes midler til alle der kvalificerer som arbejdsløse eller svage. I min verden har man opstillet den perfekte storm.

     1) Man deltager åbenlyst i Schengen, velvidende at de fleste EU projekter har fejlet grusomt når det kom til at tage sig af de negative konsekvenser af den førte politik. Stabilitet- og vækstpagten er ligeså et eksempel der viser EU projektets tilbøjelighed til at give efter når testen skal stå.

     2) Velfærdsydelserne i Danmark er verdens højeste, og længstvarende.

     Som liberalist mener jeg at det er unødvendigt med grænser, men som regulator er det nødvendigt at respektere ejendomsretten således alle må klare sig selv og sørge for eget ophold, ved leje eller køb af ejendom til opholdet og egen indtægt til at finansiere egen levefod.

     Dermed: Enten installerer man en magtfuld stat til at holde dem ude befolkningen ønsker ude, eller også må man respektere ejendomsretten. Blander man de negative konsekvenser fra begge principper, åbne grænser og åbne kasser (disrespekt for ejendomsretten) så har man i princippet en tragedy of the commons i fuld flor.

     Med generøse ydelser og åbne grænser lokkes flere hertil end ellers. Som liberalist splittes jeg mellem et ønske om åbne grænser og mit mismod over det angreb på ejendomsretten som hver ny borger der lander på offentlig forsørgelse udgør.

     Svar
     1. thorsen99

      Det er næppe tilfældet for flertallet af vælgere at de er så altruistiske. Måske er der 1/4 af vælgerne eller så der er så bundnaive eller har slugt den multikulturelle propaganda fuldstændigt. Men al data indhentet fra diverse sociologiske surveys indikerer at vælgerne syntes immigrations niveauet er for højt. Menneskesmuglerne i EU har da også kronede dage netop fordi at flertallet ikke flygter fra krig, men nærmere ser det som økonomisk fordelagtigt at leve i nordvesteuropa med en omfattende velfærdsstat. Der er ikke noget data der tyder på at vælgerne er så altruistiske som du foreslår. Den nye orden i EU lader da også til at blive pigtråd og grænsebevogtning, hvilket vist ikke passer med den altruistiske udlægning af den almene vælger.

      Hvis man mener det er relevant at inddrage potentielle indvandreres velfærd i en velfærdskalkyle, så havner vi hurtigt i en situation hvor det bliver umuligt at sætte grænser. lige pludselig skal man så til at tage stilling til enhver potentiel indvandrers velfærd. Lige meget hvilken situation han befinder sig i, hvor han kommer fra, etc. Det bliver skruen uden ende.
      Det strider også mod basale demokratiske principper, da politikerne er valgt til at varetage vælgernes interesser, og ikke udlændingenes.

      Svar
      1. thorsen99

       (fortsat)

       Jeg er i hovedtræk enig med din tese om at velfærdsydelser har en “pull effekt” på indvandrere. Men det er mere kompliceret end som så. Diaspora effekten er faktisk stærkere. Så snart indvandrere fra bestemte lande eller bredere kulturkreds når en kritisk masse, så vil destinationslandet trække endnu flere til sig. Af den simple grund at der allerede eksisterer fx. muslimske lokalsamfund og lige så vigtigt familie og netværk i landet. Man åbner op for en Pandoras æske på denne måde, også her bliver det til skruen uden ende med disse selvforstærkende feedback mekanismer.

       Dernæst er der alle de negative eksternaliteter forbundet med indvandring fra fremmed artede kulturer. Lavere sammenhængskraft, politisk polarisering, ofte øget organiseret kriminalitet, færre offentlige goder, parallel samfund, etc. Listen er lang og effekterne overvejende negative.
       Lukkede kasser/åbne grænser vil kun føre dårlige ting med sig, og derfor støtter jeg ikke den neoliberale ideologi som siden her forsøger at promovere.

       Svar
     2. Kjeld Flarup

      Lige som en kommentar til Uffe og Thorsens lille diskussion copy paster jeg lige et relevant læserbrev jeg havde i Weekendavisen i fredags.

      Illusionen om rettigheder.

      Professor emeritus Uffe Holm slår 15/9 til lyd for, at EU skal beskytte grænserne med bevæbnede Frontex skibe og pigtråd. Hvad er det som vi skal beskytte os mod, er det en ny Hannibal eller er sovjet genopstået. Nej det er såmænd blot en masse stakkels mennesker, som intet har. At de skulle kunne udgøre en trussel er faktisk absurd og siger mere om os end om dem.

