Afskaf straffeloven

retfærdighedDet er ifølge videnskab.dk, hvad dr.jur. Flemming Balvig har foreslået i en fratrædelsesforelæsning, der blev leveret på Københavns Universitet.

I stedet for en straffelov, som vi kender den, bør Danmark ifølge den afgående professor i stedet indføre en serie påbud. Påbuddene skulle så regulere de strafværdige forhold, lidt i stil med Kardemommeloven.

Nuvel, det er idealistisk og ikke i harmoni med princippet om, at regler om straf skal være præcise. Men når det kommer til hvad der bør være strafbart – eller nærmere straffrit – er i hvert fald denne skribent fuldt enig med doktoren i, at:

  • “Alle bør have maksimal ytringsfrihed. Væk med paragraffer om racisme og æreskrænkelse.
  • Det skal være lovligt at ryge hash, begå selvmord, køre uden sikkerhedssele. Al adfærd, der ikke direkte forvolder andre skade, skal ud af lovgivningen.
  • Man aldrig bør straffes for skade, som man påfører andre, hvis de selv har bedt om det eller indgår i sammenhænge, hvor det må forventes, at det gør ondt, om det så er i forbindelse med medlidenhedsdrab, sadomasochisme eller fodboldkampe.
  • Alle »udposninger« på straffeloven, som eksplicit kriminaliserer en masse områder, skal væk: rockerloven, lov mod bandekriminalitet, terrorlove og andet – det er »fuldstændig overflødigt« og kan sagtens høre ind under andre paragraffer mod vold og tyveri.”

1 thoughts on “Afskaf straffeloven

  1. Erik Winther Paisley

    Lidt i samme tråd er der jo også amerikanske radikalliberale, der foreslår afskaffelse af strafferet som sådan og erstatning med almindelig tort law. Fængselsspørgsmålet er ret problematisk i den model, men de plejer dels at være mere eller mindre imod, dels at foretrække en eller andne form for gældsfængsel eller tidsbegrænset gældsslaveri som strafform, frem for bare indespæring. (Hvilket lyder værre, men egentlig ikke er det, sammenlignet med hvor grufuld og ødelæggende fængsel er).

    Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.