”Det finns inget normalt i att stå i bostadskö i åratal”

Sådan lyder overskriften på et indlæg i Dagens Nyheter af Lars Jonung. Det er på alle måder en slående overskrift, for det ER jo normalt. Men det burde det ikke være.

Her følger lidt af Lars’ argumenter fra artiklen, der desværre er bag betalingsmur.

Van Deurs förkastar vårt budskap att bostadsbristen inte kan byggas bort genom att hänvisa till miljonprogrammet på 1960- talet. Då satsade den socialdemokratiska regeringen enorma resurser på bostadsbyggandet. Men programmet lyckades inte få bort kön till lägenheter i centrala Stockholm.

Inte nog med det, miljonprogrammet medförde svåra problem. På orter utanför Stockholm skapades ett överskott på bostäder. Där blev lösningen rivning av bostäder finansierat via statskassan. Miljonprogrammet är ett varnande exempel för dagens bostadspolitik.

…og…

Den individuella avtalsrätt som vi rekommenderar är grunden för den liberala demokratin. Det korporativa avtalet är den auktoritära lösningen. Korporativ lagstiftning utmärkte ju det fascistiska och nazistiska samhället.

Omkring en miljon svenskar står i dag i kö för en lägenhet i våra storstäder. Vi vill rekommendera Van Deurs att besöka länder med marknadshyror. Där finns ingen bostadskö. Där kan man få en lägenhet omedelbart. Van Deurs bör rimligen dra slutsatsen att hans organisation ska kräva ett snabbt slut på hyresregleringen

…og…

Som chefekonom vid Hyresgästföreningen förkastar han [Martin Hofverberg] kärnan i den nationalekonomiska teorin, nämligen den pristeori som vår artikel bygger på. Teorin har testats med data från de senaste 4 000 årens erfarenheter av prisreglering. Den har då visat sig vara robust och kraftfull.

I stället för att använda den etablerade teorin föreslår Hofverberg att ”vi måste studera empirin” ute i Europa. Detta gjorde den statliga hyresbostadsutredningen (SOU 2012:88). Den visade att kötiden för en hyreslägenhet var noll (0) veckor i Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Bryssel och Berlin. Det extrema undantaget är Stockholm med en kötid på 307 veckor. För innerstaden blir siffran hela 572 veckor, det vill säga elva år.

I jakten på empiri bör vi också studera de socialistiska länder där fri prisbildning var förbjuden av ideologiska skäl. Resultatet blev ett kösamhälle. I Sverige har vi i dag ett sådant Sovjetsystem för hyreslägenheter.

I forhold til ventetiden på en lejlighed i København antager jeg, at “hyresbostadsutredningen” har set på lejlgheder, der formidles på markedsvilkår. Og dem kan man rent faktisk godt gå ud og få fat i, hvis man ellers vil betale det, en bolig i København reelt koster.

2 thoughts on “”Det finns inget normalt i att stå i bostadskö i åratal”

 1. egilrindorfnet

  Så vidt jeg har læst mig til, så har vi i Danmark flere kvadratmeter bolig per indbygger end noget andet land i Europa. Så der kan ikke være tale om boligmangel i generel forstand.

  Og ingen er tvungne at bo bestemte steder. Men mange – rigtig mange – vil gerne bo det samme sted, som f.eks. på Vesterbro. Ejerlejligheder og lejligheder med fri prisfastsættelse kan også der erhverves umiddelbart. Men mange vil hellere have velbeliggende boliger med objektiv prisfastsættelse (som altså sælges / udlejes under markedspris), og hvor man kan sende en del af regningen til andre. Besparelsen (gevinsten) er mærkeligt nok en skattefri indtægt.

  Det kan ikke være en social begivenhed at have lyst til at bo de mest attraktive steder til priser under markedsniveau. Derfor er det en falsk politisk konstruktion at pålægge skatteyderne byrden at sponsere almindelige menneskers boligforbrug der overstiger et rimeligt boligbehov. Og det er ikke et rimeligt behov at ville bo de mest attraktive steder for andres regning.

  For de medborgere, som ikke er i stand til at skaffe sig en tilstrækkelig indtægt, til at betale for et rimeligt boligforbrug, så anerkender jeg at det er et kollektivt ansvar at understøtte sådanne personer individuelt.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.