En god karakter

Jeg skal i den grad–både her og i Groft Sagt-spalten–afholde mig helt og aldeles fra at blande mig i den hidsige debat foranlediget af lektor Klaus Kjøllers udtalelser om, at nogle yppige kvindelige for- og bagdele kan resultere i højere karakterer ved en eksamen. Hvis du er ansat som forsker, har du lige så meget brug for at blande dig i den debat, “like u need a hole in yo head”–for nu at citere en anden med interesse for kvindelige former.

Men for denne blogs kræsne læsere, hvoraf en stor del er bekendt med “Den østrigske økonomiske skole”, skal jeg ikke undlade at benytte lejligheden til at fortælle, hvad jeg som studerende hørte, da jeg (1992-94) deltog i det hæderkronede Austrian Economics kollokvium ved New York University, der i sin tid blev etableret af Ludwig von Mises. Det er nemlig en historie om en af Mises’ mange talentfulde og begavede elever, den glorværdige østrigsk-amerikanske økonom, professor Fritz Machlup (1902-83).

Machlup var lige fra sine unge dage i Wien noget af en suave og pigeglad charmør–så meget at han i en kendt anekdote om, hvordan de liberale (og mestendels jødiske) østrigske økonomer fabulerede om, hvad de mon allesammen skulle lave, når de engang var tvungent i eksil udenfor Østrig.  Herforestillede de sig, at de alle ville blive nødt til at arbejde som noget andet end økonomer, f.eks. på en restaurant i Sydamerika ; Machlup blev tilskrevet rollen som danser og gigolo. (Hans kone, Mitzi, skulle være go-go girl, Hayek tjener og Mises dørmand, o.s.v.)

Interessen for det smukke køn blev åbenbart ikke mindre med årene. Da Machlup nærmede sig firserne og var i en slags halv-pensionist stilling ved NYU, insisterede han som en af de første dér på, at de studerende skulle aflevere deres eksamensopgaver uden eget navn på. Det var åbenbart meget sjældent dengang. Han var bange for, hvordan hans viden om og sympatier for specifikke studerende kunne resultere i, at han gav dem uretfærdigt høje karakterer. Det var her ikke så meget det politiske, det ideologiske eller det rent paradigme-mæssige, han tænkte på …:

“Zere are soooo many lovely girls, and I just cannot help giving zem a gut grade …”,

–skal han (efter sigende) have sagt, eller ihvertfald noget i den stil. Om historien er korrekt, ved jeg ikke, men ihvertfald illustrerer den en slags “rationel institutionalisme”, og hvis Kjøller har ret (altså i en strengt kausalvidenskablig forstand!), er den ihvertfald endnu et godt argument for at nedprioritere mundtlige eksamener til fordel for (om muligt) anonymiserede skriftlige ditto.

10 thoughts on “En god karakter

 1. nai

  Jeg tænker på hvordan man mon ville skrue en regressionsanalyse mellem kvindelige studerendes attråværdighed og deres karakterniveau sammen. Måske burde de afgives separate karakterer for hvert emne, således at vi i fremtiden kan vurdere om hr. Kjøller har ret i sine antagelser./Nicolai

  Svar
 2. Christian Bjørnskov

  Hvorfor skulle det ikke være sådan, når det nu synes at være tilfældet i f.eks. politik? Prøv for eksempel at se denne publikation af blandt andet en af Punditokraternes svenske venner, Niclas Berggren: http://swopec.hhs.se/ratioi/abs/ratioi0104.htm Jeg tager hele denne diskussion som endnu et godt argument for – som PKK skriver – anonyme, skriftlige eksamener, og i høj grad_imod_alle mulige projektformer, hvor læreren får et tæt ‘samarbejde’ med elever/studerende.

  Svar
 3. Nikolaj Hawaleschka Stenberg

  Jeg er studerende og jeg klæder mig da altid godt på, når jeg skal til en mundtlig eksamen. Hvorfor? Fordi jeg udmærket godt selv ved, at jeg ville være mere skeptisk overfor hvad en person, der ligner en bums, siger, hvis det var mig der eksaminerede. Men gør det mig så til et dårligt menneske? Nej da; slet ikke, hvis jeg på den måde kan forbedre mine muligheder. Noget andet er så, at jeg tror klaveret spiller en anden lyd, når gutter som mig selv skal til eksamen ved en mandlig eksaminator. Dét Kjøller har sagt, er jo bare et udtryk for almindelig selverkendelse – og der er altså mange lækre, kvindelige studerende… især når det er sommer 🙂

  Svar
 4. Nikolaj Hawaleschka Stenberg

  @ Bjørnskov: Som tidligere formand for den studenterpolitiske forening Konservative Studenter i Århus kan jeg kun være helt enig i, at en skriftlig og anonym eksamen (med ekstern censur!) er den bedste vej frem, hvis objektiviteten skal styrkes.

