Værdier i Europa: Bling

I vores miniserie om værdier i Europa er vi kommet til den tredje af fire værdifaktorer. Vi har valgt at kalde den ‘bling’, selvom vi også kunne have kaldt den materialisme, ydre succes, eller ekstern validering. Det drejer sig nemlig om, hvorvidt folk er enige i fire udsagn: “Important to be rich, have money and expensive things”; “Important to get respect from others”; “Important to show abilities and be admired”; og “Important to be successful and that people recognize achievements.”

De steder i Europa, hvor folk er mest enige i at det for eksempel er vigtigt at være beundret, rig og respekteret, er Kosovo, Bukarest-området i Rumænien, og med lidt afstand der sydvestlige Rumænien og Bratislava i Slovakiet. De regioner i Europa, hvor folk er mindst tilbøjelige til at være enige, ligger alle i Frankrig. Hele fordelingen kan ses i kortet nedenfor.

I Danmark finder man den pudsige detalje, at folk i hovedstadsregionen faktisk er væsentligt mere tilbøjelige til at være enige i udsagnene end resten af landet. Groft sagt ligner københavnerne i højere grad irere, schweizere og tjekker, end de ligner jyder, fynboer eller nordmænd, når de præcist gælder denne type værdier.

Derudover illustrerer kortet meget klart, at Europa i forhold til ‘bling-værdier’ i høj grad falder i to halvdele, og det er ikke klart øst versus vest eller protestantisk versus katolsk. I stedet lægger det meste af Østeuropa, men ikke Estland og Letland, vægt på ydre tegn på succes, men det samme gælder det sydøstlige Europa, inklusive Italien og dele af Østrig. Og endnu en gang er Tjekkiet omtrent det sted, hvor de to dele mødes. Hvorfor forskellen eksisterer, kan vi ikke engang gætte på – men måske kan nogle af vores flittige læsere?

3 thoughts on “Værdier i Europa: Bling

 1. Kjeld Flarup

  Der er jo mange ting som kan komme i spil her. Øst fra kommer der klart en kulturel bias mod at det er vigtigt at være rig. Den forekommer så tung, at den nærmest altid må være i spil.

  Der kan også være en “De er sure, sagde ræven om rønnebærene – den kunne ikke nå dem.”, altså hvis en område er fattigt, trækker det ned.

  Så er der graden af ulighed. Måske også graden af korruption.

  Svar
  1. Christian Bjørnskov

   Måske skulle jeg have noteret mere omhyggeligt, at de mere røde områder er der, hvor folk lægger mere vægt på bling og ydre succes. Så der har muligvis været en ideologisk bias i øst mod ‘bling’, men det er dem, der lægger meget mere vægt på det. Så det er ikke så urimeligt at tro på en slags rønnebærs-effekt. Det forklarer bare ikke Italien og Østrig.
   Mit gæt er, at der i høj grad er tale om en refleksion af årtier uden økonomisk frihed – se f.eks. Teague, Storr og Fike: https://link.springer.com/article/10.1007/s10602-019-09296-0

   Svar
 2. Søren Grauslund

  Min første tanke var at lave en sammenligning med områdernes BNP. Men det skal nok bredes lidt mere ud: De områder, der lægger vægt på disse ting, er områder, der allerede scorer højt på disse ting.
  Der er generelt stor respekt om Skandinavien, UK, Frankrig, Spanien og Tyskland (kultur, teknik, økonomi, indflydelse i den internationale samfund). Steder som Transylvanien og Balkan derimod, har større behov for selv at fremhæve deres kunnen. Den væsentligste undtagelse for dette mønster er Italien. Spørgsmålet er, om de bare er nogle flagellanter.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.