Højest dødelighed blandt de mindst smittede med corona

Seruminstituttet har offentliggjort resultatet af en undersøgelse af forekomsten af antistoffer mod corona. Den tyder på, at 2,2 pct. af befolkningen har været smittet. Udgangspunktet er, at 18.000 tilfældigt udvalgte danskere over 11 år er blevet tilbudt en test. Det er dog kun en tredjedel, der har deltaget, hvilket svækker resultatet. F.eks. er der ikke påvist antistoffer hos nogen forsøgspersoner fra 80 år og op (inden for usikkerheden har 0,0-2,1 pct. haft corona, mod 1,8-2,6 pct. for alle).

Trods usikkerheden er én ting slående. Smitten har været mere udbredt blandt de yngre end de ældre. Bortset fra de helt unge (12-19 år), som formentlig er mindre modtagelige, falder udbredelsen generelt med alderen, som det ses af figuren. Derimod stiger antallet af døde på grund af sygdommen klart med alderen*). Hele seks ud af ti døde er 80 år eller mere. Kun godt én ud af ti døde er yngre end 70 år.**)

Tendensen til, at de ældre tegner sig for langt de fleste døde, understreges af, at de ovenikøbet synes at have mindre smitteudbredelse. Det er en sygdom, som er farlig for udsatte grupper, der – som ikke mindst de ældre – har andre lidelser i forvejen.

Men figuren tyder på én ting mere: At vi generelt passer mere på, desto farligere sygdommen er for os. Det er, som man skal forvente, når epidemien påvirkes af frivillig social distancering (som jeg skrev om her og bl.a. blev bekræftet i et studie af udviklingen i privatforbruget herhjemme). Det er altså yderligere en indikation af, at frivillig adfærd spiller en vigtig rolle – som bl.a. Seruminstituttet opdagede i forsommeren.

Det indebærer også, at ”hammeren” i form af generelle nedlukningsdekreter er et stumpt og i bedste fald upræcist instrument. Man kan selvsagt ikke se af figuren, om den aldersbetingede smitteudbredelse ville have været endnu mere markant uden nedlukningen i foråret, men som bl.a. denne og denne analyse påpeger, så tyder internationale studier ikke på den store effekt af den slags politik.

Figuren indikerer naturligvis også, at det er vigtigt at passe på ældre på plejehjem og hospitaler med begrænsede muligheder for at passe på sig selv.

______________________________________________________________________________________

*) Det kan umiddelbart virke en smule mærkeligt, at undersøgelsen ikke har været i stand til at finde en eneste, som er fyldt 80 år, og som har antistoffer. En forklaring kan naturligvis være, at de ældre med corona er døde, inden de dannede anti-stoffer. Og bl.a. af den grund skal anti-stoftesten for de 80+ årige som mål for smittespredningen tages med et gran salt – der må selvsagt være nogen, der har været smittet, når nu nogen er døde. Men meget tyder på, at der er grundlæggende problemer med Seruminstituttets analyse, hvad man da også selv medgiver (og Jonas Herby forudså). Der er dog grund til tro, at selve den faldende aldersprofil i udbredelsen af antistoffer er reel nok, om end niveauet for kurven og de enkelte alderskategorier er mindre sikker.

**) Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at dem, der dør med COVID-19 generelt er ældre end dem, der dør normalt (jf. nedenstående figur), selvom smitteudbredelsen er mindre blandt de ældste.

5 thoughts on “Højest dødelighed blandt de mindst smittede med corona

 1. kjeldflarup

  Hvis det er sådan at vi passer mere på, jo farligere sygdommen er, kunne man så ikke forvente et generelt fald i dødeligheden, fordi man også undgår influenza og andre af manden med leen’s metoder.

  Svar
 2. kjeldflarup

  Og så måske lidt sprogligt flueknepperi. “de mindst smittede”, burde der ikke have stået “de færrest smittede”.
  Umiddelbart giver “mindst smittede” ikke ret meget mening, enten er man smittet eller ej. Og så alligevel, der kan være forskel på hvor kraftigt man bliver smittet, og dermed hvor stor en mulighed man har for at danne antistoffer hurtigt nok. Men det er så et helt andet emne.

  Svar
 3. Peter Krogsten

  Der har været mellem 1% og 2% smittede af de testede siden midt i april 2020. Det fremgår af statistik 2.2 som sundhedsstyrelsen udgav indtil 1/9 2020. Desværre kan man ikke vedhæfte dokumenter her, og statistikken er jo fjernet så jeg kan ikke vise den. Grafen viser i et kombineret søjle og kurvediagram at antallet af testede har været jævnt hen over sommeren fra 14/4 til 14/7, hvorefter det er steget voldsomt til nu. Under hele forløbet ligger procenten af smittede blandt de testede stabilt. Det vil sige man kan selv bestemme det officielle antal positive, ved at skrue op eller ned for antal testede. SSI fortæller også at mortaliteten blandt de smittede er 2,1%.
  Det er forkert, og skyldes at man benytter en regnemetode, der ville give karakteren 0 i matematikprøven i 6′ klasse. Man tager antal døde – inklusive de 83% der i forvejen var stærkt svækkede af de definerede underliggende sygdomme – i hele befolkningen på 5,8 mio, og holder det op mod det antal smittede, der er fundet ved at teste 2,5 mio. mennesker. Det giver naturligvis et alt for højt tal, og kaldes at blande æbler og bananer. Det har jeg fortalt SSI og STS et par gange, og for nylig fik jeg et brev om at man ikke havde ressourcer til at indføre mig i procentregningens mysterier. SSI afviste også, at hvis en delmængde udgør en fast andel af helmængden, ville delmængden stige eller falde hvis helmængden ændres.
  På det nye Covid dashboard SSI har lavet, viser flere af graferne med al ønskelig tydelighed at det er de yngre og midaldrende der smittes, men de ældre der dør. Sådan har det været fra starten, og strategien har derfor været forkert, og nedlukningen forfejlet. Der er da heller ikke nogen døde under 37 år, og seneste (sidste?) dødsfald i aldersgruppen under 60 år, der omfatter 4,3 mio danskere, skete 15/5 2020, altså for 5 måneder siden.
  https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d

  Svar
 4. Klaus Kjellerup

  Problemet med PCR-testen er, at den giver ikke noget billede af, hvem der er smittede. I bund og grund er testen værdiløs:

  Are you infectious if you have a positive PCR test result for COVID-19?
  https://www.cebm.net/covid-19/infectious-positive-pcr-test-result-covid-19/

  Problemet med antistof-testen er, at man godt kan være smittet og have udviket immunitet, uden at der viser sig nogen antistoffer i testen:

  Herd immunity without antibodies?
  https://sebastianrushworth.com/2020/09/28/herd-immunity-without-antibodies/

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.