Politisk tillid i hovedstaden og resten af landet

Den politiske tillid – målt ved gennemsnittet af folks tillid til Folketinget, politikerne og de politiske partier på en 0-10 skala i the European Social Survey – er faldet omtrent 10 % siden 2006. Der er ikke sket noget med vores tillid til hinanden, som vedblivende er en af de højeste i verden. I en vis forstand er den faldende politiske tillid derfor et udtryk for, at vi i faldende grad opfatter politikere som ’andre mennesker’. Det specielle er, at politikerne ikke synes at forstå, at tilliden til dem er svækket i så betydelig grad. De udviser ofte en holdning, hvor de synes at sige, at ’bare folk ville forstå indsigten / storheden / indsatsen i de vi lever’. Tillidsfaldet, som medierne skriver om, er således overdrevet og misforstået for dem.

Der kan dog være en delvis forklaring på den politiske frustration, udover den indlysende at politikere har anderledes og svagere ærlighedsnormer end resten af os: De har deres hverdag og derfor langt de fleste af deres umiddelbare, personlige erfaringer i København. En forklaring på den politiske misforståelse af tillidsfaldet kunne derfor i princippet være, at tillidsfaldet primært er sket udenfor hovedstaden.

Dén forklaring viser sig faktisk at være konsistent med de data, vi har. For hele landet var den politisk tillid 5,87 i 2006, 5,92 i 2008, 5,35 i 2010, 5,54 i 2012, og 5,30 i 2014 (det sidste år vi har data for). Det giver alt i alt et fald på 10 %. Fokuserer man på den politiske tillid i hovedstaden, er den omvendt kun faldet cirka 4 % siden 2006, hvor det primære fald skete fra 2008 til 2010. Det betyder logisk, at faldet i resten af landet må have været meget større for at give et samlet gennemsnit på 10 %.

Vi illustrerer udviklingen i figuren nedenfor, der viser den politisk tillid i de fire andre regioner relativt til tilliden i hovedstaden. Man skal derfor huske, at sammenligningsgrundlaget allerede er et fald på 4 %. Som figuren viser, var den politisk tillid i 2006 lidt højere i Midt- og Nordjylland, og lidt lavere i Syddanmark end i hovedstaden. Derefter er hovedstadsområdet ganske enkelt divergeret fra resten af landet, og hele resten af landet har oplevet et yderligere fald på 8 %. Med andre ord er den politiske tillid blevet svækket tre gange mere i Danmark vest for Valby bakke end i hovedstaden.

politisk tillid kbh resten

Spørgsmålet er, i hvor høj grad den store forskel mellem hovedstadsområdet og resten af landet kan forklare, hvorfor politikerne øjensynligt slet ikke reagerer på – eller forstår – det relativt store fald i politisk tillid. Dataene er naturligvis kun indikative, men ikke klar evidens i nogen egentlig forstand. Men den bredere historie passer også umiddelbart på udviklingen i Storbritannien – London versus resten af landet – USA, hvor Washington synes at leve i sin egen boble, og Frankrig, hvor Paris ofte udgør et ekstrem af politisk arrogance. Den giver også en mulig forklaring på, hvorfor 28 % af sønderjyderne og 26 % af sjællænderne udenfor hovedstaden stemte på Dansk Folkeparti. Der ligger således et helt forskningsprojekt og venter på en eller anden med interesse og tid. For nu må man nøjes med at gøre opmærksom på, at danske politikere er mere afskyede udenfor hovedstaden end hvor de de facto bor.

6 thoughts on “Politisk tillid i hovedstaden og resten af landet

 1. Anonym

  “Den giver også en mulig forklaring på, hvorfor 28 % af sønderjyderne og 26 % af sjællænderne udenfor hovedstaden stemte på Dansk Folkeparti. ”

  Hvad mener du?

  Er du sikker på at det ikke er den idiotiske indvandringspolitik der gør at folk ikke længere har tillid til politikerne, og derfor også vælger at stemme på det eneste parti der har en reel ambition om at ændre noget på dette altafgørende område?

  Svar
 2. Christian Bjørnskov

  @Anonym: Det kan sagtens være, at indvandringspolitikken har en virkning, men det kan ikke forklare, hvorfor tillidstabet varierer så stærkt_på_tværs_af landet.

  Svar
 3. Anonym

  Naturligvis kan indvandringspolitikken ikke forklare hele ændringen.
  Variationen mellem landsdele kan vel godt have noget med indvandringen at gøre – der er jo også forskelle på partiernes størrelse i de forskellige dele af landet. Dertil naturligvis at befolkningssammensætningen i hovedstaden jo gør, at andelen der som er modstandere af indvandringspolitiken naturligvis er anderledes end i jylland.

  Men hvad mener du da så det er, som er den primære årsag til ændringen i “tilliden”, hvis ikke det har noget med den reelle førte politik at gøre?

  Svar
 4. Lasse Aaskoven

  Det er ret interessant. Jeg ved at professor på Statskundskab KU Kasper Møller Hansen er ved at redigere en bog om Folketingsvalget 2015, og jeg tror data om den politiske tillid på reginalt niveau vil interessere ham, hvis han ikke har fat i det allerede. Det var måske værd at sende ham en mail? http://www.kaspermhansen.eu/

  Svar
 5. Christian

  Nu var det jo bl.a. på den sønderjyske motorvej, at op mod 300 migranter lige pludselig kom spasserende ud af den blå luft.

  Svar
  1. Christian Bjørnskov Forfatter

   Lad mig lige minde dig om, at grafen slutter i 2014 – det sidste år vi har data – og episoderne med flygtninge på den sønderjyske motorvej var i september 2015.

   Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.