Hvad er det liberale svar på krisen i EU?

Krisen i EU kan meget vel være en eksistenskrise. Udover at den er dyb, er det mest bemærkelsesværdige, hvor få som har et godt bud på “hvad nu”? Det gælder lige fra “exit”-tilhængerne til superføderalisterne.

For mig er det afgørende spørgsmål: Hvordan sikrer og cementerer vi de liberale sider af projektet? Det vil bl.a. sige det åbne indre marked, den frie bevægelighed og forbuddet mod statsstøtte til erhvervslivet. Og hvordan sikrer man de østeuropæiske landes forankring i det liberale demokrati og forhindrer den populistiske  tiltrækning af “stærke mænd”. Og på den anden side: Hvordan forhindrer man EU i at udvikle sig til en superstat med en meget lidt liberal dagsorden? Det udelukker risikoen for sammenbrud nemlig ikke.

Derfor ser jeg frem til og anbefaler torsdagens debat i CEPOS. Man kan melde sig til her.

Det er mellem Dalibor Rohac og Mark Littlewood. Rohac er forfatter til en yderst velskrevet bog “A conservative case for the EU”. Det er et forsvar for det frie markeds EU trods alle dets fejl – inspireret af F.A. Hayeks vision om Europa. Littlewood har modsat Rohac en meget unionsvenlig baggrund, men anbefaler nu et brexit. Littlewood er CEO for Institute of Economic Affairs.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.