Numerologi for økonomer

Man skal vælge sit navn med omhu. I hvert fald hvis man har ambitioner om at gøre en karriere inden for økonomisk videnskab. Lirian Einav og Leeat Yariv fra henholdsvis Stanford University og UCLA søger i What’s in a Surname? at fremlægge bevis for, at det er nemmere at opnå fastansættelse ved velanskrevne amerikanske universiteter og vinde Nobelpris, hvis initialerne i ens efternavn er hentet fra alfabetets første halvdel. Årsagen skal angiveligt være, at der inden for økonomi er tradition for at blive nævnt i leksikografisk rækkefølge, når man skriver artikler til videnskabelige tidsskrifter. Det er med andre ord en værdi i at hedde Andersen, hvis man skriver en artikel med en, der hedder Sørensen.

Einav og Yariv påpeger, at den samme norm ikke genfindes inden for psykologien. Her er der derimod tradition for at blive nævnt i forhold til sin intellektuelle pondus. Og det kan ifølge de to forfattere være årsagen til, at der ikke er en sammenhæng mellem initialerne i psykologers efternavne og deres tilbøjelighed til at opnå fastansættelse ved et universitet.

Hvad skal rådet så være til økonomer og andre samfundsforskere, der hedder Sørensen? Ja, de har som udgangspunkt tre muligheder: 1) De kan arbejde for at ændre den omtalte praksis inden for samfundsvidenskaberne, 2) de kan vælge at skrive artiklerne selv eller med kollegaer, der hedder Østergaard eller 3) de kan ændre navn. Den første mulighed rummer alt for store transaktionsomkostninger, og den næste mulighed er inefficient, da den begrænser ens muligheder. Jeg forudser derfor, at næste generation af økonomer vil hedde Abrahamsen.

1 thought on “Numerologi for økonomer

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.