Lovgivning med lutter negative konsekvenser

Når jeg skal pege på (udelukkende) skadelig regulering, bruger jeg tit godskørselsloven fra 2018 som eksempel. Loven er god som eksempel, fordi der er tale om

  • overimplementering af EU-regulering
  • en lov uden nogen positive konsekvenser. Overhovedet.
  • en tilladelsesordning, hvor man ikke blot skal overholde loven, men også søge om tilladelse.

Ikke desto mindre blev loven vedtaget af et flertal udenom den daværende VLAK-regering. Her er hvad jeg skrev om loven i 2021:

”Et eksempel på en lov, der bl.a. er indført for at reducere uligheden, er ”L 234 Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel”, som blev fremsat den 26. april 2018 af Christian Rabjerg Madsen (S), Kim Christiansen (DF), Henning Hyllested (EL) og Karsten Hønge (SF). Lovforslaget betød bl.a., at man skulle søge tilladelse for at køre med gods for fremmed regning (dvs. køre med gods for andre virksomheder) ligesom det medførte krav til bl.a. faglige kvalifikationer, virksomhedsform og forretningssted samt uddannelse af varebilschaufførerne. Det sammenfattende skema for lovforslaget viser, at lovforslaget udelukkende har negative økonomiske konsekvenser, og at de negative økonomiske konsekvenser er over 400 mio. kr. over en 10-årig periode. I fremsættelsestalen blev der som årsag til at indføre loven bl.a. nævnt, at ”hensigten med forslaget er at bidrage til at bekæmpe sort arbejde, socialt bedrageri og illegal arbejdskraft samt at øge trafiksikkerheden.” Det problematiske ved dette er dog, at håbet om at lovforslaget kan bekæmpe socialt bedrageri, sort arbejde og øget trafiksikkerhed ikke er veldokumenteret og bl.a. slet ikke fremgår som positive gevinster i det sammenfattende skema. Bl.a. er der ingen økonomiske gevinster for staten, hvilket ville være en naturlig konsekvens, hvis loven opfyldte målet om at reducere sort arbejde og socialt bedrageri.”

Kilde: https://cepos.dk/media/5946/mere-end-hvert-fjerde-lovforslag-har-udelukkende-negative-oekonomiske-konsekvenser.pdf

Jeg har ofte anvendt det sammenfattende skema fra lovforslaget i forbindelse med oplæg, fordi det er så ekstremt. Vi illustrerede det engang i et notat med nedenstående boks. Boksen viser embedsmændenes vurdering af negative konsekvenser (med rød) og positive konsekvenser (med grøn – der er ingen!).

Godskørselsloven fra 2018 er en af de love, jeg søger tilbage til, når jeg har brug for inspiration til at fortsætte kampen mod Regelstaten.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.