Elitær maternalisme

Jeg havde i forgårs min faste klumme i Berlingske, hvor jeg stak lidt til Det Radikale Venstre, som snart fylder 100 år. Den er ikke alment tilgængeligt på nettet, så her er lidt uddrag:

"Engang i 1980erne lød en spydig, men tyndslidt vits, at en Radikal var en person, der ville dø af sult ved et tag-selv-bord. Det var dengang, da de Radikale i et årti lå som tungen på den parlamentariske vægtskål, og hvor man lavede økonomisk politik til højre og førte udenrigspolitik til venstre.

Men det var ikke en unaturlig rolle for de Radikale. Partiet er i sit udgangspunkt grundlæggende et borgerligt-liberalt parti, som historisk har omfavnet værdier som frihed og demokrati, markedsøkonomi og ansvarlighed, retsstat og konstitutionalisme, og som derfor let kunne samarbejde med Venstre og de Konservative. Omvendt har partiet også sine ubetvivlelige pacifistiske og kulturradikale islæt, som gjorde det til en naturlig samarbejdspartner for venstrefløjen. Man stod med arven fra husmændene endnu lidt med ét ben blandt de liberale selvejere og med et andet blandt de kulturradikale akademikere.

Sådan er det ikke i dag. Når partiet i næste uge kan fejre 100 år, har man fuldendt en ideologisk drejning og en social fornyelse. For blot et år siden var der ellers tegn på, at de Radikale kunne blive en slags liberal udfordring til regeringen. Venstre, de Konservative og Dansk Folkeparti har siden midten af 1990erne alle synligt bevæget sig mod midten af dansk politik, og på bl.a. skattepolitikken og retspolitikken markerede de Radikale en position, der ikke mindede om hverken regeringens flertal eller venstrefløjen.

Men nu er der langt mellem de liberale snapse – lige bortset fra udspillet om at sænke marginalskatterne, og det var endda et forslag, som brillerede ved både at kunne tiltrække højtlønnede vælgere og være et gratis løfte, fordi både Socialdemokraterne og til dels V og DF havde sagt, at det ville man ikke være med til. Man vil ændre bilbeskatningen med det erklærede mål at gøre det dyrere at have en bil – men det er også let nok, når man ikke længere har vælgere på landet. Man melder gladelig ud, at rygning skal forbydes i alle offentlige bygninger, restauranter m.v. Man vil gøre det kriminelt at gå til prostituerede. Man vil censurere reklamer med »seksuelle undertoner«. Man ville udøve sindelagskontrol over for den italienske EU-kommissærkandidat Rocco Buttiglione, desuagtet at han svor at ville respektere alle demokratiske beslutninger og rettigheder: Man dømte ham politisk ukorrekt, fordi han tillod sig som privatperson at mene, at nogle handlinger er mindre moralske end andre. Og partiets nestor, Niels Helveg Petersen, genfremfører nu et grundlovsudkast, der vil indebære en gennemgribende politisk socialisering af stort set alle dele af samfundet, som man skal helt tilbage til 1970erne for at høre en dansk toppolitiker forfægte.

Alt i alt en politik, der ligger mere på linje med en maternalistisk teknokrats tankegang end en frisindet husmands. Men det er måske ikke tilfældigt, at skiftet er sket samtidigt med, at man er gået fra at være husmændenes parti til at være partiet for den højtlønnede, offentligt ansatte, akademiske elite. Man siger, at hunde og deres ejere med tiden kommer til at ligne hinanden, og sådan er det nok også med partier og deres vælgere. I dag er der ikke én eneste husmand i den radikale folketingsgruppe, som til gengæld er velsignet med 100 pct. akademikere. Ifølge Magtudredningen er partiet med de absolut mest vellønnede vælgere. En Vilstrup-undersøgelse, foretaget for Dansk Aktionærforening i vinteren 2004, viste tillige, at næsten en tredjedel af SR-vælgerne har friværdi i deres bolig på over 500.000 kr. og en stor gruppe runder 1 mio. kr. - blandt de Radikale hele en femtedel. … Partiet repræsenterer dem, der nyder godt af en stor offentlig sektor, og som hele deres liv har beskæftiget sig med at planlægge andres liv. Der skal også nok blive fejret behørigt luksuriøst, når partiet runder de 100."

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.