Arv eller miljø? Dine gener afgør, om du har hund…

Jeg bliver ofte fascineret af tvilllingestudier, og hvordan forskere anvender dem til at estimere, hvor stor betydning gener har for vores valg.

Se fx denne beskrivelse (selve artiklen handler om, hvad tvillingestudier kan sige om motion):

A few years ago, Swedish researchers published a study of dog ownership in 35,000 twin pairs. By comparing identical and fraternal twins, they were able to estimate how much of the decision to have a dog is environmental—you grew up in a house with a dog, say—compared to genetic. Overall, genes seemed to explain about half the variance in dog ownership, with increasing importance as you get older. If you have a dog when you’re 50, that has almost nothing to do with whether you had one as a kid.

Jeg møder af og til mennesker, der mener, at kønsroller er et rent socialt fænomen – altså 100% miljø og 0% arv. Jeg tager sjældent diskussionen op, for det er ikke et område, jeg er super meget inde i. Men det forekommer mig mærkværdigt, at noget så afgørende for menneskers forplantning og overlevelse skulle være 100% miljø, når noget så relativt inferiørt som hundeejerskab er op imod 100% arv.

I sin bog, Selfish Reasons to Have More Kids, refererer Bryan Caplan til et væld af tvillingestudier (og koreastudier, hvor man følger adoptivbørn fra Korea). Overordnet set er Caplans konklusion, at miljøet – altså forældrenes opdragelse osv. – betyder meget lidt for børnenes fremtid. Det er forældrenes gener, der er afgørende. Og derfor er hans råd, at man investerer færre ressourcer i hvert barn (og i stedet får flere børn).

1 thought on “Arv eller miljø? Dine gener afgør, om du har hund…

 1. Ivan Dybdal

  Tak, altid interessant at læse om videnskabelige tvilllingestudier. Generne er afgørende for resultatet af en forplantnings akt. Det burde være indlysende for enhver.

  Miljøet har stor betydning for individets udvikling efter det er skabt. Det burde også være indlysende for enhver.

  På universitetet (socioloigi på KU i 1970’ne) har jeg selv mødt mennesker, der mente, at kønsroller er et rent socialt fænomen. Det var sjovt nok dem, der mente at kæmpe for et socialistisk samfund. De lod sig ikke rokke af statistik – heller ikke når den blev brugt i tvillingestudier. (De var nok allerede engang “woke”. Som mange i dag siger om The Walt Disney Company: “Go woke, go broke!”)

  Min helt uvidenskabelige observation. De, der tror miljøet har altafgørende betydning for barnets udvikling, er næsten altid venstreorienterede og omvendt. Kunne være sjovt at undersøge det med repræsentattive stikprøver af henholdsvis a) stemmer på Enhedslisten og b) stemmer på Nye Borgerlige. Den – vil jeg gætte på – vil bonge voldsomt ud og vise store forskelle mellem de partiers vælgere mht om arv eller miljø har størst betydning for barnets udvikling.

  Som altid i sådanne studier kan der være indbygget en bias i testdesignet. Det kan være, at om en given vælger stemmer på Enhedslisten eller Nye Borgerlige er bestemt af arv og miljø? 🙂

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.