Befolkning, vækst og klima 12: Hvor vestlige er de rige ikke-vestlige?

Når man taler om ’de rige lande’ er det ofte underforstået, at det handler om en bestemt gruppe lande i Europa, Nordamerika, og enkelte andre som Australien og New Zealand, Japan, Sydkorea, Singapore og Taiwan, ligesom Hong Kong typisk regnes med. Ser man på tallene for gennemsnitsindkomster, er det dog klart, at de rige landes klub er en tand bredere end det.

Bruger man således den nye udgave af the Penn World Tables, er 23 lande mindst lige så rige som medianen i Østeuropa eller Grækenland, og syv er rigere end medianen i resten af de lande, vi normalt betragter som de vestlige. Den rige gruppe består af oliestaterne Qatar (136678 dollars), de Forenede Arabiske Emirater (77350), Brunei Darussalam (72241), Kuwait (65483) og Saudiarabien (51617), spillemekkaet Macao (109394) og den lille britiske koloni Bermuda (53287). Derefter følger en række andre, meget forskellige lande med vestlige levestandard: Bahrain (40468), Caymanøerne (40358), Oman (38831), Aruba (35344), Trinidad og Tobago (28679), Bahamas (27125), Seychellerne (26953), de Britiske Jomfruøer (25196), Ækvatorial Guinea (24667), Malaysia (24574), Sint Maarten (24568), Kazakhstan (24360), Turkmenistan (23570), Chile (22123), Panama (22063) og Saint Kitts og Nevis (21734). En anden måde at beskrive to grupper er at notere, at olie- og ressourceøkonomierne her har en gennemsnitsindkomst på cirka 55.000 dollars, eller ret præcist den samme som USA, og resten har en gennemsnitsindkomst på cirka 35.000 dollars, dvs. en levestandard som i Italien.

Et stort spørgsmål er, om de rige lande udenfor Vesten også er vestlige på andre måder end bare deres indkomst. Vi ser her på tre forhold, der karakteriserer moderne økonomier: Deres udledning af CO2 per indbygger, deres børnetal, og størrelsen af deres servicesektor. Til sammenligning har det typiske vestlige lande uden en kommunistisk fortid en nationalindkomst per indbygger på 41.575 dollars (22.650 i tidligere kommunistiske lande), CO2-udledninger på 7,1 tons per indbygger (5,3), et børnetal på 1,6 barn per kvinde (1,6) og en servicesektor, der fylder 66,5 % af økonomien (56,3 %).

Hvor ligger de ikke-vestlige rige lande da? Den første figur nedenfor plotter CO2-udledningerne i gruppen, sammenlignet med gennemsnittet for de postkommunistiske (den røde søjle), de vestlige (den grønne søjle) og Danmark (den blå søjle). Mens man næppe skal tage tallet for Macao alvorligt, da den lille enklave før det meste af sin energi produceret i Kina, viser tallene, at en del af de ’andre’ rige lande ligner Vesten. Mange europæiske politikere ville drømme om så lave CO2-tal som i Panama og Chile, og udledningerne i steder som Malaysia og Bermuda er helt almindelige i Vesten. De steder, der virkelig stikker ud er ressourceøkonomierne, og et par østater der bl.a. huser helt uforholdsmæssigt store krydstogtsskibe.

Den næste sammenligning er fertilitetsraten – børnetallet per kvinde – som også er karakteristisk for moderne, rige samfund. Her er det igen overdådigt tydeligt, at de fleste rige lande er ens, med en delvis undtagelse i ressourceøkonomierne (som vi har skrevet om her og her). Den er dog kun delvis, da muslimske oliestater som Brunei, Kuwait og Qatar har fuldstændigt vestlige børnetal – her har præmoderne normer heller ikke overlevet.

Sidst, men ikke mindst, er moderne samfund karakteriseret af en stor servicesektor – flere restauranter, mere børnepasning, mere finansielle service osv. Dette tal kan være en smule misvisende, da det også fanger en del af turistsektoren. Der er med andre ord en god forklaring på, hvordan steder som Bermuda, de Britiske Jomfruøer, og Macao har servicesektorer over 90 % af BNP. Alligevel må man konstatere, at også her er de rige lande udenfor Vesten, der ikke lever af ressourcer, også har en lignende servicesektor. Det gælder interessant nok også for Bahrain og Kuwait.

Hvor vestlige er de ikke-vestlige rige lande? På nogle områder kan man stadig mene, at de er meget anderledes, men ser man på strukturen af deres økonomi, må man konstatere, at de i høj grad ligner os. På visse områder er de ikke vestlige – i både Kuwait og Malaysia er over 80 % af befolkningen stadig klart religiøs – men med lave børnetal og relativ rigdom ved man, at det er et generationsspørgsmål, før det ændrer sig. Ser man på andre forhold, hvor der desværre ikke er data på alle lande, er de rige lande også relativt ens når de kommer til pressefrihed, så længe de er demokratiske. På denne måde må man konkludere, at de vestlige lande er vestlige fordi de er rige, uanset om de faktisk ligger i Vesten. Om de så også er rige fordi de er institutionelt ’vestlige’ er en diskussion til en anden dag.

4 thoughts on “Befolkning, vækst og klima 12: Hvor vestlige er de rige ikke-vestlige?

 1. Scork Crew (@ScorkCrew)

  Interessante. CO2-tallene skal man nok være meget forsigtig med at lægge noget i.

  Kunne en bred middelklasse også være kendetegnende for en vestlig økonomi?

  Income: Middle 40% share (mellem 50%- og 90%-percentilerne i indkomst, højeste i perioden 2014-2016 jf. https://wid.world/data/)

  Netherlands 0.478
  France 0.449
  United Kingdom 0.443
  Denmark 0.436
  USA 0.404
  Russian Federation 0.375
  Bahrain 0.357
  Egypt 0.333
  Oman 0.331
  Brazil 0.311
  India 0.292
  Kuwait 0.289
  United Arab Emirates 0.284
  Qatar 0.226

  Desværre ret begrænset data for de lande, du sammenligner her.

  Svar
  1. Christian Bjørnskov

   De fleste vestlige har en relativt bred middelklasse. Du skal bare være meget påpasselig med tallene, da dine tal fra WID ikke alle er baseret på samme indkomst- eller forbrugsdefinition. Det betyder – selv om rigtigt mange, inkl. nogle økonomer, ignorerer det – at de ikke er sammenlignelige.

   Svar
   1. Scork Crew (@ScorkCrew)

    Tak for advarslen. Jeg går ikke længere med tallene end her til. Men jeg var overrasket over din opsummering; “ser man på strukturen af deres økonomi, må man konstatere, at de i høj grad ligner os”. Jeg ville umiddelbart have troet, at det ville betragtes som en væsentlig forskel, at velstanden er helt anderledes fordelt i mange af de rige ikke-vestlige lande.

    Svar
    1. Christian Bjørnskov Forfatter

     Det kræver sådan set en hel post for sig selv, men indkomst og forbrugsmuligheder er faktisk ret forskelligt fordelt på tværs af de vestlige lande. Man skal også altid huske, at Danmark ikke er repræsentativt, men tæt på et ekstrem. Under alle omstændigheder tog vi det ikke med, da det simpelthen er svært at sige, hvad der er ‘normalt’ for et vestligt land.

     Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.