“Vi kan se, at det virker” ≠ “det giver et bedre samfund”

“Vi kan se, at det virker” bliver brugt lidt for meget i flæng i dansk politik. For at politik “virker”, skal det skabe et bedre samfund. Det er ikke nok, at det ændrer på borgernes adfærd.

Det er min centrale pointe i mit indlæg i Børsen i tirsdags.

“Vi kan se, at det virker” lyder det ofte, når politikere og ngo’er skal begrunde, hvorfor danskernes valg skal styres gennem regulering og afgifter. Højere afgifter på cigaretter virker, fordi det får antallet af rygere til at falde.

Regulering af kviklån virker, fordi det begrænser antallet af kviklån. Eksemplerne er mange.

Men virker et politisk tiltag, blot fordi det påvirker befolkningens adfærd? Bør kravet til den gode politik ikke være, at reguleringen eller afgiften samlet set skaber et bedre samfund.

Svaret er, at når politikere og NGO’er som fx Kræftens Bekæmpelse siger “det virker”, så er det ikke rigtigigt ud fra ovenstående definition af “virker”.

Der er mange grunde til at tro, at højere afgifter rent faktisk skader rygerne. For det første reducerer højere afgifter rygernes realindkomster. Priserne er de seneste år øget med 15-20 kr., og selvom forbruget også er faldet lidt, er rygernes – hvoraf mange har lav indkomst – samlede udgifter til cigaretter steget betydeligt.

For det andet er faldet i forbruget ikke nødvendigvis en hjælp for rygerne, som er afhængige af cigaretterne efter et livslangt forbrug, og derfor oplever en pine ved at reducere forbruget af – eller helt skille sig af med – tobakken.

Ovenstående manglende indsigter i konsekvenserne af regulering og afgifter er desværre ikke isoleret til rygning. Også reguleringen af kviklån, nikotinprodukter, gambling osv. er gennemsyret af uvisheden om effekten af reguleringen.

Vi ved ganske enkelt ikke, om reguleringen af disse produkter samlet set skaber et bedre samfund, selv set fra paternalisternes synspunkt.

Alligevel er debatten plaget af politikere og ngo’er, der klapper hinanden på ryggen, mens de messer “det virker…”

Hele indlægget kan læses her.

1 thought on ““Vi kan se, at det virker” ≠ “det giver et bedre samfund”

 1. Lars Nielsen

  Det er rigtigt, at det ikke er nok, at politik virker, og at målet må være et bedre samfund. Men ønsket om et bedre samfund er ikke målbart, for der er ikke enighed om, hvad et godt samfund er.
  Hertil kommer, at det udmærket kan være samfundsgavnligt at nedskære antallet af rygere, selvom det koster rygerne smerter og penge.
  Jo færre rygere, vi har, jo færre rygerelaterede sygdomme og jo færre udgifter til sygdomsbehandling. Lavere sundhedsudgifter gavner de fleste, og færre rygere betyder flere, der ikke får rygerelaterede sygdomme, og det er utvivlsomt til gavn for dem.
  Heroverfor står så nogle rygere, som må vælge mellem færre penge til andet forbrug eller lidt mindre røg og lidt mindre risiko for rygerelateret sygdom. Det kan jeg ikke have ærligt ondt af.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.