Hvem arbejder vi for?

Statsministeren mener, at vi alle skal arbejde mere for velfærdsstatens skyld. Som hun sagde forleden til andre socialdemokrater og fagforeningsfolk: “Glem det”. I hendes optik er det vigtigste, at velfærdsstaten og de offentlige udgifter består uændret eller udvidet. Hvis velfærdsstaten ikke kan få skatteindtægter nok til at finansiere, hvad politikerne vil, eller få nok folk til at udføre arbejdet (og pseudoarbejdet), skal danskerne tvinges til at arbejde mere. Som Frederiksen ser det, er det eneste måde at man kan få nok indtægter og nok sygeplejersketimer til det, hun og hendes parti vil.

Mette Frederiksens syn på danskerne er – sagt meget direkte – at vi alle er slaver på den socialdemokratiske velfærdsplantage, og hun er plantageejer. Det er nok ikke et ualmindeligt synspunkt blandt politikere, der som jeg ser det i stigende grad føler sig hævet over borgerne. Som vi tidligere har skrevet, kan den danske politisk situation de senere år ses som en logisk konsekvens af politikernes stigende borgerlede. Frederiksen har simpelthen særligt lidt respekt for borgerne, og mangler interne grænser for hvad hun tillader sig, og melder således klart ud, at vi alle er undersåtter i hendes autokratiske stat.

Det er sjældent, at jeg er enig med Pelle Dragsted, men i denne situation rammer han hovedet på sømmet. I dagens Berlingske udtaler han sig meget kritisk mod statsministeren, og understreger, at “Vi mennesker er jo ikke til for staten. Vi skal skabe en økonomi, der hænger sammen, med det mennesker ønsker for et godt liv.” Dragsted pointerer således et af de forhold, som liberale og venstrefløjssocialister er enige om: Staten er til for borgerne, og ikke omvendt, og borgerne er suveræne i deres egne liv.

Situationen afslører også Frederiksens approach til politik. I praksis kan man anspore folk til at arbejde mere ved at sænke skatten, tilbyde mere i løn og bedre arbejdsvilkår, og tillade bedre karrieremuligheder. Men statsministerens tænkning peger i en helt anden retning: Tvang. Hendes politik, der bryder med mere end 120 års tradition på det danske arbejdsmarked, er at give bestemte, udvalgte medarbejdsgrupper i det offentlige højere løn, og efterfølgende kræve at de arbejder mere.

Nogen ser ud til at mene, at vi har en slags ‘pligt’ til at arbejde mere for at finansiere velfærdsstaten. Min egen Aarhus-kollega Nina Smith – som jeg har stor respekt for og som jeg tidligere har haft stor fornøjelse med at undervise sammen med – synes for eksempel at mene, at der eksisterer en slags social kontrakt, hvor velfærdsstaten leverer ydelser til borgerne, og borgerne leverer arbejde og (mange) skattekroner til staten.

Det filosofiske spørgsmål til Nina og mange andre er, om man har nogen form for pligt til at overholde en kontrakt, som man ikke har indgået frivilligt, og som man ikke ville indgå, hvis man fik muligheden for det. Er vi forpligtede til at arbejde for staten, eller arbejder vi for os selv og vores nærmeste? Mit svar som klassisk liberal er klart: Staten er til for os, vi er ikke til for staten, og hvis statens virke ikke hænger sammen, er det staten der skal ændres – ikke borgerne. Men sådan ser Frederiksen ikke på samfundet…

5 thoughts on “Hvem arbejder vi for?

 1. Niels Christian Clausen

  Statsministeren, og med hende utallige andre politikere, har et kompetenceproblem, nemlig kompetencen til selvstændig tænkning. Vælgerforeninger, særlige rådgivere og ungdomsorganisationer udvikler ikke politisk tænkning. Det gjorde fx Alexis de Toqueville, Winston Churchill, Konrad Adenauer og Charles de Gaulle. Det gik med politisk tænkning som med amatørsport: nedad bakke, da pengene overtog scenen.

  Svar
 2. Peter Krogsten

  Man skal erkende at Fru Frederiksen er indædt socialist, hun ville have været en god partner med Lenin, Trotsky og andre koryfærer fra Rusland omkring 1920. Hun bryder ikke alene med 120 års tradition på det danske arbejdsmarked, hun bryder – foruden Grundloven – også med den parlamentariske tradition.

  Det lykkes hende, fordi befolkningen hellere vil jamre sig på de sociale platforme, end at deltage i demokratiet ved at melde sig ind i et parti, og få direkte indflydelse på, hvem der kommer på stemmesedlen.

  Svar
 3. MB

  Såfremt man skulle måle Mette Frederiksens LIX-tal ud fra fagøkonomi står det væsentligt klart at hun på en sådan skala vil score væsentligt under 24. At sige at der eksisterer en social kontrakt, svarer til at bruge ordene fælles bedste, begge er uden eksistensberettigelse i litteraturen, herunder public choice. Men lad nu det ligge, da niveauet her er lidt højere end børnelitteratur og “godnatlæsninger”.

  Det taget i betragtning at dette er Mette Frederiksens femte tale som statsminister, bør man gå tilbage til den første, her sagde hun følgende: “Selvom tilliden til os politikere er steget en smule. Så ligger den lavt. Og jeg ser den manglende troværdighed som et opråb. Jeg tror, den kan hænge sammen med, at vi nogle gange – hvordan skal jeg sige det – puster vores resultater lidt op. Ikke altid er helt ærlige. Lader som om noget, der er svært, er let. Og omvendt. Det vil jeg prøve at holde mig fra.

  Hvad er der sket siden da, fra 2019 til 2023, den meget og ret store tillid er faldet fra 50 til 39%. Den ret lille tillid er steget fra 33 til 35 procent. Den meget lille tillid er steget fra 10 til 22% og gruppen af ved ikke er faldet fra 7 til 4%.

  Den psykologiske kontrakt som faktisk eksisterer der har hun – ikke overraskende – fejlet fælt i “fælles bedstes” navn.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.