Medlemmerne af ledelserne i amerikanske virksomheder bliver mere og mere partipolitisk ens

Medlemmerne af ledelserne i amerikanske virksomheder bliver mere og mere partipolitisk ens. Det er resultatet i Fos et al. (2022), som skriver (mine fremhævninger):

Executive teams in U.S. firms are becoming increasingly partisan. We establish this new fact using political affiliations from voter registration records for top executives of S&P 1500 firms between 2008 and 2020. The new fact is explained by both an increasing share of Republican executives and increased assortative matching by executives on political affiliation. Departures of politically misaligned executives are value-destroying for shareholders, implying the increasing political polarization of corporate America may not be in the financial interest of shareholders.

Mine første tanker er

  1. Hvordan ser det ud blandt de øvrige ansatte? Fordeler de sig også i højere og højere grad med “politisk ligesindede”?
  2. Hvordan ser det ud i Danmark? Ser vi en stigende tendens til, at ledelserne i en virksomhed bliver mere politisk ens?
  3. Jeg er ikke sikker på, at dette er en sund udvikling. Bør politisk observans være vigtigt i forhold til at lede en virksomhed (ødelæggelsen af værdi tyder på det modsatte)?
  4. Hvorfor? Hvad er den grundlæggende forklaring på, at amerikanere (og danskere?) i højere grad foretrækker at omgive sig med ligesindede?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.