      Er det da ikke et problem, at det koster milliarder at integrere indvandrerne, at der er store sociale udgifter fordi indvandrerne ikke kan få job, at kriminaliteten blandt dem er høj, og at de står og tager på pigerne i Köln. Jo da! Men hvorfor lader vi det ske?

      Det er helt og holdent vores eget valg, at vi bruger milliarder og atter milliarder på at integrere og forsørge indvandrere og flygtninge. Vi kan jo bare lade være, så skal indvandrerne nok holde op med at komme. Så er der kriminaliteten, men hvad har vi politi og fængsler til? Det er jo blot at køre en hårdere kurs og fjerne kriminelle fra samfundet. Og Köln er blot et symptom på, at vi lukker øjnene for alt det vi ikke vil gøre noget ved.

      Hvorfor lukker vi ikke blot kasserne og lader de fremmede sulte hvis de ikke kan forsørge sig selv? Hvorfor spærrer vi ikke blot de kriminelle inde bag pigtråd og fordrer dem med kålrabier indtil de rejser hjem?

      Den går så ikke, for mennesker har jo rettigheder ifølge konventionerne, og vi vil jo gerne være humane. Imidlertid knækker filmen her. Vores armada af Frontex skibe skal beskytte menneskerettighederne, for de mennesker som skibene holder ude.

      Selv de mest velgørende partier erkender blankt, at Danmark ikke kan forsørge hele verden. Dermed er der en grænse, for hvor mange mennesker vi kan give de menneskerettigheder og den humanisme, som vi påberåber os.

      Men så bliver rettigheden jo en illusion. Kun hvis man kan kommer forbi frontex skibene, kan man få rettigheden. Har man så rettigheden, eller har man den ikke? Hele vores selvgode selvforståelse med at give rettigheder på skatteborgernes regning, er jo lidt af en illusion, for det må nødvendigvis altid være noget som begrænser rettigheden, for intet system har råd til den slags når det kommer til stykket.

      Svar
      1. thorsen99

       Helt enig. Det er menneskerettighederne der bygger på ren utopisk tænkning der er problemet. Man kan ikke give sociale og økonomiske rettigheder til hele verdens befolkning i et vestligt land. Den politiske udvikling viser om noget hvor langt ude denne MR ideologi er. Man kan heller ikke tillade fri indvandring med lukkede kasser uden at samfundene vil bryde sammen. Indvandrerne vil blot i stort tal ty til kriminalitet og anden dysfunktionel adfærd når kasserne lukkes. Ikke mindst sort arbejde er et stort hit blandt indvandrerne fra tredjeverdens lande. De kommer fra lavtillidssamfund hvor snyd, bedrag og korruption hører til dagens orden. Og de har absolut ingen solidaritet med deres værter når det komme til at betale skat til fx etniske danske pensionister eller børn.
       Men blandt de flertallet af landets elite bliver man ved med at ignorere disse indlysende forhold, og propagandere for nonsens som fx at “mangfoldighed er en styrke”. Det ville være urkomisk at bevidne hvis ikke det var fordi at det havde dybt tragiske konsekvenser.

       Svar
       1. Kjeld Flarup

        Man kan jo drage to konklusioner. Enten skal vi lukke grænserne hermetisk, eller også erkende at offentlig velfærd for indfødte også er en illusion. Hint: kommunerne har ikke lavet andet end at spare på velfærden de sidste 40 år.

        Svar
      2. thorsen99

       Dernæst er der den almindelige virkelighedsfjerne råddenskab der inficerer økonom og sociolog standen at tage stilling til. Fx baseret på DREAM modellen har følgende statsansatte økonomer regnet sig frem til følgende:
       http://jyllands-posten.dk/indland/ECE8633361/flygtninge-ventes-at-gavne-dansk-oekonomi/

       På kort sigt er flygtninge én udgift, men på længere sigt KAN de blive en gevinst ifølge de neoklassiske økonomi svindlere. Man anlægger en superoptimistisk antagelse, som der ikke er meget historisk belæg for at anvende, sådan at man vedblivende kan forsvare sit multikulti projekt. Dette er et tydeligt eksempel på hvor korrupt og pseudovidenskabeligt økonomi som videnskab er blevet.

       Svar
       1. Niels Westy

        Enig i at forudsætningerne forekommer absurde, med mindre man altså forventer betydelige reformer af arbejdsmarked og velfærdsstat. At beregningerne ligefrem skulle være drevet af en særlig multikulturel dagsorden tvivler jeg dog stærkt på.

        Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.