Drikker nutidens unge for meget? En sammenligning med Heunickes egen årgang

Drikker de unge for meget? Det er et svært spørgsmål, for hvad er ”for meget”.

På pressemødet om regeringens forslag til sundhedsreform i sidste uge gjorde sundhedsminister Magnus Heunicke meget ud af at fortælle, at danske unge er europamestre i druk. Og det er rigtigt. Danske unge drikker ifølge ministeriet væsentligt mere end fx unge i Norge og Sverige.

Jeg undrede mig dog over, at ministeren ikke fremlagde historiske data. For selvom det selvfølgelig er relevant at sammenligne danske unge med udenlandske unge, er det i mine øjne mindst lige så relevant at sammenligne de nuværende danske unge med de tidligere danske unge – fx dem, Magnus Heunicke var ung med.

Og selvom ministeren ikke fandt det relevant at sammenligne med sin egen ungdom (af grunde, der snart vil være indlysende), så skal det ikke forhindre punditokraterne i at se på de relevante data. For de findes nemlig i fx Skolebørnsundersøgelsen.

For at gøre det overskueligt, så lad os i det følgende fokusere på de 15-årige i 1991, hvor Magnus Heunicke var 15 år, sammenlignet med de 15-årige i dag.

Heunickes generation fik alkoholdebut tidligere end de 15-årige i dag

Den første figur viser, hvornår børn og unge får deres alkoholdebut. Andelen af 11-årige og 13-årige, der har prøvet at drikke alkohol, er styrtdykket. For de 15-årige er andelen mere flad, men bemærk at andelen, der ikke har prøvet at drikke alkohol er firedoblet fra Heunicke var 15 år i 1990 (4%) og frem til 2018 (16%).

Heunickes generation drak oftere end de 15-årige i dag

Den næste figur viser, andelen af børn, der drikker alkohol mindst ugentligt. 42% af Heunickes drengevenner drak alkohol mindst ugentligt og 29% af hans pigevenner. I dag er tallene næsten halveret, så kun godt halvt så mange drenge og piger drikker alkohol ugentligt som i Heunickes barndom.

Heunickes generation var oftere fuld end de 15-årige i dag

Den sidste figur, vi skal se på, er andelen, som har prøvet at være fuld. Også målt på denne variabel drikker de 15-årige i dag langt mindre, end Heunicke og hans venner gjorde. For drenge er andelen, der har prøvet at være fuld mindst to gange, faldet fra 69% da Heunicke var 15 år til 50% i dag. For pigerne har faldet været endnu større (fra 64% i 1991 til 38% i dag).

De 16-24-årige drikker også mindre

Men hov, tænker du måske nu. Det er jo ikke de 15-årige, Heunicke vil stramme reglerne for. Det er de 17-18-årige, som ikke længere skal have lov til at købe alkohol.

Det er rigtigt. Desværre har vi ikke (så vidt jeg kan opstøve) lige så gode data for denne årgang. Men de data, der er, viser samme tendens. Nedenstående figur er lavet på baggrund af data fra Den Nationale Sundhedsprofil. (Store) fald over næsten hele linjen.  

Synes Heunicke, at han selv drak for meget som ung?

Når man ser på data, er det svært ikke at få fornemmelsen af, at det Heunicke i virkeligheden ønsker, er at regulere sig selv og sine venner som unge. For de drak jo tilsyneladende mere end nutidens unge.

Men hvorfor egentlig regulere? Det er jo gået fint, på trods af Heunickes årgangs hyppigere alkoholforbrug? Og når de unge i dag drikker endnu mindre, må det jo nødvendigvis gå endnu bedre.

Uanset hvad man måtte mene, havde det klædt Magnus Heunicke at fremlægge de historiske data frem for alene at pege på, at danske unge er europamestre i druk. For i forhold til Magnus Heunickes ungdom drikker de unge ikke synderligt meget.

7 thoughts on “Drikker nutidens unge for meget? En sammenligning med Heunickes egen årgang

 1. Oluf Johnsson, MEd CPE, Dipl. AE, BSc. m.m.

  Da jeg var 12 år (1958) og bi havde besøg af min farbror, den første motoriserede landpost i Danmark ( med egen kongeblå Nimbus motorcyklel, fik vi blodpølse med “hele svineriet”, som han elskede. Dertil hørte Tuborg ( hammel socialdemokrat) samt ræd Aalborg! Det var mon debut mht. alkohol: en halv Tuborg og en halv snaoseglas Rød Alborg! For jeg skulle jo lære det i trygge rammer og godt vennelag! Bi lærte omgangen med alkohol uden at fylde os vinde og skæve. Idag er der desværre ofte blandet meget skidt sammen! Som jeg der det, er det problemet, hvor den manglende opdragelse til et kontrolleret og afbalanceret forhold til allohol forsømmes derhjemme, for de har jo Såååå travlt, forældrene. Visse vasse! Det er ansvarsforflygtigelse fra noget, der som så mange andre aspekter af opdragelsen til voksen ansvarlighed, forsømmes af forældre, der har oceaner af tid set i telation til vore forældre! Hvad f…. er der gået galt her med det, der burde være en kær pligt???

  Svar
 2. Thomas Jon Jensen

  Det er selvfølgelig en retorisk undren man kan have – for Heunicke illustrerer blot to væsentlige karakteriska for politikerbyrden: 1) Et problem observeres-> ‘Vi’ må gøre noget. 2) Det noget vi gør gælder for andre, ikke for os selv.
  Heunicke har vist aldrig fået læst Bastiats Loven, selvom han har haft chancen (Oplysning til Medlemmerne af Folketinget – https://tunecedemalis.dk/operation-omf/)

  Svar
 3. Peter Krogsten

  Det handler, som det meste fra regeringen, ikke om sundhed, men om kontrol.
  Nu foreslår IEA herrenhjælpemig forbud mod bilkørsel om søndagen. Meget lille målbar effekt, men til stor gene for de fleste. De klimareligiøse kan pudse glorien og flytte kørslen ti en anden dag. Taberne er, som under coronaen, ensomme gamle mennesker.

  Svar
 4. Allan Frederiksen

  Tager tallene højde for muslimer?

  Da muslimer udgør ca. 10% af populationen, vil tallene jo vise en nedgang i forbruget blandt unge, da især pigerne afholdes fra at drikke. Trækkes muslimerne fra får vi nærmere at etnisk danske unge har drukket omtrent lige meget de sidste 40 år.

  Svar
 5. Gunnar Johansen

  I anden sammenhæng hørte jeg i dag:
  Kære politikere
  Kunne I ikke bare – for en gangs skyld – lade os være i fred?
  I behøver ikke blande jer hele tiden! Vi skal nok selv finde ud af det.

  Svar
 6. Pingback: Min deltagelse i Ytringspligt: Aldersgrænser for køb af alkohol og tobak | Punditokraterne

 7. Pingback: Om Drukfri Ungdom - Punditokraterne

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.