Tag-arkiv: Hvor rige er vi egentlig

Hvor rige er vi egentlig (4)

Vi har i et par indlæg kredset om hvor velstående vi egentlig er i Danmark. Primært ved at sammenligne med USA, hvilket er faldet et par af læserne for brystet.

Denne gang vil vi i stedet se lidt på vores velstand målt i BNP og privatforbrug i forhold til vores nordiske broderfolk. Også her ser det skidt ud.

Det fremgår af OECDs seneste analyse fra december 2013, lavet på baggrund af tal for 2011.

forbrug

Ovenstående tabel viser også med stor tydelighed effekten af krisen i 2008.

Det skal bemærkes, at Island siden 2011 har overhalet Danmark målt på BNP per indbygger ifølge verdensbanken. Formentlig gælder det også privatforbruget. Danmark ano 2014 er således karakteriseret ved at have Nordens laveste forbrug og næstlaveste BNP per indbygger.

Fra i 1970 at have konkurreret med Sverige om at være Nordens rigeste nation, kæmper vi således nu med Finland om at undgå at være det fattigste. En kamp som vi ser ud til endegyldigt at tabe i løbet af få år, med mindre man gennemfører økonomiske reformer herhjemme, der sikrer højere vækst i BNP og privatforbrug.

Det er der desværre ingen grund til at forvente. Dansk økonomisk politik har i årtier været karakteriseret ved at man stort set udelukkende interesserer sig for at have balance i de offentlige finansier, hvorimod borgernes privatøkonomi altid har været underlagt skiftende politikeres behov for stemmemaksimering på kort sigt.

Hvor rige er vi egentlig? (2½) – lidt mere om fattige amerikanere

I to indlæg har vi sammenlignet dansk levestandard med levestandarden i USA. Dels ved en sammenligning af dansk BNP per indbygger i forhold til amerikanske delstaters, og dels ved at sammenligne fattige amerikaneres levestandard med danskere og europæere.

Denne sammenligning mødte en del kritik i kommentarerne her på bloggen og på 180grader. Bl.a. var der kritik af at data havde en del år på bagen. Efter vores opfattelse er det uden betydning, da udviklingen siden begyndelsen af nullerne ikke tilsiger at der skulle være sket væsentlige ændringer.

Det skal dog ikke afholde os fra at henvise til en nyere oversigt over karakteristika ved levestandarden for amerikanere, der falder under den officielle levestandard. Også selv om det ikke er hovedsigtet for “Hvor rige er vi egentlig”serien, heraf 2½.

b2607_chart1

For yderlige information henvises til “Understanding Poverty in the United States: Surprising Facts About America’s Poor“.

Her fremgår det bl.a. at næsten 50 procent af fattige familier bor i række- eller enfamiliehuse, mens 40 procent bor i lejlighed. Hele 42 procent ejer deres eget hus, og mere end 2/3 har mere end to rum til rådighed per medlem af husholdningen.

Det er også blevet bemærket i en kommentar til den forrige post, at man skulle tage højde for forskellene i sundhedsystemerne i Danmark og USA. Det er naturligvis et spørgsmål om personlige præferencer på linje med hvorvidt man vægter ejerskab af det ene eller det andet højst. At denne forskel i sig selv skulle diskvalificere eller umuliggøre en sammenligning giver ingen mening. Men er man interesseret i mere viden om hvem der har fravalgt sygeforsikring, henvises til “Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States: 2012“.

Hvor rige er vi egentlig (2) – “Fattige” rige danskere og “rige” fattige amerikanere

I første afsnit af vores lille føljeton om hvor velstående vi egentlig er i Danmark, påpegede Christian, at sammenlignet med amerikanske delstater ville Danmark placere sig som ca. nummer 40, på niveau med New Mexico.

Her i 2. afsnit sammenligner vi levestandarden mellem amerikanere, herunder de som falder under USA officielle fattigdomsgrænse med den gennemsnitlige levestandard for europæere. Ikke målt på BNP, men på hvor meget de ejer.

Udklip1

Som der ofte påpeges i den offentlige debat, når man konstaterer, at BNP per indbygger er en del højere i USA, end i alle EU-lande undtaget Luxemborg, er at uligheden en del højere “over there” end i de fleste EU-lande.

Så det kunne jo meget vel tænkes at det kun var en mindre del af befolkningen som levede væsentligt bedre end europæerne, mens store dele levede meget ringere.

Det er der dog god grund til at betvivle.

Flere biler og større boliger

Ifølge Danmarks statistik havde ca. 60 procent af danske familier i 2011 egen bil, og ca. 14 procent havde 2 eller flere i husstanden.

ifølge Rector & Johnson (2004) ejede over 70 procent af amerikanske hustande, der levede under den officielle amerikanske fattigdomsgrænse én bil eller mere, mens 30 procent ejede 2 biler eller mere.

46 procent af fattige amerikanere boede i ejerbolig, mens det for Danmarks vedkommende er lige over halvdel af den samlede befolkning som ejer deres bolig.

Danmark er det land i Europa, hvor der i gennemsnit er flest kvadratmeter til rådighed per indbygger. Og vi har som nogle af de få i EU-15 flere kvadratmeter til rådighed end fattige amerikanere. Til gengæld har gennemsnitsamerikaneren over 20 procent mere plads per person at boltre sig på end vi har, og næsten det dobbelte plads i forhold til en borger i EU-15.

Udklip2

Ser vi på andelen af befolkningen, som ejer deres egen bolig er forskellen til Danmark endog meget stor. Mens ca. halvdelen af danskerne ejer deres egen bolig, gør det sig gældende for 2 ud af 3 amerikanere.

US_Homeownership_by_Race_2009

Nok har tallene, der stammer fra to rapporter udarbejdet af Fredrik Bergström & Robert Gidehag, og udgivet af den svenske tænketank Timbro i 2004 (se nedenfor), en del år på bagen. Men der er ingen grund til at antage, at den generelle tendens ikke er nogenlunde det samme.

I så fald er det  ganske nedslående, med danske og europæiske briller, at se hvor ringe vores materielle levestandard rent faktisk er, når man sammenligner med amerikanernes ditto.

Til gengæld kan man nok sætte spørgsmålstegn ved bl.a. danske mediers fremstilling af leveforholdene i USA.

EU versus USA

Sverige versus USA