Er kulturen så skrøbelig, som nationalkonservative tror?

Kulturen spiller en vigtig rolle for et samfund. Men hvilken og hvordan?

Det er et nyt studie af Thor Berger og Per Engzell med til at kaste et fascinerende nyt lys på. Det, de to forskere har gjort, er at se på indkomstulighed og -mobilitet i forskellige områder i USA, afhængig af hvilke nationaliteter de oprindelige indvandrere havde. Dernæst har de set på indkomstspredningen og -mobiliteten i de pågældende lande i dag. Det viser et bemærkelsesværdigt sammenfald.

Skandinaviske lande er f.eks. karakteriseret ved relativ lav indkomstspredning og høj -mobilitet. Det samme gælder områder i USA stærkt præget af skandinavisk indvandring. Lande som Frankrig., Italien og Storbritannien har større spredning og mindre mobilitet. Det samme gælder områder i USA, som har mange efterkommere efter franske, italienske og britiske immigranter. Selv om de store immigrationsbølger til USA ligger hundrede år tilbage, sætter de stadig mærkbare spor.

En anden interessant opdagelse i studiet er, at den dominerende kultur smitter af. Italienske efterkommere, som bor i områder domineret af skandinaviske efterkommere, udviser ”skandinavisk” indkomstspredning og mobilitet.

Studiet er ikke blot interessant, men kan være med til at føje lidt fakta til aktuelle debatter, som mest er præget af postulater.

For det første tyder det på, at kultur spiller en rolle. Det rammer yderligere en pæl igennem forestillingen om, at de skandinaviske landes særpræg er et produkt af velfærdsstaten. Velfærdsstaten i f.eks. Danmark kom langt senere end de store udvandringsbølger. Hvis vores særpræg var skabt af velfærdsstaten, burde vi ikke have meget til fælles med vore amerikanske slægtninge. Men som ikke mindst redaktør Bjørnskov har gjort opmærksom på gentagne gange, så tyder det på, at den høje grad af tillid i skandinavisk kultur går meget langt tilbage i tid.

For det andet udfordrer resultaterne nogle centrale dogmer, man kan finde hos især nationalkonservative debattører. Det er ikke just, fordi de underdriver kulturens betydning. Men til trods for den enorme betydning, den tillægges, ser de den samtidig som meget skrøbelig med behov for politisk understøttelse. Ét dogme går på, at kulturen er uhyre sårbar over for fremmed indflydelse, så den er nødt til at blive afskærmet. Ofte anses det fælles sprog (og religionen) for at være definerende for en kulturs udstrækning og levedygtighed. Andre nationalkonservative ser statslige kulturinstitutioner som teatre og mediemastodonter som nødvendige for at opretholde kulturen. Nogle af dem virker til at mene, at nødvendigheden af statens aktive understøttelse følger direkte af, at kultur har stor betydning.

Studiets resultater gør det imidlertid vanskeligt at se, at kulturens skrøbelighed er så stor som forudsat. Det tyder tværtimod på stor robusthed – hvad måske også skulle forvente, hvis kultur er vigtigt. Immigranterne i USA er ikke blevet skærmet mod andre nationaliteter. USA har ikke som Europa statslige medier mv. – og slet ikke statslige medier med et monokulturelt formål. Kort sagt mangler alle de faktorer, som tillægges altafgørende betydning i de nationalkonservative ”fortællinger”. Alligevel vedbliver immigranternes kultur at sætte deres tydelige præg.

Desværre er der i høj grad tale om netop det: fortællinger. Det er bare ikke nok. En tese om, at kulturen er vigtig, skrøbelig og har behov for politisk indgriben kræver både evidensmæssig og teoretisk underbygning. Og så må det i øvrigt også vises, at denne politik ikke er for sårbar over for politikfejl.

7 thoughts on “Er kulturen så skrøbelig, som nationalkonservative tror?

 1. Hanne

  ej, undskyld, men jeres seneste stribe af indlæg om elite/almindelige mennesker og nu dette, er altså latterlige. Sådan decideret pinlige.
  I taler i øst mens andre taler i vest, mens i så lader som om i river tæppet væk under dem.

  Det er bare helt umuligt at forstå hvad og hvem der henvises til hvis en debattør med 30 sekunders taletid i Debatte siger “eliten” – sikke en idiot der i modsætning til rigtige liberale bare slet ikke forstår at mennesker er individer. Helledussada. Man kan slet ikke generaliserer om noget som helst – så er man ikke liberal.

  Og nu dette; at visse generelle kulturelle træk kan genkendes ved migranter der er rejst fra DK til et andet vestligt land, og så springes til at så er “kulturen” ikke skrøbelig.
  Hvad f….. har det med hinanden at gøre?

  Som om der ikke er enormt meget mere til “Kulturen” end lige hvordan de scorer på et par spørgsmål om “tillid”.
  Hvilket sprog taler de danske immigranter til USA for eksempel?
  For hvis man nu tænker at sprog er en central del af kulturen, og det viser sig at de ikke taler særlig meget dansk, så viser det jo netop kulturen skrøbelighed.

  Dit indlæg er en latterlig stråmand – og i modsætning til hvad du påstår så bekræfter det nærmere centrale nationalkonservative påstande;
  1) at kultur i form af værdier/normer m.m. er vigtige for samfundets indretning m.m.
  2) at kultur ikke forandrer sig hen over natten, men er noget der ofte slæbes med og præger folk i generationer.

  Ergo er der f.eks. risiko forbundet med indvandring af folk med ære-skam normer og klanmentalitet.

