Farvel til det afskyelige 2021

Forleden aften sagde vi farvel til det gamle år og velkommen til det nye. Det bliver typisk gjort med dronningens nytårstale – der i år var noget tandløs, og i passager lød som om den var skrevet af en særligt kedelig embedsmand i statsministeriet – og med vidtløftige politiske udmeldinger fra statsministeren dagen efter. Ingen af delene afspejlede min oplevelse af året.

For mit vedkommende har 2021 med afstand været mit livs kedeligste og mest meningsløse år. Året bragte én enkelt workshop i Stockholm, og stort set ingen anden faglig inspiration eller udveksling. Et normalt forår ville have omfattet den danske public choice workshop i januar, PEDD-konferencen i Münster i februar, det amerikanske Public Choice Society i marts, konferencen i dets europæiske pendant i april, mens et normalt efterår typisk har omfattet en mindre workshop i august eller september, og en tur til enten konferencen i the Southern Economic Association eller den australasiatiske public choice konference. Alt var enten aflyst eller reelt umuligt at komme til. Det samme gjaldt kulturen, hvor jeg tidligere år har gjort brug af tilbuddene i både Aarhus og London. I 2019 var jeg til ti koncerter og skuespil i London, men sidste gang jeg var i teatret var i februar 2020.

I stedet for indhold så vi en fortsættelse af den perversion af idéen om videnskab og videnskabelig metode, som startede i 2020. Siden Galileo og Bacon har den videnskabelige metode drejet sig om evidens, i stedet for rent teoretiske argumenter og autoritet. Men siden marts 2020 har politikere, journalister og endda mange læger talt om ’videnskaben’ og ladet enkelte epidemiologer og virologer være autoriteter i hvad ’videnskaben’ siger. Der er således sket et – forhåbentligt midlertidigt – skift væk fra 400 års tradition og tilbage til en situation, hvor viden er et spørgsmål om hvad en statslig autoritet siger er videnskab.

De sidste to års misere har også rejst et ret fundamentalt spørgsmål, som kun få har diskuteret. Grundloven tillader, at regeringen begrænser visse rettigheder som f.eks. forsamlingsfriheden, hvis der er presserende grunde til at gøre det. Ethvert indgreb skal dog være nødvendigt og proportionalt, hvilket rejser det grundlæggende spørgsmål, hvem der bestemmer hvad der er nødvendigt. Lige nu ser det ud til, at retstilstanden er sådan at det er nok at regeringen påstår at et indgreb virker – helt fraset enhver forskning eller anden videnskabelig evidens – for at retsvæsenet accepterer at det er nødvendigt og proportionalt. Den tilstand indebærer, at Grundloven er reelt ligegyldig. Det er et andet forhold i 2021, der ikke kan blive ved.

Min endelige vurdering af det gamle år er klar: Livet i 2021 var ikke værd at leve. Selvom oppositionen så småt er begyndt at vågne, har dansk politik ikke rigtigt lignet et fungerende demokrati sidste år. Regeringens idéer om en ny epidemilov er bestemt heller ikke værdige i et demokrati eller en retsstat, når enten regeringen eller et udvalg under den skal have magt til at lukke samfundet ned, uden nogen form for automatisk kompensation for de ødelæggelser, de skaber. Det hele er en trussel mod vores samfund, og har for mit vedkommende understreget, at man som udgangspunkt aldrig må stole på politikere. Det vanvid, som deres indgreb og regeringens magtrus siden marts 2020, må og skal slutte.

10 thoughts on “Farvel til det afskyelige 2021

 1. Kjeld Flarup

  Du skriver “Livet i 2021 var ikke værd at leve. ”
  Ved du hvornår man plejer at offentliggøre selvmordstallene. De er ikke kommet for 2020 endnu.

  Svar
 2. Niels Christian Clausen

  Jeg er vokset op i Schweiz og har årelang erfaring i, at blive mobbet for det. Der er knap huller i danskens uvidenhed om Schweiz, bortset fra kvinderettigheder, naziformuer og hvidvask. Lykke Friis lagde forleden en BNP-grafik på Twitter, der bl.a. viser, at Schweiz’ BNP i 2020 er det dobbelte af Danmarks.
  Står dette til troende, flytter jeg tilbage ril Schweiz inden længe; også fordi de 26 kantoner har administreret den globale influenza forskelligt og med vidt forskellige resultater, som det kunne være interessant at se en komparativ analyse af. Schweiz har været hårdt ramt, men satte tidligt hærens sanitetstjeneste ind og sikrede derved normal drift i den primære sundhedssektor.
  Men som mobberne gentager: Danmark og Schweiz har intet tilfælles.
  Heldigvis, svarer jeg gerne.

