Det radikale venstre, alkohol og hvorvidt en stram national alkoholpolitik kan forebygge alkoholisme

Dette indlæg kan både læses som en reklame for et meget interessant CEPOS-gå-hjem møde med den internationalt anerkendte, indflydelsesrige og i visse kredse meget kontroversielle psykolog Dr Stanton Peele på tirsdag den 27. september kl. 17.00, og som en opfølgning på mit seneste blogindlæg, “Refleksioner over en valgkamp og Radikale Venstres uhyggelige menneskesyn”.

Under overskriften  “Kan man vælge at blive afhængig? Kan en stram national alkoholpolitik forebygge alkoholisme?”, vil Peele argumentere for, at den konventionelle biologiske tilgang til alkoholisme og afhængighed er forkert. Ikke bare mener han, at et stigende ensidigt biologisk fokus på afhængighed er problematisk, men også at udviklingen af afhængighed eller problembrug mere afspejler kultur og livsstil fremfor f.eks. tilgængelighed af bestemte rusmidler.

Gennem sin forskning viser Peele, at kulturelle og individuelle faktorer har langt større betydning for udviklingen af problembrug af alkohol end markedsreguleringer, og at individuel og kulturel forebyggelse af problembrug er mulig. Endvidere peger han på, at langt de fleste mennesker klarer at afvikle ”afhængigheder” uden brug af professionel hjælp eller behandling, og at ”mådehold” er et realistisk mål for mange. Ligeledes er Stanton Peele kendt som skarp kritiker af trosbaserede behandlingsformer herunder AA`s program  (Anonyme Alkoholikere).

Med disse standpunkter står Stanton Peele i skarp opposition til de, som mener, at afholdenhed er det eneste realistiske mål for behandling af f.eks. alkoholisme, de som mener at ”afhængighed” ikke på nogen måde kan gøres til genstand for individuelt ansvar, og de som plæderer for strammere markedskontrol af rusmidler.

Og netop stramme markedskontrol af rusmidler (alkohol) har været på bordet, efter at en WHO rapport i sidste uge udnævnte danskerne, og ikke mindst danske unges meget høje alkoholforbrug, som et sunhedsproblem Det er der ikke noget nyt i. I takt med at alkoholforbruget er faldet i Sydeuropa – i vid udstrækning som resultat af sodavands indtog i de pågældende lande, fremhæves en række nord- og østeuropæiske lande, som har en tradition for det som englænderne kalder “binge drinking”, som problematiske. Ikke mindst bemærkes det, at danske unge har et meget højt alkoholforbrug – heller ikke overraskende. Skal vi gætte på at verdens højeste uddannelsesstøtte og et generelt højt forbrug i forhold til deres jævnaldrende kammerater i andre lande, kombineret med en lang tradition for druk, forklarer en hel del?

Programdirektør Lars Møller fra WHO’s Europakontor slog til lyd for at man både skulle hæve aldersgrænsen for køb af alkohol, mens man skulle hæve afgifter på øl, vin og spiritus. Ikke overraskende bifaldt Manu Sareen med det samme disse forslag. Og mens hverken Socialdemokratiet eller Socialistisk Folkeparti har afgiftsforhøjelser på alkohol på programmet, har SF længe været fortalere for at forbyde unge under 18 år at købe øl og vin (de vil også forbyde fadbamser ved foldboldkampe). I en kommentar til WHO rapporten slog SFs sundsheds- og omsorgsborgmester (titlen er ikke en syg joke, selv om en del af os skulle mene det), Ninna Thomsen, til lyd for at man skulle begrænse alkoholbevillinger i nærheden af skoler, gymnasier og højere læreranstalter efter svensk forbillede.

Det minder i betænkelig grad om tankerne hos det 19, århundredes ofte religiøst funderede afholdsbevægelser. Og forbindelsen er stærkere end mange måske tror. Kombinationen af protestantisme og socialistisk (ikke marxistiske) samt social-liberale forestillinger, som de blandt andet sas hos “The Radicals” var grundlaget for den tids puritanisme og afholdsbevægelse, som den synes at være det i dag. Den store forskel er vist blot, at man i dag ikke behøver en egentlig religion at hænge sit hat op på, for at optræde dybt religiøst.

Jeg har dog talt med min datter på 16 år om om forbudstruslen. Og mens afgifterne klares ved at hun arbejder lidt mere i 7-11, så klarer far indkøb af øl og vin til hende. Det gør jeg uden betænkelighed. Hun er nemlig vokset op i et hjem med er fornuftigt forhold til alkohol 🙂

1 thought on “Det radikale venstre, alkohol og hvorvidt en stram national alkoholpolitik kan forebygge alkoholisme

  1. Lise

    Rigtig godt indlæg! Det er super vigtigt, at tale om alkohol, da dette ellers kan ende ud i alkoholafhængighed. At hæve priserne på alkohol, vil ikke holde de unge tilbage fra at drikke.

    Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.