Var mundbindene værre end virkningsløse?

I 2020 begyndte en lang række regeringer at tvinge deres borgere til at bære mundbind i det offentlige. Det gjaldt også den danske, mens den tyske regering gik endnu længere og påbød tyskerne at bære de såkaldte N95-masker. Påstanden var – modsat hvad sundhedsmyndigheder og læger sagde i starten af 2020 – at mundbindene ville forhindre, at man selv og andre blev smittede. Virussen ville, mente man, hænge fast i mundbindet og dermed ikke komme videre. Påstanden var måske politisk bekvem, men forskningsmæssig nonsens.

Et Cochrane Review, der blev udgivet i januar i år efter at Cochranes ledelse havde siddet på rapporten i næsten syv måneder, konkluderede at den samlede forskning viser, at mundbind ikke gør nogen forskel overfor luftbårne vira. Det samme havde det danske DanMask-studie vist – også selvom visse epidemiologer efterfølgende har brugt det som argument for mundbindstvang. To medlemmer af den britiske SAGE-kommission indrømmede endda, efter de havde forladt kommissionen, at de da vidste at mundbindstvangen ikke gjorde nogen forskel – de havde støttet den, fordi den ville gøre folk bange og at de derfor ville blive hjemme.

Ny forskning indikerer nu, at mundbindene måske ikke bare har været nyttesløse, men direkte skadelige for mange mennesker. Det er i hvert fald advarslen fra en oversigtsartikel af Kai Kisielinski, Susanne Wagner, Oliver Hirsch, Bernd Klosterhalfen, og Andreas Prescher, der udkom forleden i Heliyon. Artiklen med den mundrette titel “Possible toxicity of chronic carbon dioxide exposure associated with face mask use, particularly in pregnant women, children and adolescents – A scoping review” peger på potentielt alvorlige bivirkninger ved længere brug af mundbind.

Jeg blev opmærksom på studiet, da Jeffrey Anderson skrev om det i the City Journal. De fem tyske forskere fokuserer på én kilde til sundhedsproblemer ved at bære mundbind, og noterer kun kort sidst i studiet, at der naturligvis kan være langt flere. Deres bekymring er en ophobning af kuldioxid, som man ved er giftigt for mennesker og dyr i større mængder. De pointerer, at frisk luft har et kuldioxidindhold på cirka 0,04 %, mens folk der går med mundbind i længere tid, kan indånde luft med et indhold på over 1 %. Når man derop, viser blandt andet dyreforsøg, at man kan opleve væsentlige problemer. På tværs af de 43 studier, som forskerne kan opsummere i artiklen, tæller problemerne nedsat indlæring, dårligere hukommelse, og svagere psykologisk udvikling blandt børn, og både fødselsskader og dødfødsler.

Jeg har lært af egen, bitter erfaring, hvad der sker når man kritiserer den nedlukningspolitik, som de fleste vestlige lande praktiserede mellem 2020 og 2022. Det er derfor ikke bare gavnligt, men også modigt at de fem tyskere ikke bare skriver artiklen, men også at chefredaktør Christian Schulz har bragt artiklen. Nedlukningerne var ikke bare en politisk detalje, men det sidste århundredes største sundhedspolitiske fejl. Der er brug for omhyggelig og uafhængig forskning for at dokumentere, hvor stor skade politikere i det meste af verden gjorde på deres borgere. Kisielinske et al. er et fint bidrag til vores viden om netop det.

2 thoughts on “Var mundbindene værre end virkningsløse?

 1. Michael Schultz

  MASKE- og MUNDBINDS-ALLERGI:
  Udover de kendte skadevirkninger på lunger, blod (forsuring) og vejrtrækningsmuskler (stivgørelse), med skadepåvirkning af kroppens metaboliske processer, er der også hudskader forbundet med brug af mundbind og maske.
  Mundbind og masker ØGER paradoksalt også bærerens risiko for infektioner:
  “109 (35,5%) af de 307 ansatte, der brugte masker, rapporterede regelmæssigt acne (59,6%), ansigtskløe (51,4%) og udslæt (35,8%) fra N95-maskebrug. 64 (21,4%) af de 299, der brugte handsker, rapporterede regelmæssigt tør hud (73,4%), kløe (56,3%) og udslæt (37,5%).
  Anvendelsen af ​​personlige værnemidler er forbundet med en høj grad af bivirkninger. Der er behov for at finde egnede alternativer til berørt personale og tilskynde personalet til dermatologers rolle i deres pleje”.
  .
  KILDETEKST: “109 (35.5%) of the 307 staff who used masks regularly reported acne (59.6%), facial itch (51.4%), and rash (35.8%) from N95 mask use. 64 (21.4%) of the 299 who used gloves regularly reported dry skin (73.4%), itch (56.3%), and rash (37.5%). The use of PPE is associated with high rates of adverse skin reactions. There is a need to find suitable alternatives for affected staff and to encourage awareness among staff of the role of dermatologists in their care”
  .https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17026695/
  “Our study investigated the long-term use of PPE in Hubei Province and found that most HCWs have adverse skin reactions when wearing masks, gloves, and protective clothing”.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7302613/
  “Our study provides evidence of a high frequency of adverse skin reactions, with prolonged use of PPE, the N95 mask and rubber gloves in particular. To the best of our knowledge, this has not been described elsewhere in the dermatological literature”.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7162267/
  “This study demonstrates that skin biophysical characters change as a result of wearing a mask or respirator. N95 respirators were associated with more skin reactions than medical masks.”
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32406064/
  ” In light of the results obtained in our patient, we present a case of allergic contact dermatitis caused by the elastic rubber bands of the FFP2 mask”.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7273080/
  “This article’s purpose was to report the appearance of an allergic contact dermatitis reaction in a 9-year, 2-month-old female patient, with a history of atopic dermatitis, after an orthodontic facemask was fitted”.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22044472/
  “Wearing PPE for extended periods, as has occurred in the era of COVID-19, can have potentially serious consequences for health care workers”.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7228687/
  “This study suggests that prolonged use of facemasks induces difficulty in breathing on exertion and excessive sweating around the mouth to the healthcare workers which results in poorer adherence and increased risk of susceptibility to infection”.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7490318/
  “As cases of COVID‐19 are on rise with exponential phase, we fear that the dermatoses‐induced skin breach and irritation, and frequent touching of face due to latter, may increase the exposure and entry of SARS‐CoV‐2 infection in the healthcare workers”.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7272982/

  Svar
 2. Svend Spanget

  Nedlukningerne var en stor sundhedspolitisk fejl, men æren for sidste århundredes største sundhedspolitiske fejl må gå til mRNA ‘vaccinerne’.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.