  Svar
 3. Anette Bøge

  Min oplevelse af 2021 er blandet
  En blanding af Skræk for hvad Autoriteterne kan finde på ift denne Opsatte “pandemi” og glæde over at cov19 bare er en Sygdom som få blir alvorligt syge af og få dør af.
  I mit virke som Social-og sundhedsassistent er mange døde af Influenza og lungebetændelse uanset, hvor jeg har arbejdet.

  Jeg har godt vidst at Regimer i andre lande kunne være forfærdeligt indskrænkede så frygt i deres befolkning og sætte al sund fornuft ud af kraft, men at vi i dette veludviklede land med mange kloge hoveder skulle hoppe i den vogn, det havde jeg dog ikke troet.

  Jeg er 57 år og jeg kan takket være vores Politikere gennem tiden og især i 2020 og 2021 ALDRIG mere have TILLID til vort Politiske System.

  Jeg vidste så snart der blev sat blå plakater op i forretningsvinduer med Restriktioner,men ikke Fritagelser, at noget farligt var på vej for mig, mine kære og mit land. En udvikling vi før har oplevet i verdenshistorien.
  Da man ikke måtte gå til Frisør, men gerne i Bilka blev jeg 100% overbevist om et meget sygeligt Politisk magtspil med mennesker som LUDOBRIKKER.

  Den kynisme man har gennemført med “Pandemien” som undskyldning, har kostet langt mere på den menneskelige død end selve cov19. Som selvfølgelig er menneskeskabt for at føre et eller andet igennem, fuldstændig som andre diktatoriske fremføringer i verdenshistorien.

  Både KONGEMAGTEN, STATSMAGTEN, DEN UDØVENDEMAGT POLITIET OG MILITÆRET har solgt deres sjæl til Djævlen med de handlinger de har udført i 2020 og 2021 sikkert også dele af 2022.
  AL TILLID ER VÆK!

  Mit håb og min tro på 2022 afhænger af mig selv og JER mennesker som har evnen til at være Årvågen og seende. Som har fornemmelse for humanisme på højt plan og som i sandhed er i stand til at skelne RET FRA URET.
  Jeg vil være i stand til at blive en del af en MODSTANDSBEVÆGELSE for at redde vores Frihedsrettigheder og fornuft.
  Tak✌
  Anette Bøge

  Svar
 4. Ricki

  Mange års overvejelse om at bosætte sig i et andet land er blevet gjort larmende aktuelle de sidste 22 måneder.

  Det har været et tragikomisk forløb. Mest tragisk.

  Svar
 5. truels vallø bisgaard

  Tak igen. Jeg har igennem det afskyelige år sat stor pris på ikke kun at have en fornemmelse af at noget var galt, men ved hjælp af Jer, også haft videnskabeligt belæg for mine fornemmelser. Om ikke andet så har 2021 vist mig, hvor vigtig frihed er. Jeg kan kun håbe, bede og tro på at fornuft, videnskab og (!) jura vil sende det afsindige totalitære medicinske diktatur hen hvor peberet gror (undskyld vidunderlige Zanzibar).
  Med ønsket om frihed, fred og kærlighed; Anarkister og liberalister i alle lande: Foren Eder!
  Truels
  Ps. jeg ser frem til en analyse af hhv overdødelighed og hospitalsindlæggelsestal

  Svar
 6. Kirsten HIldebrandt

  Det forlyder jo altid, at det ikke er majestæten selv, der skriver nytårstalen.
  Det er muligt – men visse passager tror jeg, hun skriver.

  Hvis ikke det er politikerne, der i talen har indføjet det om klima, kan det jo være kronprins Frederik, der har sagt til hende, at – “i år bliver du altså nødt til at tale om klimaneutralitet og bæredygtighed. Ellers tror befolkningen jo, at du slet ikke følger med!”

  Jeg oplever dronning Margrethe som rimelig harmløs – men da hun begyndte at tale om klimaneutralitet og bæredygtighed, ja – da stod jeg lige af.

  Svar
 7. Mette

  Kom og gå med til frihedsmarch på lørdag 8/1 kl. 12 fra Christiansborgs slotsplads.
  Slut med restriktioner og magtmisbrug. Vi vil have vores frihed tilbage.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.