Frail elders (dry tinder) – der var noget om snakken…

I starten af COVID-19 pandemien talte bl.a. Christian Bjørnskov for, at forskellen i overdødeligheden mellem forskellige lande var mere kompliceret end graden af lockdown.

I et arbejdspapir beskrev Bjørnskov – sammen med Daniel Klein og Joakim Book, se Klein et al. (2020) – hvordan bl.a. forskelle i dødeligheden i tidligere influenzasæsoner så ud til at have betydning. Kort fortalt: Hvis et land havde passet rigtig godt på sine sårbare ældre i tidligere influenzasæsoner, havde de flere sårbare ældre, da COVID-19 ramte landet, og ville derfor se en større COVID-19 overdødelighed.

Jeg har mødt en hel del modstand mod tesen (fx her), som Klein et al. (2020) aldrig dokumenterede formelt. Men det har andre forskere sidenhen gjort.

Her er fx lidt af abstract fra Zahran et al. (2022)

We also show a strong negative association between age-specific COVID-19 death rates and pre-existing all-cause age-specific mortality rates for a subset of European countries. Overall, results support the notion that variation in pre-existing frailty, resulting from heterogeneous survival environments, partially accounts for striking differences in COVID-19 death during the first wave of the pandemic

Og her fra Juul et al. (2020)

All-cause mortality in 2020 decreased in Norway and increased in Sweden compared with previous years. The observed excess deaths in Sweden during the pandemic may, in part, be explained by mortality displacement due to the low all-cause mortality in the previous year.

I mine øjne var nogle fortalere for nedlukningerne SÅ overbeviste om, at nedlukningerne virkede og drev forskellen mellem Danmark og Sverige, at de ikke formåede at åbne øjnene fuldt for ellers ret åbenlyse alternative forklaringer. I stedet for at forkaste det omgående, burde de have spurgt: “Kan vi på nogen måde undersøge, hvor stor betydning dette har?” Men som meget andet i COVID-19-debatten, nåede man aldrig til den slags spørgsmål, fordi fronterne var trukket skarpt op på forhånd.

Sverige havde mange sårbare ældre. Og kombineret med bl.a. det uheldige tidspunkt for deres vinterferie (som beskrevet her), var de – uanset nedlukninger og indsats/kommunikation fra myndighederne – alt andet lige dømt til at blive ramt hårdere af COVID-19 end fx Danmark.

1 thoughts on “Frail elders (dry tinder) – der var noget om snakken…

  1. Gunnar Johansen

    En del af dødeligheden tidligt i 2020 i Sverige kan tillægges den omstændighed at man rask væk kun havde én behandling af ældre syge med Covid-19, nemlig palliativ behandling, in casu Morfin.
    En dansk læge i Sverige var åbenmundet nok til at kalde “behandlingen” for mord. Han blev selvfølgelig fyret, og der blev vist tilmed rejst en sag mod ham. Her er en artikel der problematiserer morfinbehandlingen:
    https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/palliativ-vard-vid-covid-19-kan-glida-over-till-nagot-som-liknar-dodshjalp/

    Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.