  Svar
 5. nai

  Man kunne da måske også tilføje at anonyme skriftlige eksaminer formodentlig i langt højere grad end det nuværende system ville være i stand til at bryde den såkaldte “sociale arv”. Det er i hvert fald mit indtryk at den mundtlige eksamen i meget høj grad er med til at reproducere folk med en bestemt tillært formuleringsevne. Ikke at mundtlige eksaminer ikke giver et vist indtryk af standpunktet, men meget kan reddes hvis man fra barnsben har lært at tale den rigtige jargon. Fænomenet gør sig dog muligvis nok mest gældende på lavere niveau end universitet, hvor man i højere grad testes på sin almene viden end på et fagligt standpunkt./Nicolai

  Svar
 6. Mikael Thoustrup

  @ NikolajHm – jeg er ikke enig. Én ting er at være fagligt dygtig, en anden er at kunne bruge det. Hvis du er stjernedygtig indenfor et område men kan slå døde mennesker ihjel med din præsentation, synes jeg i bund og grund det er ok at man får en lavere karakter end ellers. Hvad nytter viden hvis man ikke kan kommunikere det ud? At nogle af de kommunikative værktøjer er udseende og karisma kan ikke komme bag på nogen, men hvis dét, at man smiler og ordentligt tøj på betyder at ens budskaber kommer lettere igennem, så er det vel også ok. Hvis karakter er en proxy for hvor meget man er efterspurgt af erhvervslivet er den ‘rigtige lining’ vel:karakter = faglig viden + præsentationsevnerAt annonymisere alle opgaver fordi man ikke vil lade præsentationsevner (uanset om det er en god bagdel eller verbale evner) synes jeg fejlrepræsenterer elevens sande evner indenfor området../M

  Svar
 7. Lisbet

  God damn it, Kurrild-Klitgaard! Når du siger, at Machlup siger det på den måde, så trækker jeg alligevel på smilebåndet. Jeg havde ellers en meget højrøstet diskussion med manden min igår, da han argumenterede at “Jamen, sådan er det jo bare” og stik mod egen forventning blev jeg bidt af en gal rødstrømpe – måske fordi eksamenstiden nærmer sig og både eksaminator og censor er af det “svage” køn :)Kan dog alligevel ikke lade være med at tænke “Gamle Gris”. Jeg har svært ved at gennemskue, hvad der ligger i Kjøllers udtalelser og om det bliver lidt forpurret af sensationsjournalistik. Men principielt vil jeg sige, at det med røv og sexappeal, er frastødende og frem for alt uprofessionelt. Hvis vi til gengæld taler om det samlede indtryk, hvilket også M argumenterer for, så er det vel iorden.Mit personlige synspunkt er, at jeg til en akademisk prøve hellere vil bedømmes ærligt på grundlag af ren faglighed end favorabelt på grund af fysiske attributter. Fagligheden er det eneste jeg fortjener at blive bedømt på (med mindre andet fremgår af eksamenskravene).Men suk, mænd tænker som de nu engang gør. Det kan man ikke (politisk) korrigere for. Kun kvindeliste sig ud af.

  Svar
 8. Balder

  Kjøller udtalelser er interessante på flere måderDen anklager censorstanden for at lade sig bestikke af seksuelle undertoner, og den antyder at en hel del især kvindelige studerende er sluppet billigere ved eksamen end godt er. Derved bliver kvinders eksamener devalueret generelt.Især det sidste vil få mange feminister til at se rødt.Jeg er tilbøjelig til at mene at Kjøller har ret og at kvinder oven i købet har lettere ved at komme igennem med også andre aspekter af skolesystemet på grund af deres køn.For ikke så forfærdelig mange årtier siden var holdningen overfor piger nogle steder også at det gjald om at give dem en god selvfølelse ved uddannelsens afslutning. Mange af dem ville alligevel ende som husmødre og aldrig få brug for at konfrontere deres faglige niveau i virkeligheden indgik i overvejelserne.Systemet har derfor fra starten af været gæret til at give lidt ekstra “spillerum” til kvinder på det faglige område. Det er i hvert fald min opfattelse / oplevelse.Men Kjøller burde nok have holdt kæft med sin viden, eller fremført den med lidt mere elegance, for den måde jeg læste det på var det som om han nærmest legaliserede situationen såvel for censorerne / lærerne som for kvinder der vil score billige point.

  Svar
 9. LuckyLibertas

  Dette er en underholdende og totalt underlødig diskussion som jeg gerne vil gramse videre i. Et smukt pigeudseende og dets fordele kan næppe opveje det faktum at mænd vs. kvinder ikke forstår hinandens sprog ligeså godt, mænd forstår mænds spørgsmål bedst.Nå men pyt, det bliver nok mere retfærdigt for de stakkels uskønne og verbalt begrænsede drenge med kvindernes massive indtog på universiteterne, da de så skal eksamineres af opstemte hetropiger, som jo altid har kunnet elske knap så smukke akademikerdrenge bare pungen var tyk nok. Piger lader i ligeså stor udsstrækning uvedkommende hensyn tælle med. For nogle år siden bemærkede jeg, at til EU-eksamen for akademikere, klarede pigerne sig ligeså godt til de to første skriftlige prøver, men faldt fælt fra til den sidste tur foran mandepanelet. Om det var fordi pigerne ikke var kønne nok eller fordi de ikke forstod mandehørmen det vides ikke.Problemet løser sig nok da vi går mod kønsløshed, akademikermænd tuder mere end før og er mere fede end før, og akademikerkvinder sulter sig til drags at se på og bliver mere og mere assertive. Vi skal jo være lige.

  Svar
 10. Lisbet

  Altså, jeg er ikke i tvivl om, at kvinder i ligeså høj grad lader sig distrahere af uvedkommende faktorer. Men egentlig har jeg en grundlæggende tillid til egne underviserer; at de magter at vurdere faglighed.Iøvrigt har jeg ingen opfattelse af – hverken på bachelor- eller kandidatniveau – at der på mit studie er blevet gjort ‘forskel’ på grund af kønsdiskrimination, hverken positiv eller negativ. Det har heller aldrig været et issue blandt mine medstuderende.Mon ikke man i det hele taget bare skulle klappe hesten og lade mænd være mænd og kvinder være kvinder, med alt hvad det indebærer af fordele og ulemper – @luckylibertas: så længe det varer!.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.