Det grønne USA

I anledning af klimatopmødet har jeg i dag en klumme i Berlingske Tidende, hvor jeg påpeger, at USA måske slet ikke er så slem en forurener, som landet ofte fremstilles som. Her er et uddrag:

USA kanøfles, fordi landet aldrig ratificerede Kyoto-protokollen, som 190 lande nu har tilsluttet sig. Efter orkanen Katrina i 2005 antydede den daværende tyske miljøminister Jürgen Trittin sågar, at George W. Bush selv var ude om katastrofen, fordi han ikke havde gjort nok for at begrænse amerikanernes udledning af drivhusgasser.

Ifølge U.S. Energy Information Administration steg det amerikanske CO2-udslip imidlertid kun med 2,3 procent under Bush (forskellen mellem 2000 og 2007 idet tal for 2008 endnu ikke er tilgængelige) sammenlignet med 4,4 procent i Danmark og 3,1 procent i EU. I samme periode faldt udslippet pr. person med 4,1 procent i USA, mens det faldt med 1,5 procent i Storbritannien, 2,9 procent i Tyskland og 3,3 procent i Frankrig.

Gennem det seneste årti har USA altså mindsket sit CO2-udslip mere end Europa – uden at tilslutte sig Kyoto-protokollen og uden at ødelægge den økonomiske vækst med uforudsigelige og bureaukratiske miljøregler (relativt set). Således voksede den amerikanske økonomi med 2,4 procent årligt i perioden 2000-2007 sammenlignet med 2,3 procent i EU og 2,0 procent i Vesteuropa (EU-15).

2 thoughts on “Det grønne USA

 1. Uffe

  Når man starter med at have en udledning på 20 tons/indbygger, så er det næsten nok at man bare tænker sig marginalt om for at kunne gøre det væsentligt bedre!

  Fx kunne den stigende oliepris have gjort det helt alene.

  Her i europa er vi skærmet i en vis grad fra prisstigninger på olien, fordi skatterne på brændsel er absolutte (pånær moms). Derfor vil en prisstigning på olie ikke slå så hårdt igennem på os, som det vil på amerikanerne der (stort set) ikke betaler særskat på brændstoffer.

  Henrik, har du data fra de enkelte år, det kunne være interessant at se om min teori holdt stik ved at sammenligne med olieprisen fra år til år.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.