Løngabet mellem mænd og kvinder er 10,5%. Men findes det?

Lønforskelle mellem mænd og kvinder opstår selv på markeder, hvor diskrimination er umulig eller som minimum ekstremt usandsynligt.

Som jeg tidligere har beskrevet her, finder Cook et al. (2021), at der på trods af, at Uber-chauffører tildeles ture på baggrund af en kønsneutral algoritme og aflønnes efter en kendt formel baseret på rejsetid og afstand, så er der alligevel en lille, men vedvarende kønsforskel på omkring 7% blandt Uber-chauffører. Forskellen ser ud til hovedsageligt at skyldes, at mandlige bilister kører en lille smule hurtigere (ca. 3,5%-point), vælger at tage mere lukrative ture (ca. 1,4%-point) og har lidt mere erfaring (ca. 2,1%-point). Det er altså ikke kønsdiskrimination, der driver lønforskellen.

Litman et al. (2020) viser, at samme resultat også findes i data fra Mechanical Turk. Her er deres abstract:

In this study we examined the gender pay gap on an anonymous online platform across an 18-month period, during which close to five million tasks were completed by over 20,000 unique workers. Due to factors that are unique to the Mechanical Turk online marketplace–such as anonymity, self-selection into tasks, relative homogeneity of the tasks performed, and flexible work scheduling–we did not expect earnings to differ by gender on this platform. However, contrary to our expectations, a robust and persistent gender pay gap was observed.

The average estimated actual pay on MTurk over the course of the examined time period was $5.70 per hour, with the gender pay differential being 10.5%.

Hvad er det her? På et marked, hvor diskrimination er umulig, er der alligevel et løngab. Hvorfor?

Et interessant resultat er, at kvinder er mere tilbøjelige til at vælge opgaver med en lavere annonceret løn. Hvorfor? Måske mænd bare er mere fokuseret på pengene?

Hvem ved? Folk er forskellige. Men kønsdiskrimination er det altså ikke.

PS: Jeg vil gerne – som Litman et al. (2020), der gør end dyd ud af at begrunde, at deres studie ikke er politisk ukorrekt – understrege, at jeg blot formidler data. Kvinder (og familier) må leve deres liv, som de vil. Det tilkommer ikke mig at mene noget om, hvordan andre skal leve deres liv. Don’t shoot the messenger. PPS: Indlægget er stærkt inspireret af Alex Tabarrok.

1 thoughts on “Løngabet mellem mænd og kvinder er 10,5%. Men findes det?

 1. Helmuth Nyborg

  Hvem ved?
  Måske en gennemsnitsforskel i IQ på ca. 4 points?
  Måske mænds større IQ-spredning, der betyder, at der vil være 80% mænd med IQ 145 mod 20% kvinder – dvs. i gruppen ledere overvejende rekrutteres fra.
  Glem det. Århus Universitet vil fritstille dig, selvom du blot formidler data.
  Det ser de fleste, så de tier klogeligt.
  Sig hellere Rip-Rap-Rup, Glasloft, eller Old-Boys-Network.
  Det er både sikkert og viist – og så bliver du emeritus.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.