Værdier i Europa: Tradition og sikkerhed

Vi er kommet til den sidste af de fire værdidimensioner, som spørgeskemadataene fra the European Social Survey udviser. De fem værdiudsagn, som danner denne dimension er: “Important to live in secure and safe surroundings”; “Important to follow traditions and customs”; Important to do what is told and follow rules”; og med mindre vægt, “Important to be humble and modest, not draw attention” og “Important to get respect from others.” Vi beregner derfor, i hvilken grad respondenterne er enige i de fem udsagn, og dermed i hvilken grad de lægger normativ vægt på at følge traditioner og regler, og at være ‘sikre’ og ‘trygge’.

Kortet ovenfor illustrerer fordelingen af disse værdier på tværs af Europa, med røde områder som dem hvor folk lægger stor vægt på at følge tradition og være sikre, og blå områder der hvor folk ikke gør, men har andre værdier. Det mest traditionsbundne sted i Europa – målt på denne metrik – viser sig at være Kosovo, skarpt forfulgt af regioner i Albanien, Italien, Polen, og hovedstadsområdet i Slovakiet. De steder, hvor folk lægger mindst vægt på den slags er dele af Sverige, området omkring Amsterdam, Island, størstedelen af det vestlige Tyskland, og også dele af Frankrig. Internt i Danmark er det ikke overraskende, at folk i København lægger en tand mindre vægt på tradition end i resten af landet.

Men der er også andre interessante forskelle ude i Europa, og ikke mindst i Tyskland, Baltikum, og på den iberiske halvø. I Tyskland er der endnu en gang en klar soleklar øst-vest-forskel, og endda med Berlin og Brandenburg som de anderledes steder i øst. I Baltikum er de estisk dominerede dele af Estland basalt set som resten af Skandinavien, mens den langt mere russisk-talende nordøstlige del ligner Rusland. Og på den iberiske halvø er det igen påfaldende at se, hvor forskellige folks værdier er i Spanien og Portugal. Taler man om ‘europæiske værdier’, skal man godt nok være omhyggelig med at specificere, hvilken del af Europa man taler om, og hvilke værdier man er interesseret i!

5 thoughts on “Værdier i Europa: Tradition og sikkerhed

 1. Jonas Herby

  I hvor høj grad ved man noget om kausaliteten i forholde til Øst- og Vesttyskland? Var de (næsten) helt ens før 2. verdenskrig, så det var USSR, der ændrede dem? Eller var de forskellie før krigen, så grænsen blev trukket ca. der hvor forskellene gik?

  Svar
  1. Christian Bjørnskov

   Godt spørgsmål! Det kan godt være, at øst har været anderledes, men det var ret tilfældigt, hvor grænsen helt præcist blev trukket. Så når vi ser store forskelle, der gør præcist på øst-vest-grænsen, må de være kausale.Den samme slags overvejelse gælder Berlin vs. området umiddelbart udenfor, og i nogle studier kan man endda se forskelle på Øst- og Vestberlin.

   Svar
  2. Lasse Aaskoven

   Jeg mener, at noget nyere forskning har argumenteret for, at Øst- og Vesttyskland allerede var betydeligt forskellige før 2. Verdenskrig, Desuden var der en del migration mellem landene i de første årtier efter 2. Verdenskrig (plus at de tyske flygtningestrømme efter 2. Verdenskrig, så vidt jeg husker, i høj grad endte i Vesttyskland). Det gør det meget vanskeligt at isolere effekten af det kommunistiske regime på ting som værdier og holdninger: https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.34.2.143

   Svar
   1. Christian Bjørnskov

    Interessant! Problemet er vel bare, at der kan være en effekt på migrationsstrømmene af, hvad folk allerede ved om Sovjet. Det bliver dermed en kausaleffekt ligesom annonceringseffekter?

    Svar
    1. Lasse Aaskoven

     Bestemt. Men så vidt jeg kan se, kan de faktisk vise, at DDR allerede havde større kommunistisk tilslutning førend 2. Verdenskrig. Men spørgsmålet om migration er utroligt interessant og nok underbelyst. Den amerikansk-hviderussiske politolog Volha Charnysh arbejder i øjeblikket på et bogprojekt om konsekvenserne af de store befolkningsomflytninger (særligt at tyskere og polakker) i kølvandet på 2. Verdenskrig: http://charnysh.net/book.html

     Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.