Danske indkomster 2000-2011

Jesper Jørgensen spurgte i forbindelse med min post den anden dag, hvad der var sket med danske lønninger. Siden lønstatistikker ikke altid er lige lette af have med at gøre – hvad tæller man egentlig som løn – er her i stedet for et par billeder af, hvad der er sket med danske personlige indkomster. Første billede er af de gennemsnitlige indkomster, som ikke overraskende viser en 31 % stigning mellem 2000 og 2011. Finanskrisen er også ganske tydelig, men interessant nok i langt højere grad for mænd end for kvinder. Det kan der være mange grunde til, ikke mindst fordi mænd i højere grad er ansat i konjunkturudsatte erhverv, hvorimod der er flere kvinder i f.eks. den offentlige plejesektor, der er gået fri af kriserne.

Men indkomststatistikkerne viser også et par andre stærkt interessante udviklinger. Som figuren peger på, er mænds løn steget med 25  % i perioden, mens kvinders er steget med 38 %, primært pga. forskellige kriseudviklinger. Når man fokuserer på de ‘fattige’ danskere, forstået som dem med en indkomst under 175.000 kroner, er der ganske betragtelig forskel på kønnene, både i niveau og udvikling. I toppen – over 500.000 om året – er der en vis niveauforskel (mest pga. at der er langt flere mandlige millionærer), men ingen rigtig trendforskel. Der er nok at forklare for mine arbejdsmarkedsinteresserede kolleger de næste år.

1 thought on “Danske indkomster 2000-2011

  1. JR

    Hej Christian

    Interessant indlæg. Lige en anke til de sidste to figurer. Du anvender faste beløbsgrænser som kriterium for om man tilhører en af de to grupper. Vil man ikke bedre kunne drage konklusioner hvis det f.eks. var de x% med henholdsvis laveste og højeste indkomster. Ellers bliver kurverne jo påvirket af de generelle udviklinger i indkomster (f.eks. at flere ryger over 500.000-kroners grænsen med tiden, hvilket jo er en positiv udvikling – men hvis alt efter indkomstfordelingens form vil det påvirke gennemsnitslønnen i denne gruppe negativt – også selv om de x% højeste indkomster i realiteten er steget).

    Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.