  Svar
 2. Kjeld Flarup

  Jeg vil nok mene at det er et lidt tyndt grundlag, at erklære kulturen for levedygtig på. Det kommer måske lidt an på hvad man forstår ved kultur.
  Jeg synes dog det er et godt eksempel på at elementer af en kultur kan overleve, og indgå i andre kulturer.

  Faktum er dog at kulturen altid ændrer sig. Historisk kan man finde flere eksempler på at kulturer er opstået og degenereret, for til sidst at dø.

  Det er dog i min verden ABSOLUT ikke nogen grund til at understøtte kulturen via staten. Tværtimod kan degenereringen forklares med en alt omklamrende stat. Blot tænk DR konceptet.

  At det stykke dansk kultur kan overleve i amerika siger måske mere om amerika og netop dette stykke kultur, end om kultur generelt. Fordi amerika er mere frit og markedsorienteret, kan positive kulturbidrag overleve.

  Helt omvendt, så ser vi hvordan Danmark søger at omfavne indvandreres kultur, og tilpasse sig denne for skattekroner. Noget man demokratisk føler sig forpligtet til, fordi man har lagt kulturen i hænderne på staten fremfor borgerne. Netop derfor skal man ikke understøtte kulturen via staten.

  Svar
 3. Christian Bjørnskov

  Må jeg ikke gøre opmærksom på, at der er en række andre indikatorer på, at andre lementer af kultur slet ikke re skrøbelige, men overlever. Der findes for eksempel, som Otto noterer, en del evidens for at social tillid er ret stabil. Andreas Bergh og Richard Öhrvall har forsket i det – vores omtale er her https://punditokraterne.dk/2017/11/20/bergh-og-ohrvall-om-tillid-blandt-emigranter/ og den endelige artikel udkom i december https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147596718301963. For de mere interesserede er en af klassikerne Rice og Feldmans artikel “Civic culture and democracy from Europe to America” i Journal of Politics fra 1997.

  Svar
  1. Kjeld Flarup

   Et relevant spørgsmål er måske, hvad er kultur.
   Ser vi det på mikro eller makro niveau.

   Er der noget der hedder dansk, europæisk, vestlig, kristen kultur?
   Disse “makro” definitioner kan være meget svære at definere, og derfor nok også skrøbelige.
   De forgår eller ændrer sig i hvert fald, og bliver til noget historikere kan tale om om 1.000 år.

   Svar
   1. Christian Bjørnskov

    Elementer af kultur som social tillid og flere andre (tillid er min ekspertise her) er naturligt makro, da man kan se forskelle skarpt på nationale grænser. Nogle gange kan man endda, som Katja Zhuravskaya bl.fl. her vist, se dem på historiske grænser. Men de bliver nødt til at være reflekteret i mikroforskelle – folks egne tillidsforhold, værdier, forestillinger og adfærd – for at de har konsekvenser. Og de fleste ser ud til at blive båret af folks opvækst, og ikke kun af hvad forældre bevidst lærer deres børn.

    Svar
 4. Otto Brøns-Petersen Forfatter

  Til Hanne, Kjeld og flere (som har kommenteret på Facebook): Jeg påstår ikke, at dette ene studie udgør et endegyldigt bevis. Langt fra endda. Jeg har tværtimod kun skrevet, hvad det tyder på. Og jeg opfordrer til at få mere substantiel evidens og teori på banen fra bl.a. nationalkonservative debattører.

  Svar
 5. Hanne

  Kære Otto

  Du har læst et studie der bekræfter to centrale nationalkonservative teser, og omvendt er i modstrid med den liberale fortælling i dyrker her på sitet om at kultur intet betyder, da skattetrykket er den ene variabel der determinerer alt andet.

  Men i stedet for at rose de nationalkonservative for dette, forsøger du lidt komisk at påstå at studiet viser de tager fejl. Det gør du ved at tillægge dem et synspunkt de ikke har – lidt ligesom jeg gjorde med liberale i ovenstående linje. Når/hvis nationalkonservative taler om skrøbelighed mener de tydeligvis noget andet, end hvad du tillægger dem. Derfor misser du skiven fuldstændig, og jeg tror såmænd godt at du er klar over det – det er derfor du ikke har gjort dig den mindste anstrengelse for at finde eksempler og derfor du bliver lidt hysterisk i sprogbrugen omkring dem.

  I modsætning til hvad du (og muligvis Bjørnskov) mener at nationalkonservative mener, så er det jo netop en central påstand blandt nationalkonservative at mange kulturelle træk er stabile/langvarige og i modsætning til plastiske der forandrer sig hen over natten. Det er sådan set en central del af problemet med indvandringen, at mange af de kulturelle træk slæbes med til Danmark i stedet for at de forsvinder når de krydser grænsen. Kort sagt; du kan flytte araberen ud af mellemøsten, men ikke mellemøsten ud af araberen.
  Og omvendt; at dansk kultur (og mange andre) netop er præget af nogle værdier som giver dem fordele i opbygningen af et harmonisk og velstående demokratisk samfund. Disse træk vil danskere der migrere tage med sig.

  Kort sagt; jeg gætter på at både Uhrskov, Jalving, Støvring m.fl. ville læse denne undersøgelse med stor glæde og blive bekræftet. Og det som du antyder skulle flå tæppet væk under dem, er der ikke en eneste af dem der vil kunne genkende som deres eget synspunkt. Tværtimod, de mener netop at kulturelle træk flytter ofte flytter rundt med mennesker og hænger ved i lang tid.

  Det er det som er en anelse ynkeligt; at et studie der bekræfter hvad nationalkonservative påstår, men som ikke alle liberale tør stå ved, bliver brugt som et angreb på de nationalkonservative. Det havde været mere værdigt, hvis I havde brugt det til en slags refleksion over visse primitive ideers position blandt liberale.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.