Tag-arkiv: fattigdomsgrænse

Begreber der skal væk: Relativ fattigdom

Første indlæg i vores sommerserie om begreber og idéer, vi gerne så at folk holdr op med at bruge, handler om et begreb der ofte bruges i politik: Såkaldt ‘relativ fattigdom’. OECDs og EUs fattigdomsgrænser er begge defineret på basis af relativ fattigdom, ligesom Danmarks Statistik har advokeret for lignende brug. DS har endda et presseindlæg fra 2012 med titlen “Hvordan man måler fattigdom?“, der nærmest sætter lighedstegn mellem relativ fattigdom og egentlig fattigdom.

Problemet med begrebet er, at det ikke rigtigt har noget som helst med fattigdom at gøre. OECD definerer således folk som ‘fattige’, hvis de tjener mindre end 50 procent af landets medianindkomst. Metoden indebærer således, at lande som Ungarn og Grækenland har cirka lige så mange ‘relativt fattige’ som Danmark, på trods af at deres medianindkomster kun er omtrent 50-60 procent af den danske. Den indebærer også, at der er lige så mange fattige i Danmark idag, som i midten af 1970erne da medianindkomsten kun var det halve af hvad den er idag.

Med andre ord indebærer en brug af begrebet ‘relativ fattigdom’, at der ikke bliver færre fattige selvom alle indbyggere i et land bliver dobbelt så rige. Det betyder også, at man vil måle flere såkaldt fattige i Monaco end i Danmark på trods af at gennemsnitsindkomsten er over den dobbelte. Heri ligger det politiske trick ved det: Relativ fattigdom er overhovedet ikke et fattigdomsbegreb, og fører ikke mål for fattigdom med sig – målene er dårlige mål for ulighed i økonomisk resultat.

Problemet er indbygget i selve begrebet, der hviler på et tydeligt normativt fundament. Idéen bag begrebet relativ fattigdom er, at alle har en form for ret til at deltage normalt i samfundet. Deltagelse her betyder for eksempel, at ens børn kan gå til samme sport, deltage i samme aktiviteter, og i en vis forstand ‘følge med’ i status. Det betyder dermed, at en række sociologer, der bruger begrebet, mener at børn er fattige hvis de ikke får samme mærker tøj, som deres venner og klassekammerater har.

Hvis man regner med at den type standarder, som man lægger til grund for begrebet, stiger i takt med at samfundet som helhed bliver rigere, vil fattigdom per definition altid være et problem hvis man ikke omfordeler i meget massiv grad. Det ligger således indbygget i begrebet, at den eneste løsning er politik, der sikrer en stadig større grad af resultatlighed – ikke lighed i muligheder, men lighed i outcomes.

Relativ fattigdom som begreb har således meget lidt med fattigdom at gøre – at kalde danskere med en indkomst under 156.000 kroner fattige, er at gøre grin med verdens fattige – og er politisk partisk. Den købekraftsjusterede gennemsnitsindkomst i lande som Argentina, Bulgarien og Montenegro er således lavere end OECDs grænse for at være ‘relativt fattig’ i Danmark. Selve begrebet gør enhver egentlig sammenligning over tid eller på tværs af lande til rent nonsens. Relativ fattigdom er et begreb, som ikke burde bruges medmindre ens formål er politisk manipulation.

Er der fattige i Top 20 pct.?

Findes der mennesker blandt de 20 pct. rigeste, som er fattige? Det gør der, hvis man tager den danske ”fattigdomsgrænse” alvorlig. Ifølge regeringens ”Familiernes økonomi” defineres grænsen som 50 pct. af medianindkomsten i Danmark. Det svarer til godt 100.000 kr. før skat.

Men 80 pct. af verdens befolkning tjener 100.000 kr. eller mindre om året. Målt med danske alen er stort set alle fattige.

Forklaringen er, at fattigdomsmålet er relativt. Det er konstrueret, så der altid vil findes fattige, uanset hvor rige vi bliver, så længe nogen tjener halvdelen af medianen eller derunder. Og det er valgt, så det afhænger af det geografiske område, man tilfældigvis tilhører.

Med denne definition af fattigdom, kan man strengt taget ikke sige, at folk flygter fra, men til fattigdom. De nordafrikanere, der forsøger at krydse Middelhavet i synkefærdige skuder, vil med sikkerhed havne med en lavere del af medianindkomsten, hvis de kommer ind i Europa, end hvor de kom fra. Og man kan så undre sig over, at de i så stort tal stemmer med fødderne for at blive fattigere. Eller man kan undre sig over, at nogen kan få sig selv til at anvende så absurd en definition på ”fattigdomsgrænse”.